Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/92
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.15.
Iktatószám:8136/2019
CPV Kód:50110000-9
Ajánlatkérő:Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86117911
Postai cím: Külterület Hrsz 0172/38
Város: Bodrogkeresztúr
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3916
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hercsik István
Telefon: +36 46504394
E-mail: zemplenizhk@t-online.hu
Fax: +36 46505480
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zhk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.zhk.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gépjármű karbantartási keretszerződés
Hivatkozási szám: EKR000375092019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50110000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Gépjármű karbantartási keretszerződés

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 5852 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 074 - 175440
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/08 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
I . 1 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatkérő kapcsolattartó családi név
A következő helyett:
Hercsik
Helyesen:
Májer
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/05/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/05/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
I . 1 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatkérő kapcsolattartó utónév 1
A következő helyett:
István
Helyesen:
József
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/05/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/05/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A Kbt. 55. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet módosult (az Ajánlatkérő/Megrendelő adatai vonatkozásában). A módosított szerződéstervezetet Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (4) bekezdésével összhangban az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen (EKR) tett közvetlenül elektronikusan elérhetővé.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ