Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/94
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.17.
Iktatószám:8168/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Perbál Község Önkormányzata
Teljesítés helye:2074 Perbál, Ipari park [0153/18., 0153/6., 1112., 1103. és 1152. hrsz].
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Perbál Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48219055
Postai cím: Fő Utca 6.
Város: Perbál
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2074
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga László polgármester
Telefon: +36 26370350
E-mail: titkarsag@perbal.hu
Fax: +36 26570026
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.perbal.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.perbal.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: VEKOP-1.2.2-15-2016-00008_Ipari park
Hivatkozási szám: EKR000775812018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
1. rész - Új kiszolgáló épület kivitelezése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111290-7
További tárgyak:45112700-2
45233120-6
45330000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2074 Perbál, Ipari park [0153/18., 0153/6., 1112., 1103. és 1152. hrsz].
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A VEKOP-1.2.2-15-2016-00008 projekt megvalósításához szükséges építési munkák kivitelezése az alábbiak figyelembevételével, az ajánlattételi dokumentációban részletesen meghatározottak szerint:
2. rész – Mélyépítési munkák kivitelezése
Főbb feladatok és mennyiségek:
• 1 db kiszolgáló szervizút építése (293,32 fm hosszúságú)
• tereprendezés, közművek kiépítése, Iparterület feltáró utak
A teljes mennyiség és a műszaki leírás az ajánlattételi dokumentációban kerül részletesen kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-1.2.2-15-2016-00008

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
04034 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 1 Elnevezés: 1. rész - Új kiszolgáló épület kivitelezése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/20 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77462374
Postai cím: Vasas Utca 65-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1215
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@vianova.hu
Telefon: +36 14204473
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12764113
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 62473138
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111290-7
További tárgyak:45112700-2
45233120-6
45330000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2074 Perbál, Ipari park [0153/18., 0153/6., 1112., 1103. és 1152. hrsz].
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A VEKOP-1.2.2-15-2016-00008 projekt megvalósításához szükséges építési munkák kivitelezése az alábbiak figyelembevételével, az ajánlattételi dokumentációban részletesen meghatározottak szerint:
2. rész – Mélyépítési munkák kivitelezése
Főbb feladatok és mennyiségek:
• 1 db kiszolgáló szervizút építése (293,32 fm hosszúságú)
• tereprendezés, közművek kiépítése, Iparterület feltáró utak
A teljes mennyiség és a műszaki leírás az ajánlattételi dokumentációban kerül részletesen kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban: 0
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 62473138
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EcoSaving Energetikai és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94441435
Postai cím: Aranyeső Utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1184
Ország: Magyarország
E-mail: info@ecosaving.hu
Telefon: +36 302500554
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/04/24 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződő Felek a Szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
a Szerződés 3.1. pontjának eredeti tartalma
„3.1. A szerződés teljesítésének határideje: a Vállalkozó feladatait legkésőbb a szerződés hatálybalépésétől számított 6 hónapon belül köteles teljesíteni. Megrendelő előteljesítést elfogad.”
az alábbi tartalomra módosul
„3.1. A szerződés teljesítésének határideje: a Vállalkozó feladatait legkésőbb a szerződés hatálybalépésétől számított 7,5 hónapon belül köteles teljesíteni. Megrendelő előteljesítést elfogad.”
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A mélyépítési munkák projekten kívüli előzménye a szerviz út alatti, melletti közművek kiváltása. Ez jelen Vállalkozási Szerződéstől függetlenül zajlik a közműszolgáltató megbízásából. Mivel a közműkiváltás jelenleg is zajlik az út építési munkák csak a napokban folytatódhatnak. A problémát Vállalkozó 2019 március 29-ei levelében jelezte Megrendelő felé.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 62473138 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 62473138 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 4034/2019.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben