Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/90
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.13.
Iktatószám:8187/2019
CPV Kód:37524000-7
Ajánlatkérő:BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87552241
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kiss László
Telefon: +36 14719799
E-mail: kiss.laszlo@bmsk.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Egységcsomagok szállítása-Ovis labdaprogram
Hivatkozási szám: EKR000428332019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37524000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Egységcsomagok szállítása – „Ovis labdaprogram”

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/07 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 006832 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 078 - 185306
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/17 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium
A következő helyett:
A szerződéstervezetben foglalt 60 napnál kedvezőbb szállítási határidő, az előteljesítés mértéke (min.0-max.30 nap
Helyesen:
A szerződéstervezetben foglalt 90 napnál kedvezőbb szállítási határidő, az előteljesítés mértéke (min.0-max.30 nap
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A kiválasztási szempontok
A következő helyett:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az AT ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Az előírt igazolásokat kizárólag az AK - a Kbt. 69. §-a szerinti - felhívására szükséges benyújtani.
A Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdése alapján felhívott ATnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásának napjától (felhívás VI. 5. pontja) visszafelé számított 72 hónapban befejezett (sikeres átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 108 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb:
M1)1: PU habszivacs kézilabda és/vagy kosárlabda és/vagy röplabda és/vagy focilabda szállítására vonatkozó referencia szerződésről szóló nyilatkozatot vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Kr. 23. § rendelkezéseire.*
M1)2: 288-299 gr súlyú és 20-21 cm átmérőjű PVC futball labda szállítására vonatkozó referencia szerződésről szóló nyilatkozatot vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Kr. 23. § rendelkezéseire.*
* A 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (1) bekezdése szerinti igazolásnak minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia: - a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely, kapcsolattartó személy neve), - a szállítás tárgya (rövid műszaki tartalom) és mennyisége olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban), - nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 321/2015. (X.30.) Kr. 21/A. §-ában foglalt jogszabályi előírások értelmében az AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (4) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében a fentiekben részletezett adatokat a szerződés részteljesítése alapján kiállított igazolásban a részteljesítés vonatkozásában kell megadni olyan módon, hogy az AT tájékoztató jelleggel feltünteti a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgyának megjelölését is.
M2.) A Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdése alapján felhívott AT a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak értelmében mutassa be azt a szakembert (név, képzettség / végzettség, szakmai tapasztalat ismertetésével), akit be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakember bemutatása során csatolandók:
a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét, továbbá a szakember munkáltatóját (ajánlattételi határidő időpontjában), vagy azt a személyt, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;
b) a szakember által aláírt önéletrajz, mely tartalmazza a szakember rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatát is;
c) a szakember képzettségét/végzettségét igazoló dokumentum(ok) másolata.
Az AK által előírt végzettség egyenértékűségének igazolása vonatkozásában az ATnek az oklevelet kiállító oktatási intézmény (vagy annak jogutódja) erre vonatkozó igazolását (nyilatkozatát) szükséges az ajánlatában benyújtania.
A szakmai önéletrajznak az elvégzett tevékenység(ek) vonatkozásában releváns szakmai gyakorlat időtartamát év/hó bontásban kell tartalmaznia!
Helyesen:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az AT ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Az előírt igazolásokat kizárólag az AK - a Kbt. 69. §-a szerinti - felhívására szükséges benyújtani.
A Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdése alapján felhívott ATnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásának napjától (felhívás VI. 5. pontja) visszafelé számított 72 hónapban befejezett (sikeres átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 108 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb:
M1)1: PU habszivacs kézilabda és/vagy kosárlabda és/vagy röplabda és/vagy focilabda szállítására vonatkozó referencia szerződésről szóló nyilatkozatot vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Kr. 23. § rendelkezéseire.*
M1)2: PVC futball labda szállítására vonatkozó referencia szerződésről szóló nyilatkozatot vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Kr. 23. § rendelkezéseire.*
* A 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (1) bekezdése szerinti igazolásnak minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia: - a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely, kapcsolattartó személy neve), - a szállítás tárgya (rövid műszaki tartalom) és mennyisége olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban), - nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 321/2015. (X.30.) Kr. 21/A. §-ában foglalt jogszabályi előírások értelmében az AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (4) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében a fentiekben részletezett adatokat a szerződés részteljesítése alapján kiállított igazolásban a részteljesítés vonatkozásában kell megadni olyan módon, hogy az AT tájékoztató jelleggel feltünteti a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgyának megjelölését is.
M2.) A Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdése alapján felhívott AT a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak értelmében mutassa be azt a szakembert (név, képzettség / végzettség, szakmai tapasztalat ismertetésével), akit be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakember bemutatása során csatolandók:
a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét, továbbá a szakember munkáltatóját (ajánlattételi határidő időpontjában), vagy azt a személyt, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;
b) a szakember által aláírt önéletrajz, mely tartalmazza a szakember rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatát is;
c) a szakember képzettségét/végzettségét igazoló dokumentum(ok) másolata.
Az AK által előírt végzettség egyenértékűségének igazolása vonatkozásában az ATnek az oklevelet kiállító oktatási intézmény (vagy annak jogutódja) erre vonatkozó igazolását (nyilatkozatát) szükséges az ajánlatában benyújtania.
A szakmai önéletrajznak az elvégzett tevékenység(ek) vonatkozásában releváns szakmai gyakorlat időtartamát év/hó bontásban kell tartalmaznia!
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
Ajánlattevő a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények tekintetében alkalmas, ha:
M1)1 rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától (felhívás VI. 5. pontja) visszafelé számított 72 hónapban befejezett, de legfeljebb 108 hónapon belül megkezdett, legalább 1 darab szerződésszerűen teljesített referenciával, amely legalább 18.000 db PU habszivacs kézilabda és/vagy kosárlabda és/vagy röplabda és/vagy focilabda szállítására vonatkozik.
M1)2 rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától (felhívás VI. 5. pontja) visszafelé számított 72 hónapban befejezett, de legfeljebb 108 hónapon belül megkezdett, legalább 1 darab szerződésszerűen teljesített referenciával, amely legalább 25.000 db 288-299 gr súlyú és 20-21 cm átmérőjű PVC futball labda szállítására vonatkozik.

M2.) bemutat a teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő olyan szakembert, aki logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és legalább 3 év logisztikai és szállítmányozási területen szerzett gyakorlati idővel rendelkezik.
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot, mely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének az időtartama alatt.
Helyesen:
Ajánlattevő a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények tekintetében alkalmas, ha:
M1)1 rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától (felhívás VI. 5. pontja) visszafelé számított 72 hónapban befejezett, de legfeljebb 108 hónapon belül megkezdett, legalább 1 darab szerződésszerűen teljesített referenciával, amely legalább 18.000 db PU habszivacs kézilabda és/vagy kosárlabda és/vagy röplabda és/vagy focilabda szállítására vonatkozik.
M1)2 rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától (felhívás VI. 5. pontja) visszafelé számított 72 hónapban befejezett, de legfeljebb 108 hónapon belül megkezdett, legalább 1 darab szerződésszerűen teljesített referenciával, amely legalább 25.000 db PVC futball labda szállítására vonatkozik.

M2.) bemutat a teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő olyan szakembert, aki logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és legalább 3 év logisztikai és szállítmányozási területen szerzett gyakorlati idővel rendelkezik.
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot, mely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének az időtartama alatt.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1) Az ajánlatkérő a Kbt.71.§ szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2) Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt.66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozatokat. A 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot és a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot elektronikus űrlap formájában kell benyújtani.
3) Az alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
4) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont.
Az 1. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21 napi útmutatójának A 1.b/ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő.
A 2. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2016. december 21-i útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám) A.1.b/bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra, adható pontszám alsó és felső határa: 0-100. A legkedvezőbb ajánlati elem 30 nap, mely mértékkel vállalja ajánlattevő az előteljesítést, 100 pontot ér. A részszempont legkedvezőtlenebb eleme 0 nap, mely esetében ajánlattevő nem vállal előteljesítést, az ajánlat 0 pontot ér.
A 3. értékelési részszempont esetében az adott részszempont tekintetében tett, az ajánlatkérő szempontjából kedvező vállalás (igen válasz) esetén az ajánlat 100 pontot, nem válasz esetén 0 pontot kap.
5) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
6) Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
7) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kiss László 00172
8) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdéseire figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg.
9) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (1)-4) bekezdései alapján kell eljárni.
10) Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el.
11) Az információk további pontjait a közb.dok. tartalmazza.
12) A részajánlat tétel kizárásának indoka: A beszerzendő eszközök egy komplex egységet képeznek, egy egységes rendszerként funkcionálnak. A részajánlattétel biztosítása a beszerzendő eszközök mennyiségére a Kbt. 2. § (4) bekezdésében foglalt alapelvvel ellentétes lenne.
13.) Ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell készíteni, a szakmai ajánlat részei: árazott ártáblázat,
14.) Ajánlatkérő ajánlati biztosíték adásához köti az eljárásban való részvételt, melynek mértéke: 8.000.000,- HUF. Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az ajánlatkérő Unicredit Banknál vezetett 10918001-00000068-76130003 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancialevél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény olyan elektronikus példányát, amely megfelel a polgári perrendtartásról szóló törvény (325. §) szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét egzakt módon tartalmaznia kell.
Helyesen:
1) Az ajánlatkérő a Kbt.71.§ szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2) Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt.66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozatokat. A 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot és a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot elektronikus űrlap formájában kell benyújtani.
3) Az alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
4) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont.
Az 1. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21 napi útmutatójának A 1.b/ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő.
A 2. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2016. december 21-i útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám) A.1.b/bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra, adható pontszám alsó és felső határa: 0-100. A legkedvezőbb ajánlati elem 30 nap, mely mértékkel vállalja ajánlattevő az előteljesítést, 100 pontot ér. A részszempont legkedvezőtlenebb eleme 0 nap, mely esetében ajánlattevő nem vállal előteljesítést, az ajánlat 0 pontot ér.
A 3. értékelési részszempont esetében az adott részszempont tekintetében tett, az ajánlatkérő szempontjából kedvező vállalás (igen válasz) esetén az ajánlat 100 pontot, nem válasz esetén 0 pontot kap.
5) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
6) Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
7) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Jakabfy Attila 00465.
8) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdéseire figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg.
9) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (1)-4) bekezdései alapján kell eljárni.
10) Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el.
11) Az információk további pontjait a közb.dok. tartalmazza.
12) A részajánlat tétel kizárásának indoka: A beszerzendő eszközök egy komplex egységet képeznek, egy egységes rendszerként funkcionálnak. A részajánlattétel biztosítása a beszerzendő eszközök mennyiségére a Kbt. 2. § (4) bekezdésében foglalt alapelvvel ellentétes lenne.
13.) Ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell készíteni, a szakmai ajánlat részei: árazott ártáblázat,
14.) Ajánlatkérő ajánlati biztosíték adásához köti az eljárásban való részvételt, melynek mértéke: 8.000.000,- HUF. Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az ajánlatkérő Unicredit Banknál vezetett 10918001-00000068-76130003 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancialevél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény olyan elektronikus példányát, amely megfelel a polgári perrendtartásról szóló törvény (325. §) szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét egzakt módon tartalmaznia kell.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő az ajánlati felhívást és a közbeszerzési dokumentumot a Kbt. 55. § (1)-(3) bekezdés alapján módosítja.
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (5) bekezdése alapján nem módosítja.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ