Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/91
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.14.
Iktatószám:8179/2019
CPV Kód:79980000-7
Ajánlatkérő:Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Teljesítés helye:HU;HU;HU;HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Arcanum Adatbázis Korlátolt Felelősségű Társaság;Arcanum Adatbázis Korlátolt Felelősségű Társaság;Arcanum Adatbázis Korlátolt Felelősségű Társaság;Arcanum Adatbázis Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81308963
Postai cím: Arany János Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Katalin
Telefon: +36 14116325
E-mail: kozbeszerzes@konyvtar.mta.hu
Fax: +36 17996690
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mtak.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mtak.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Arcanum adatbázis – 2019.
Hivatkozási szám: EKR000216382019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79980000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Alapvető cél a hazai tudományos könyvkiadás integrálása a nemzeti program szolgáltatási körébe. A nehéz helyzetben működő hazai tudományos kiadók bevonása lehetővé teszi az EISZ kínálatának bővítését, ugyanakkor hozzájárul a magyar tudományos könyv- és folyóiratkiadás fejlesztéséhez. A közbeszerzés tárgyát érintő Magyar tartalmak az EISZ-ben: Arcanum Digitális Tudománytár, Kronosz, Osiris, Szaktudás adatbázisok. Jelenleg is zajlanak az egyeztetések további kiadókkal. Az elmúlt évek szakmai tapasztalatai alapján és figyelemmel az adatbázisok használati statisztikai mutatóira elmondható, hogy a közgyűjtemények, mint elsődleges felhasználók, körén kívül a színvonalas kurrens magyar nyelvű szakirodalmi források egyre népszerűbbek a felsőoktatási intézmények alapszakos hallgatóinak körében, különös tekintettel a távoli hozzáféréssel is használható csomagokra.
Részletes leírás az adott rész II.2.4. pontjában.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 175070000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Arcanum Digitális Tudománytár (ADT) - 2019.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79980000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az előfizetői szerződés mellékleteiben meghatározott intézmények székhelyei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az MTA KIK szervezetében működő EISZ Nemzeti Program egyik fő stratégiai célja, amelyet a Programtanács határozatban fogadott el, közművelődési feladatok ellátása az előfizetői kör tagjai, a hazai közgyűjtemények, megyei könyvtárak, valamint a határainkon túli közintézmények magyar állománnyal rendelkező nyilvános könyvtárai számára. E cél megvalósítása érdekében a hazai közgyűjtemények, megyei és városi könyvtárak, levéltárak, múzeumok és egyéb közművelődési intézmények, valamint a határainkon túli közintézmények magyar állománnyal rendelkező nyilvános könyvtárai számára nyújt hozzáférést magyar nyelvű tudományos, művelődéstörténeti és helytörténeti elektronikus tartalmakhoz, az információhoz való egyenlő hozzáférés érdekében és a digitalizált magyar kulturális örökség hozzáférhetővé tétele céljából. Az Arcanum Digitális Tudománytár (a továbbiakban ADT) központi támogatását az EISZ Program-tanács 100%-ban határozta meg. Tehát az ADT tartalmakhoz az intézmények térítés-mentesen férnek hozzá.
Az ADT teljes egészében magyar fejlesztésű és tulajdonú, folyamatosan bővülő, teljes szövegű digitális periodika- és könyvadatbázis. Az adatbázisban több száz magyar nyelvű szakfolyóirat, közlöny, akadémiai közlemény, évkönyv, heti- és napilap, lexikon és kézikönyv található meg teljes szöveggel. Az ADT a 19–20. századi hungarikumok egyik legnagyobb online gyűjteménye, a magyar művelődés-, társadalom- és gazdaságtörténet fontos forrása. A gyűjtemény anyaga nagyrészt 20. századi kiadványokból áll össze, de bőségesen találni 19. századi és ritkábban 21. századi szövegeket is. 2019-től a Mentor Kiadó kiadó könyvei is elérhetővé válnak az ADT-n keresztül. Az adatbázisban mintegy 18 millió oldal érhető el, az EISZ tagintézmények számára ingyenesen.
A több millió oldalas szövegállomány kétrétegű (karakterfelismert) PDF-fájlokban érhető el. Ennek köszönhetően az ADT teljes szövegű keresést biztosít a teljes dokumentum állományban. Keresésnél szűkíthetünk cím, szerző, megjelenés éve, korszak, témakör vagy folyóirat alapján. A keresőfelület lehetőséget biztosít a kifejezések csonkolására és logikai operátorok használatára. A találatok közül egyszerre 50 oldal tölthető le, tehát teljes könyvek, folyóiratszámok egyszeri, gyors letöltését az adatbázis nem engedélyezi.
Az ADT IP-alapú azonosítás alapján biztosítja a hozzáférést, nem szükséges jelszavas belépés az adatbázis használatához. Emellett az eduID-képes felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek számára a távoli hozzáférés lehetőségét is biztosítja Shibboleth-azonosítás segítségével, így a hallgatók, kutatók az intézményen kívül is hozzá-férhetnek az e-könyvekhez.
Az ADT tartalmai az EISZ kínálatában egyedülállóak, a magyar kulturális örökség digitalizált gyűjteményeként más szolgáltató termékével nem összehasonlíthatóak vagy kiválthatóak.
Az Arcanum által fejlesztett Szaktárs platformon elérhetők további hazai fejlesztésű könyvadatbázisok, a Kronosz, az Osiris és a Szaktudás kiadók tartalmai, melyek központi keretből történő pénzügyi támogatását az EISZ Programtanács 25%-ban határozta meg. A Szaktárs platform az ADT-hez hasonlóan kétrétegű (karakterfelismert) PDF-fájlokban teszi elérhetővé a dokumentumokat, biztosítva ezzel a teljes szövegű keresést a teljes dokumentumállományban. A platform IP-alapú azonosítás alapján biztosítja a hozzáférést, nem szükséges jelszavas belépés az adatbázisok használatához. Emellett az eduID-képes felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek számára a távoli hozzáférés lehetőségét is biztosítja Shibboleth-azonosítás segítségével, így a hallgatók, kutatók az intézményen kívül is hozzáférhetnek az e-könyvekhez.
Az előfizetői intézmények listája a karakterkorlátra tekintettel a műszaki leírásban kerül rögzítésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Kronosz Digitális Adatbázis – 2019.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79980000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az előfizetői szerződés mellékleteiben meghatározott intézmények székhelyei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Kronosz Kiadó adatbázisa teljes egészében magyar fejlesztésű és tulajdonú, folyamatosan bővülő, teljes szövegű digitális könyvadatbázis. Az adatbázisban a Kronosz Kiadó összes magyar nyelvű szakkönyve megtalálható. Az adatbázisban friss tudományos eredményeket közlő, illetve időtálló, tudománytörténeti kiadványokat lehet elérni magyar nyelven társadalomtudományi szakterületeken, elsősorban történelem, Baranya helytörténete, irodalomtörténet, művészet témákat. Többek között a Korszerű történelmi életrajzok és a Színháztudományi kiskönyvtár sorozatok is megtalálhatóak benne.
A Kronosz Digitális Adatbázis tartalmai az EISZ kínálatában egyedülállóak, a magyar kulturális örökség digitalizált gyűjteményeként, illetve felsőoktatási tananyagként más szolgáltató termékével nem összehasonlíthatóak vagy kiválthatóak.
Előfizető intézmények:
1: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, 2: Budapesti Corvinus Egyetem, 3: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 4: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Könyvtár, 5: Külgazdasági és Külügyminisztérium Bánffy Miklós Szakkönyvtár, 6: Magyar Művészeti Akadémia, 7: Miskolci Egyetem, 8: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 9: Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár, 10: Pannon Egyetem, 11: Pécsi Tudományegyetem, 12: Sárospataki Református Teológiai Akadémia, 13: Szegedi Tudományegyetem, 14: Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár, 15: Fórum Kisebbségkutató Intézet
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Osiris Digitális Adatbázis – 2019.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79980000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az előfizetői szerződés mellékleteiben meghatározott intézmények székhelyei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Osiris Kiadó két évtizede meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási könyvkiadásban. A teljes szövegű digitális könyvadatbázis az Osiris Kiadó közel 1750 magyar nyelvű szakkönyvét tartalmazza.
Az adatbázis felöleli a kurrens tudományos eredményeket közlő és az archív szakirodalmakat egyaránt. Elsősorban az antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia szakterületeit fedi le. Az adatbázis részét képezik az Osiris sorozatai is, melyek a klasszika filológia, filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit, magyar történeti műveket és felsőoktatási tankönyveket teszik elérhetővé.
Az Osiris Digitális Adatbázis tartalmai az EISZ kínálatában egyedülállóak, a magyar kulturális örökség digitalizált gyűjteményeként, illetve felsőoktatási tananyagként más szolgáltató termékével nem összehasonlíthatóak vagy kiválthatóak.
Előfizetői intézmények listája: 1: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 2: Adventista Teológiai Főiskola, 3: Apor Vilmos Katolikus Főiskola, 4: Békés Megyei Könyvtár, 5: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, 6: Budapest Főváros Levéltára, 7: Budapesti Corvinus Egyetem, 8: Budapesti Gazdasági Egyetem, 9: Eötvös Károly Megyei Könyvtár, 10: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 11: Eszterházy Károly Egyetem, 12: Evangélikus Hittudományi Egyetem, 13: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 14: Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár, 15: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Könyvtár, 16: IBS - Nemzetközi Üzleti Főiskola, 17: II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, 18: Jókai Mór Városi Könyvtár, 19: Kaposvári Egyetem, 20: Károli Gáspár Református Egyetem, 21:Kodolányi János Főiskola, 22: Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár, 23: Külgazdasági és Külügyminisztérium Bánffy Miklós Szakkönyvtár, 24: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, 25: Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság, Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely, 26: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, 27:Magyar Művészeti Akadémia, 28: Méliusz Juhász Péter Könyvtár, 29: Miskolci Egyetem, 30: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, 31: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 32: MTA Könyvtár és Információs Központ, 33: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, 34: Neumann János Egyetem, 35: Óbudai Egyetem, 36: Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem, 37: Országos Széchényi Könyvtár, 38: Országgyűlés Hivatala, 39: Pannon Egyetem, 40: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 41: Pécsi Tudományegyetem, 42: Pünkösdi Teológiai Főiskola, 43: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 44: Sárospataki Református Teológiai Akadémia,
45: Semmelweis Egyetem, 46: Széchenyi István Városi Könyvtár, 47: Szegedi Tudományegyetem, 48: Testnevelési Egyetem, 49: Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár, 50: Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény, 51: Vörösmarty Mihály Könyvtár, 52: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 53: Európa Kollégium Egyetemista Központ, 54: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 55: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 56: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 57: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, 58: Hagyományok Háza, 59: Színház- és Filmművészeti Egyetem, 60: Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Szaktudás Digitális Adatbázis – 2019.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79980000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az előfizetői szerződés mellékleteiben meghatározott intézmények székhelyei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Szaktudás Kiadó Ház az ország egyik vezető agrártudományi szakkiadója, mely az átalakuló mezőgazdaság és a vidékfejlesztés kutatóit és a felsőoktatásban tanulókat korszerű, gyakorlatorientált kiadványokkal látja el. A teljes szövegű digitális könyv-adatbázis a Szaktudás Kiadó Ház több mint 300 magyar nyelvű szakkönyvét tartalmazza.
Az adatbázis felöleli az agrárgazdaság, agrárszabályozás, energiagazdálkodás, környezetvédelem, erdészet, faipar, ökológiai gazdálkodás, kertészet, szőlészet, növénytermesztés, állattenyésztés, élelmiszeripar, természetvédelem, vidékfejlesztés szakterületeit. A Szaktudás Digitális Adatbázis tartalmai az EISZ kínálatában egyedülállóak, a magyar kulturális örökség digitalizált gyűjteményeként, illetve felsőoktatási tananyagként más szolgáltató termékével nem összehasonlíthatóak vagy kiválthatóak.
Előfizető intézmények: 1: Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 2: Budapesti Gazdasági Egyetem, 3: Evangélikus Hittudományi Egyetem, 4: Kaposvári Egyetem, 5: Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár, 6: Pannon Egyetem, 7: Pécsi Tudományegyetem, 8: Soproni Egyetem, 9: Szegedi Tudományegyetem, 10: Szent István Egyetem, 11: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 12: Európa Kollégium Egyetemista Központ, 13: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 14: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 15: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 16: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 078 - 188085
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 742/2019-EISZ Rész száma: 1 Elnevezés: Arcanum Digitális Tudománytár (ADT) - 2019.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Arcanum Adatbázis Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23418475
Postai cím: Hant Utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1223
Ország: Magyarország
E-mail: somfay.ors@arcanum.hu
Telefon: +36 305352795
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 125000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 127000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 744/2019-EISZ Rész száma: 2 Elnevezés: Kronosz Digitális Adatbázis – 2019.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Arcanum Adatbázis Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23418475
Postai cím: Hant Utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1223
Ország: Magyarország
E-mail: somfay.ors@arcanum.hu
Telefon: +36 305352795
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5500000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 745/2019-EISZ Rész száma: 3 Elnevezés: Osiris Digitális Adatbázis – 2019.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Arcanum Adatbázis Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23418475
Postai cím: Hant Utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1223
Ország: Magyarország
E-mail: somfay.ors@arcanum.hu
Telefon: +36 305352795
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 35000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 34500000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 743/2019-EISZ Rész száma: 4 Elnevezés: Szaktudás Digitális Adatbázis – 2019.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Arcanum Adatbázis Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23418475
Postai cím: Hant Utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1223
Ország: Magyarország
E-mail: somfay.ors@arcanum.hu
Telefon: +36 305352795
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8070000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. §-a szerinti adatok:
nyertes ajánlattevő neve: Arcanum Adatbázis Kft.
nyertes ajánlattevő adószáma: 12257003-2-43
ajánlattevők neve: 1. Arcanum Adatbázis Kft. (1223 Budapest, Hant utca 30., 12257003-2-43.)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
Az EISZ Nemzeti Program keretében beszerzésre kerülő adatbázisok körének meghatározására (ideértve a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező adatbázisokat is) egy független testület, azaz a Programtanács által meghozott döntés eredményeként került sor. A Programtanács döntése pedig a tagintézmények tekintetében tudományos és szakmai szempontok alapján történt igényfelmérésen alapul. Mindezek alapján megállapítható, hogy Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát nem a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg, hanem végső soron a tagintézmények tudományos és szakmai igényeihez igazodóan, egy független testület jóváhagyása mellett. A Programtanács évente dönt beszerzési és költségvetési terv elfogadásával azon elektronikus információforrások nemzeti licencének megvásárlásáról, melyeket a tagintézmények oktatási, valamint kutatási feladataik ellátásához elengedhetetlenek, továbbá amelyek beszerzése és használata nélkül a magyar felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek nemzetközi versenyképessége jelentős hátrányt szenvedne.
Az EISZ Nemzeti Program keretében beszerzendő adatbázisok szerzői jogvédelem alatt álló gyűjteményes művek, amelyek egyéni eredeti jellege nem pusztán adott tartalom egyediségéből, hanem a tartalmak, hivatkozások meghatározott szempontok mentén történő válogatásából is fakad.
A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja: a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, és nem létezik reális alternatíva a beszerzési igény kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta volna meg. Az eljárásfajta választását az indokolja, hogy a beszerzés tárgyát szerzői jogvédelem alatt álló adatbázisokhoz való hozzáférést biztosító előfizetői szolgáltatás képezi annak érdekében, hogy ajánlatkérő biztosítani tudja az EISZ Nemzeti Program működtetésével kapcsolatos feladatait, és a hozzáférési jog biztosításával pedig kizárólagosan az ajánlattételre felkért Arcanum Adatbázis Kft. rendelkezik.
A jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező adatbázisok olyan egyedi műveket tartalmaznak, amelyek tekintetében a szerzői jogi védelem az egyes szerzők szellemi tevékenységéből fakadó egyéni, eredeti jelleg alapján illeti meg őket. (egyes művek tekintetében fennálló szerzői jogok)