Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/90
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.13.
Iktatószám:8130/2019
CPV Kód:45233123-7
Ajánlatkérő:Vámospércs Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:Csokonai M utca Futona domb Hegyalja utca Irinyi János bal-jobb oldal utca Kendereskert utca Orgona utca Rákóczi utca Rózsa-Petőfi utca Szabadság utca Vörösmarty M utca Zrínyi M utca
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Truck-Food Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vámospércs Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12550300
Postai cím: Béke Utca 1
Város: Vámospércs
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4287
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóthné Dr. Asztalos Ágnes
Telefon: +36 203896132
E-mail: dr.asztalos.agnes@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.vamospercs.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.vamospercs.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Belterületi földút stabilizáció elvégzése_II
Hivatkozási szám: EKR000340872019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233123-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vámospércs belterületén földút stabilizáció elvégzése:
• A földutcák részben természetes altalajúak, részben korábban vegyes stabilizációval készültek.
• A földutcákban elterített mechanikai stabilizáció vegyes, tervezett útlapnak nem megfelelő, azokat a földdel együtt ki kell termelni, és lerakóhelyre szállítani.
• Az utcák stabilizációjánál zúzottkő építését kell végezni oly módon, hogy a földmunkák elvégzése után alkalmas legyen később útalapként felhasználni. Az altalaj minden esetben homok, nem fagyérzékeny, így védőréteg alkalmazása nem szükséges.
• A pályaszerkezet ennek megfelelően:
• 2 cm kiékelés mart aszfaltból
• 2,5 kg/m2 bitumen emulzió C70B 1-5
• 20 cm FZKA M56 vagy Z0/56 zúzottkőből
• A pályaszerkezet az alábbi lépésekben készül:
o föltükör kiemelés a meglévő kapubehajtók magasságát figyelembe véve, a teljes pályaszerkezet vastagságában ki kell emelni, kivéve azokat a helyeket ahol a meglévő földút a terepbe "berágódott". A kitermelt földet/alkalmatlan stabilizációt a Vállalkozó által kijelölt, arra jogosultsággal rendelkező lerakóhelyre kell szállítani.
o A kitermelt altalajon finom tükröt kell készíteni és tömöríteni.
o A tömör tükörre 20 cm tömörített vastagságú FZKA (folyamatos szemszerkezetű zúzottkő alap) készül zúzottkőből M56 vagy Z0/56 bányatermékből)
o Az útalapot tömörítést követően 1 rtg 2,0 kg/m2 mennyiségű C70B1-5 minőségű emulzióval kell kiszórni. A terítés teljes felületen egyenlete legyen csíkozást javítani kell.
o Ezt követően 1 rtg mart aszfaltot kell teríteni és ismételten tömöríteni.
o A tömörítést követően 0,5 kg/m2 mennyiségű C70B1-5 minőségű emulzióval kell megteríteni.
o Ismét 1 rtg mart aszfaltot kell teríteni és újra tömöríteni.
o Az összes terített mart aszfalt tömör vastagsága 2 cm legyen.
o Az elkészült stabilizációt 1 éven belül a szükséges helyeken emulziós alákenést követően mart aszfalttal ki kell kátyúzni és a teljes felületet újra kell tömöríteni.
o A stabilizációt követően a 10 cm-es földpadkát el kell rendezni és tömöríteni.
• Az utcák keresztmetszeti kialakítását 3,0 m mechanikai stabilizáció szélességgel és 0,50 m kétoldali földpadkával kell készíteni. A mechanikai stabilizáció oldalesése 2,5-3,0 % közt legyen a padkáé 5 %.
• Az útcsatlakozásokat 3,0 m-es lekerekítő ívvel kell kialakítani, amennyiben nem lehetséges, úgy a meglévő területhatáron belül.
• A védőtávolságon belül lévő oszlopokat sávos táblával kell ellátni.
• A stabilizációval érintett területen lévő meglévő víznyelőket, csatorna és akna fedlapokat valamint elzáró szerelvények csapszekrényeit szintbe kell emelni. Geodézia felmérés hiányában a költségvetésben szereplő mennyiségek becsült mennyiségek, amelyeket a Vállalkozónak kell pontosítani az ajánlatadás során.
• A vízelvezetés rendszert amennyiben meglévő nyílt árok akkor fel kell használni oly módon, hogy a mechanikai stabilizációról közvetlenül a padkán keresztül be lehessen vezetni.
• Azokban az utcákban ahol az építésnél rendelkezésre álló területnél nyílt árkos szikkasztó rendszerűt kialakítás szerepel, azokon a helyeken a kiépítési táblázatban szereplő hosszokkal nyílt árkot kell profilkanállal kiemelni. A szikkasztó árok 0,5 m fenékszélességgel 1:1,5 oldalrézsűvel 0,7 m mélységben vízszintes árokfenékkel készüljön. A kiszoruló földet lerakóhelyre kell szállítani.
• A Csokonai utca Futona dombon a meglévő aszfaltburkolaton a bal oldalon a burkolatszélt vágás után ki kell bontani, majd a tükröt 35 cm mélyen és 1,0 m szélesen ki kell emelni. A kiemelt tükörben a burkolatszéltől 60 cm-re K szegélyt kell építeni 20 cm vtg C20/25-24-F1 minőségű beton szegélygerendába első és hátsó oldalmegtámasztással. Ezt követően a szélesítésben 60 cm szélességben 30 cm vastagságban Ckt-4 útalapot kell készíteni, melyre 5 cm AC11 kopó 50/70 készüljön a Váci Mihály utcai csatlakozásig.
A karakterkorlátra tekintettel folytatás az V.2. pontban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 79562906 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Belterületi földút stabilizáció elvégzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233123-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Csokonai M utca
Futona domb
Hegyalja utca
Irinyi János bal-jobb oldal utca
Kendereskert utca
Orgona utca
Rákóczi utca
Rózsa-Petőfi utca
Szabadság utca
Vörösmarty M utca
Zrínyi M utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vámospércs belterületén földút stabilizáció elvégzése:
• A földutcák részben természetes altalajúak, részben korábban vegyes stabilizációval készültek.
• A földutcákban elterített mechanikai stabilizáció vegyes, tervezett útlapnak nem megfelelő, azokat a földdel együtt ki kell termelni, és lerakóhelyre szállítani.
• Az utcák stabilizációjánál zúzottkő építését kell végezni oly módon, hogy a földmunkák elvégzése után alkalmas legyen később útalapként felhasználni. Az altalaj minden esetben homok, nem fagyérzékeny, így védőréteg alkalmazása nem szükséges.
• A pályaszerkezet ennek megfelelően:
• 2 cm kiékelés mart aszfaltból
• 2,5 kg/m2 bitumen emulzió C70B 1-5
• 20 cm FZKA M56 vagy Z0/56 zúzottkőből
• A pályaszerkezet az alábbi lépésekben készül:
o föltükör kiemelés a meglévő kapubehajtók magasságát figyelembe véve, a teljes pályaszerkezet vastagságában ki kell emelni, kivéve azokat a helyeket ahol a meglévő földút a terepbe "berágódott". A kitermelt földet/alkalmatlan stabilizációt a Vállalkozó által kijelölt, arra jogosultsággal rendelkező lerakóhelyre kell szállítani.
o A kitermelt altalajon finom tükröt kell készíteni és tömöríteni.
o A tömör tükörre 20 cm tömörített vastagságú FZKA (folyamatos szemszerkezetű zúzottkő alap) készül zúzottkőből M56 vagy Z0/56 bányatermékből)
o Az útalapot tömörítést követően 1 rtg 2,0 kg/m2 mennyiségű C70B1-5 minőségű emulzióval kell kiszórni. A terítés teljes felületen egyenlete legyen csíkozást javítani kell.
o Ezt követően 1 rtg mart aszfaltot kell teríteni és ismételten tömöríteni.
o A tömörítést követően 0,5 kg/m2 mennyiségű C70B1-5 minőségű emulzióval kell megteríteni.
o Ismét 1 rtg mart aszfaltot kell teríteni és újra tömöríteni.
o Az összes terített mart aszfalt tömör vastagsága 2 cm legyen.
o Az elkészült stabilizációt 1 éven belül a szükséges helyeken emulziós alákenést követően mart aszfalttal ki kell kátyúzni és a teljes felületet újra kell tömöríteni.
o A stabilizációt követően a 10 cm-es földpadkát el kell rendezni és tömöríteni.
• Az utcák keresztmetszeti kialakítását 3,0 m mechanikai stabilizáció szélességgel és 0,50 m kétoldali földpadkával kell készíteni. A mechanikai stabilizáció oldalesése 2,5-3,0 % közt legyen a padkáé 5 %.
• Az útcsatlakozásokat 3,0 m-es lekerekítő ívvel kell kialakítani, amennyiben nem lehetséges, úgy a meglévő területhatáron belül.
• A védőtávolságon belül lévő oszlopokat sávos táblával kell ellátni.
• A stabilizációval érintett területen lévő meglévő víznyelőket, csatorna és akna fedlapokat valamint elzáró szerelvények csapszekrényeit szintbe kell emelni. Geodézia felmérés hiányában a költségvetésben szereplő mennyiségek becsült mennyiségek, amelyeket a Vállalkozónak kell pontosítani az ajánlatadás során.
• A vízelvezetés rendszert amennyiben meglévő nyílt árok akkor fel kell használni oly módon, hogy a mechanikai stabilizációról közvetlenül a padkán keresztül be lehessen vezetni.
• Azokban az utcákban ahol az építésnél rendelkezésre álló területnél nyílt árkos szikkasztó rendszerűt kialakítás szerepel, azokon a helyeken a kiépítési táblázatban szereplő hosszokkal nyílt árkot kell profilkanállal kiemelni. A szikkasztó árok 0,5 m fenékszélességgel 1:1,5 oldalrézsűvel 0,7 m mélységben vízszintes árokfenékkel készüljön. A kiszoruló földet lerakóhelyre kell szállítani.
• A Csokonai utca Futona dombon a meglévő aszfaltburkolaton a bal oldalon a burkolatszélt vágás után ki kell bontani, majd a tükröt 35 cm mélyen és 1,0 m szélesen ki kell emelni. A kiemelt tükörben a burkolatszéltől 60 cm-re K szegélyt kell építeni 20 cm vtg C20/25-24-F1 minőségű beton szegélygerendába első és hátsó oldalmegtámasztással. Ezt követően a szélesítésben 60 cm szélességben 30 cm vastagságban Ckt-4 útalapot kell készíteni, melyre 5 cm AC11 kopó 50/70 készüljön a Váci Mihály utcai csatlakozásig.
A karakterkorlátra tekintettel folytatás az V.2. pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, akinek van útépítés és/vagy útfelújítás irányításában szerzett gyakorlata (igen/nem) 20
2 Jótállás vállalt időtartama /min. 36 hónap, max. 60 hónap/  5
3 Hátrányos helyzetű személyek teljesítésbe való bevonásának mértéke (fő, maximum 5 fő) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Belterületi földút stabilizáció elvégzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Truck-Food Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74266517
Postai cím: Kishegyesi Út 154/C. tetőtér 15.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
E-mail: truckfoodkft@gmail.com
Telefon: +36 205652102
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14383717209
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 79562906
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szarka és Társa 2004 Építő Szolgáltató és Fémipari Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94397044
Postai cím: Bek Pál Utca 16
Város: Téglás
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4243
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22105660209

Hivatalos név: Truck-Food Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74266517
Postai cím: Kishegyesi Út 154/C. tetőtér 15.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14383717209

Hivatalos név: EURO-RIVER KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25315855
Postai cím: Árpád Tér 12.
Város: Nyíradony
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4254
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23300370209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges