Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/90
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.13.
Iktatószám:8120/2019
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Teljesítés helye:Budapest, VII. kerület, Dob utca 95. (hrsz.: 33858).
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DeerGarden Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98007415
Postai cím: Erzsébet Krt. 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1073
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Váhelyi Zsuzsanna
Telefon: +36 14623287
E-mail: varhelyi.zsuzsannagabriella@erzsebetvaros.hu
Fax: +36 13422963
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.erzsebetvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Dob Óvoda belső játszóudvarának felújítása
Hivatkozási szám: EKR000277372019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Erzsébetvárosi Dob Óvoda belső játszóudvarának felújítása és az intézmény kisebb felújítási munkáinak elvégzése, különösen tekintettel az alábbiakra:
– 46 m3 törmelék mozgatás helyszínen,
– 175,77 m3 bontott, kitermelt talaj felrakása szállítóeszközre,
– 214,5 m3 munkagödör földkiemelése,
– 429 m2 tükörkészítés tömörítés nélkül,
– 24 m polimerbeton réskeretes vízelvezető rendszer építése,
– 72 m3 mechanikailag stabilizált alapréteg készítése,
– 108 m kerti szegély, rönksor, útszegély bontása, elszállítással,
– 72 m2 SBR réteg telepítése, ütéscsillapító réteg alatt, 4 rétegben,
– 357 m2 SBR réteg telepítése, járó,- és játszófelületek alá,
– 1 db 2 személyes rugós játék kihelyezése,
– 1 db rugós rénszarvas kihelyezése,
– 1 db rugós csikóhal kihelyezése,
– 1 db Erbium lengőhinta kialakítása,
– 1 db 5x5 m-es homokozó kialakítása,
– 1 db mérleghinta kihelyezése,
– 1 db Marcus kombinált játék kihelyezése,
– 1 db játéktároló építése (készen kapható faházból),
– 12 fm kerítésmagasítás,
– 331 m2 külső és belsőfafelületek lazúrozása,
– 7 db beltéri ajtó, alapozott acél ajtótok elhelyezése,
– 7 db beltéri ajtólap elhelyezése,
– 1 db fa beltéri nyílászáró elhelyezése 1500 mm * 2000 mm méretben,
– 49 m2 vakolat leverése homlokzatról,
– 10 db betétrács, ablakrács elhelyezése,
– 49 m2 speciális tiszta akrilát bázisú homlokzatfestés,
– 16 m2 acélfelületek átvonó festése,
– 27 db 1,7 l/p vízadagoló beépítése,
– 2 db 3,4 l/p vízadagoló beépítése,
– 4 db 7/17 l/p váltható konyhai vízadagoló beépítése,
– 4 db 8,0 l/p zuhanyvíz adagoló beépítése,
– 24 db WC öblítővíz stop beépítése,
– 3 db 2,5 kW, inverteres split klímaberendezés elhelyezése,
– 2 db 3,5 kW, inverteres split klímaberendezés elhelyezése,
– 2 db kültéri egység elhelyezése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 59788986 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Dob Óvoda belső játszóudvarának felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43325000-7
További tárgyak:45111000-8
45111291-4
45112000-5
45112723-9
45330000-9
45331220-4
45340000-2
45421100-5
45442000-7
45442100-8
45442120-4
45442190-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, VII. kerület, Dob utca 95. (hrsz.: 33858).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Erzsébetvárosi Dob Óvoda belső játszóudvarának felújítása és az intézmény kisebb felújítási munkáinak elvégzése, különösen tekintettel az alábbiakra:
– 46 m3 törmelék mozgatás helyszínen,
– 175,77 m3 bontott, kitermelt talaj felrakása szállítóeszközre,
– 214,5 m3 munkagödör földkiemelése,
– 429 m2 tükörkészítés tömörítés nélkül,
– 24 m polimerbeton réskeretes vízelvezető rendszer építése,
– 72 m3 mechanikailag stabilizált alapréteg készítése,
– 108 m kerti szegély, rönksor, útszegély bontása, elszállítással,
– 72 m2 SBR réteg telepítése, ütéscsillapító réteg alatt, 4 rétegben,
– 357 m2 SBR réteg telepítése, járó,- és játszófelületek alá,
– 1 db 2 személyes rugós játék kihelyezése,
– 1 db rugós rénszarvas kihelyezése,
– 1 db rugós csikóhal kihelyezése,
– 1 db Erbium lengőhinta kialakítása,
– 1 db 5x5 m-es homokozó kialakítása,
– 1 db mérleghinta kihelyezése,
– 1 db Marcus kombinált játék kihelyezése,
– 1 db játéktároló építése (készen kapható faházból),
– 12 fm kerítésmagasítás,
– 331 m2 külső és belsőfafelületek lazúrozása,
– 7 db beltéri ajtó, alapozott acél ajtótok elhelyezése,
– 7 db beltéri ajtólap elhelyezése,
– 1 db fa beltéri nyílászáró elhelyezése 1500 mm * 2000 mm méretben,
– 49 m2 vakolat leverése homlokzatról,
– 10 db betétrács, ablakrács elhelyezése,
– 49 m2 speciális tiszta akrilát bázisú homlokzatfestés,
– 16 m2 acélfelületek átvonó festése,
– 27 db 1,7 l/p vízadagoló beépítése,
– 2 db 3,4 l/p vízadagoló beépítése,
– 4 db 7/17 l/p váltható konyhai vízadagoló beépítése,
– 4 db 8,0 l/p zuhanyvíz adagoló beépítése,
– 24 db WC öblítővíz stop beépítése,
– 3 db 2,5 kW, inverteres split klímaberendezés elhelyezése,
– 2 db 3,5 kW, inverteres split klímaberendezés elhelyezése,
– 2 db kültéri egység elhelyezése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A vállalt jótállás időtartama (minimum 36 hónap, maximum 60 hónap) 15
2 Ajánlattevő a környezetterhelés csökkentése érdekében vállalja-e, hogy a beépítésre kerülő építőanyagok legalább 50%-a 50 km-nél rövidebb közúti szállítással történik a kivitelezés helyszínére? 8
3 Ajánlattevő a környezetterhelés csökkentése érdekében vállalja-e, hogy kibontásra kerülő építőanyagok legalább 80%-ának elszállítása 50 km-nél rövidebb közúti szállítással történik? 7
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó, HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 21682/11/2019. Rész száma: Elnevezés: Dob Óvoda belső játszóudvarának felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DeerGarden Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69251641
Postai cím: Lomb utca 35. a. ép
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: deergardenbt@gmail.com
Telefon: +36 209553136
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23930685241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 51659817
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 59788986
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: talajok tömörségi vizsgálata radiometriális eljárással, akkreditált vízminőségi vizsgálat, építési törmelék konténeres elszállítása, közműcsatorna építés részfeladatok, párakapu elhelyezése, mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, SBR és EPDM réteg telepítése, légkondicionáló berendezések le és fel szerelése minden mellékmunkával, felületképzés, nyílászárók elhelyezése, vakolás és rabicolás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DeerGarden Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69251641
Postai cím: Lomb utca 35. a. ép
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23930685241

Hivatalos név: Fiori Kert Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71120296
Postai cím: Olt Utca 17
Város: Budapest XI. kerület
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23288005243

Hivatalos név: PMG Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80376732
Postai cím: Sági Út 8
Város: Tápiószecső
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2251
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10795549213

Hivatalos név: ÉP-DEAL Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19412034
Postai cím: Simonffy Utca 33. fszt. 3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14334115209

Hivatalos név: EUSTIL Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63760785
Postai cím: József Körút 69.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13473279242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az V.2.5) pont folytatásaként:
vízadagolók beépítése, felelős műszaki vezetői feladatok.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges