Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/92
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.15.
Iktatószám:8119/2019
CPV Kód:45112700-2
Ajánlatkérő:Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Teljesítés helye:XXI. kerület Kikötő utcai Spar és Gróf Széchenyi István Általános Iskola körüli közterület, a Széchenyi István utcáig. (hrsz.: 208076/1, érintett telkek: 208076/2, 208075 és 208166)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MPALADIN Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48222352
Postai cím: II. Rákóczi Ferenc Út 88-92.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Süle László
Telefon: +36 703758644
E-mail: titkarsag@varosfejlesztes21.eu
Fax: +36 12782107
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csepel.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.csepel.hu
 
Hivatalos név: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65401426
Postai cím: Szent Imre Tér 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Melles Emil
Telefon: +36 703758644
E-mail: titkarsag@varosfejlesztes21.eu
Fax: +36 12782107
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csepel.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.csepel.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Brenner János tér közterületi fejlesztése Csepelen
Hivatkozási szám: EKR001007152018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112700-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Brenner János tér közterületi fejlesztése Csepelen
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112700-2
További tárgyak:45112710-5
45112711-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: XXI. kerület Kikötő utcai Spar és Gróf Széchenyi István Általános Iskola körüli közterület, a Széchenyi István utcáig. (hrsz.: 208076/1, érintett telkek: 208076/2, 208075 és 208166)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Spar körüli terület (hrsz. 208076/1, 208076/2) – 5800 m2
- bontási munkák (aszfalt burkolat: 490,5 m2; aszfalt burkolat felső rétege: 1290,1 m2; díszburkolat: 233 m2; betonlapok elbontása: 22,5 m2; műfű elbontása: 35,6 m2; murvaburkolat elbontása: 91,4 m2; öntött beton burkolat bontása: 18,4 m2)
- térkő burkolat építése (1822 m2)
- aszfalt burkolat építése (400 m2)
- esésvédő öntött gumiburkolat (130 m2)
- ülőfal elemek építése (34 db)
- gyepesítés (1100 m2)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
03921 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Spar körüli terület környezetrendezése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/21 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MPALADIN Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44798787
Postai cím: Gábor Áron Utca 2/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1182
Ország: Magyarország
E-mail: mpaladinkft@gmail.com
Telefon: +36 209613600
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 129988784
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112700-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112700-2
További tárgyak:45112710-5
45112711-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: XXI. kerület Kikötő utcai Spar és Gróf Széchenyi István Általános Iskola körüli közterület, a Széchenyi István utcáig. (hrsz.: 208076/1, érintett telkek: 208076/2, 208075 és 208166)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés eredeti mennyisége:
Spar körüli terület (hrsz. 208076/1, 208076/2) – 5800 m2
- bontási munkák (aszfalt burkolat: 490,5 m2; aszfalt burkolat felső rétege: 1290,1 m2; díszburkolat: 233 m2; betonlapok elbontása: 22,5 m2; műfű elbontása: 35,6 m2; murvaburkolat elbontása: 91,4 m2; öntött beton burkolat bontása: 18,4 m2)
- térkő burkolat építése (1822 m2)
- aszfalt burkolat építése (400 m2)
- esésvédő öntött gumiburkolat (130 m2)
- ülőfal elemek építése (34 db)
- gyepesítés (1100 m2)
A közbeszerzés mennyisége az alábbiakkal bővül a szerződésmódosítás következtében:
- díszkivilágítás kiépítése
- közvilágítás kiépítése
- üzletsor szerkezetmegerősítési munkái
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 150309214
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MPALADIN Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44798787
Postai cím: Gábor Áron Utca 2/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1182
Ország: Magyarország
E-mail: mpaladinkft@gmail.com
Telefon: +36 209613600
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/04/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. A beruházás megvalósítása során plusz munkálatok elvégzése vált szükségessé a megfelelő minőségű kivitelezés és rendeltetésszerű használat érdekében, mely plusz költséget jelent.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontja értelmében a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat, ha:
b) az eredeti szerződő féltől további építési munkák, szolgáltatás vagy áruk beszerzése szükséges, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, amennyiben a szerződő fél személyének változása
ba) nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való felcserélhetőség vagy együttműködés miatt; és
bb) az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna. Az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok együttes nettó értéke – azonban nem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át;
2. Az idézett jogszabályhely alapján megvizsgált feltételek és a Szerződésmódosítás jogszerűségének indokolása:
2.1. Ha a további építési munkák elvégzését a Vállalkozó helyett más szerződő fél látná el, akkor a további építési munkák gazdasági vagy műszaki okból nem lennének megvalósíthatók.
2.2. Az eredeti szerződést megkötött Vállalkozóval nem lenne megoldható a megfelelő együttműködés, ha más cég végezné a további építési munkák kivitelezését.
2.3. A Megrendelő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna, ha nem a Vállalkozó végezné az újabb kivitelezést. Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
Az eredeti szerződés értéke: 129.988.784,- Ft + Áfa. A szerződésmódosítás tárgyát képező további építési munkák költsége pedig összesen nettó 19.352.790 Ft + Áfa, azaz bruttó 24.578.043 Ft, melyhez az Önkormányzat 5% tartalékkeretet biztosít, melynek mértéke nettó 967.640 Ft + Áfa, azaz bruttó 1.228.903 Ft, amely nem haladja meg az eredeti szerződéses érték 50 % -át.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A kivitelezés során több olyan tétel is felmerült a rendeltetésszerű használat biztosítása érdekében, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a létrejövő beruházás megfelelő minőségben valósuljon meg és a felmerülő plusz munkálatok későbbi elvégzése ne jelentsen többlet költséget amiatt, hogy azok megvalósítása a jelenleg megépített elemek egy részének visszabontásával járna.
Ezen plusz munkálatok a közvilágítási hálózat, valamint díszvilágítás kiépítése, illetve az üzletsor alapzatának szerkezetmegerősítése, melynek szükségessége a bontási, feltárási munkák során vált ismertté.
A plusz műszaki tartalom jelen szerződésmódosítás keretében történő megvalósítása azért is indokolt, mert így az nem jár egyéb többletköltséggel, amit egy későbbi kivitelezés, illetve egy másik kivitelező munkavégzése esetén az újabb felvonulási költség jelentene.
Továbbá így a garanciális és jótállási kérdések tekintetében is együtt kezelhető a terület
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 129988784 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 150309214 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontja értelmében a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható.
Felek rögzítik, hogy a Szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.
Felek a jelen szerződésmódosítást elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.Felek rögzítik, hogy a Szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben