Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/91
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája:Gyorsított meghívásos
Közzététel dátuma:2019.05.14.
Iktatószám:8157/2019
CPV Kód:90910000-9
Ajánlatkérő:Országgyűlés Hivatala
Teljesítés helye:1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Profi-Komfort Üzemviteli, Létesítményhigiéniai, Építőipari és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Egyéb
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Államhatalmi szervek tevékenysége
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Országgyűlés Hivatala
Postai cím: Kossuth Lajos tér 1-3.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Országgyűlés Hivatala, Közbeszerzési Iroda, 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19., VI. em. 619.
Telefon: +36 14416498
E-mail: kozbeszerzes@parlament.hu
Fax: +36 14416497
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.parlament.hu
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Profi-Komfort Üzemviteli, Létesítményhigiéniai, Építőipari és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Bercsényi u. 7.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1039
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Profi-Komfort Üzemviteli, Létesítményhigiéniai, Építőipari és Szolgáltató Kft.
Telefon: +36 12154567
E-mail: profikomfort@profikomfort.hu
Fax: --
Az ajánlattevő általános címe (URL): --
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb x
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Államhatalmi szervek tevékenysége
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Rendszeres takarítási munkák végzése az Országház főemeletének egyes helyiségeiben (336/2008)
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 14
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3.
NUTS-kód HU110
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2008/12/04 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Az Országház főemeletének a szerződés 1. számú mellékletében felsorolt helyiségeiben, összesen 2.652 m2 alapterületen, a szerződés 2. számú mellékletében meghatározott takarítási munkálatok elvégzése.
A tisztítandó üvegfelületek nagysága: 3.182 m2 síküveg, 212 m2 ólomüveg, 44 m2 katedrál üveg mindösszesen: 3.438 m2
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90910000-9
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 6 229 020 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2008/12/04 (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól igen

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos x Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
Havi vállalkozási díj (nettó Ft/hó)12
Nagytakarítás díja (alkalmanként nettó Ft/m2)4
Ablaktisztítás díja (alkalmanként nettó Ft/m2)3
A díjemelés mértéke (KSH által meghatározott fogyasztói árindex %-ában)1
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2008 /S 203 - 270186
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2008/10/18 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 16741 / 2008 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2007/10/22 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2008 /S 245 - 325983
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2008/12/17 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 19729 / 2008 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2008/12/08 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
A szerződés eredeti 2.5. pontja:
2.5 A 2.1 pontban meghatározott díjtételek 2009. december 31-ig semmilyen jogcímen nem emelhetők, ezt követően évente egy alkalommal, január 1-jei hatállyal, legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által az előző naptári évre vonatkozóan megállapított fogyasztói árindex 50%-ának megfelelő mértékben emelhetők.
A szerződés módosított 2.5. pontja:
A 2.1 pontban meghatározott díjtételek 2009. december 31-ig semmilyen jogcímen nem emelhetők, ezt követően évente egy alkalommal, legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által az előző naptári évre vonatkozóan megállapított fogyasztói árindex 50%-ának megfelelő mértékben emelhetők. Ezen árváltozás attól a hónaptól érvényesíthető, amely hónapban a megállapodás Felek általi aláírása megtörténik.
IV.1.3) A módosítás indoka:
Az évente egy alkalommal történő díjemelés január hónapra történő korlátozása - a fogyasztói árindexek közzétételi időpontjaira tekintettel - nehezen megvalósítható és indokolatlan. A szerződésmódosítás következtében kizárólag a díjemelés érvényesítésének lehetséges időpontja módosul, a díjemelés módszere és mértéke változatlan, így a módosítás nem tekinthető lényegesnek.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2019/04/24 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
A hirdetmény II.2. pontjában a szerződés 1 éves díja került feltüntetésre a szerződésben meghatározott díjtételek alkalmazásával, 1-1 nagytakarítás és ablaktisztítás figyelembe vételével.
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A nyertes ajánlattevő a hirdetmény szerinti szerződésmódosítással egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2019/05/10 (év/hó/nap)