Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/93
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.16.
Iktatószám:8199/2019
CPV Kód:15800000-6
Ajánlatkérő:Központi Konyha
Teljesítés helye:2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 8.;2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 8.;2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 8.;2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 8.;2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 8.;2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 8.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.06.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi Konyha
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közétkeztetés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Központi Konyha
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97689764
Postai cím: Rákóczi Út 8
Város: Kiskunlacháza
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2340
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Czukor János
Telefon: +36 209372137
E-mail: drczukorjanos@czukor.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.czukor.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000491602019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000491602019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi Konyha
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közétkeztetés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszer alapanyag beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000491602019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15800000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Központi Konyha 2019. augusztus 01. - 2020. július 31. közti időszakra történő élelmiszer alapanyag szállítójának kiválasztása.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 72588925 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 6
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Mirelit termékek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15896000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az ajánlatkérő a beszerzés időszaka alatt az alábbi mennyiségek beszerzését rendeli meg: I. rész: Mirelit termékek (hús, zöldség): 14.545 kg -20 % (Opcionális) Az összesített mennyiség a kerekítés szabályainak megfelelően került kialakításra. A pontos mennyiséget a dokumentáció mellékleteként szereplő árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vevőszolgálat működtetése 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 6281013 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/07/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az AK az alábbi értéket meghaladó árat tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja: Mirelit termékek Érték ÁFA nélkül: 6 281 013; HUF. A Kbt. 73. § (6) bek. c) alpont alapján, az AK a fordított arányosítás és pontkiosztás módszerét alkalmazza, valamint alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) alpontját is. A szempontok esetében 1 és 100 pont közt értékeli az ajánlatokat. Részl.dok.

II.2.1)
Elnevezés: Zöldség, gyümölcs, tojás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15330000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az ajánlatkérő a beszerzés időszaka alatt az alábbi mennyiségek beszerzését rendeli meg: II. rész: Zöldség, gyümölcs, tojás: 37.435 kg; 620 csomag; 18.530 db; 220 fej; 50 köteg -20 % (Opcionális) Az összesített mennyiség a kerekítés szabályainak megfelelően került kialakításra. A pontos mennyiséget a dokumentáció mellékleteként szereplő árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vevőszolgálat működtetése 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 9103060 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/07/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az AK az alábbi értéket meghaladó árat tartalmazó ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja: Zöldség, gyümölcs, tojás Érték ÁFA nélkül: 9 103 060; HUF. A Kbt. 73. § (6) bek. c) alpont alapján, az AK a fordított arányosítás és pontkiosztás módszerét alkalmazza, valamint alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) alpontját is. A szempontok esetében 1 és 100 pont közt értékeli az ajánlatokat. Részl.dok.

II.2.1)
Elnevezés: Hús- és húskészítmények
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15110000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az ajánlatkérő a beszerzés időszaka alatt az alábbi mennyiségek beszerzését rendeli meg: III. rész: Hús- és húskészítmények (friss): 16.852 kg -20 % (Opcionális) Az összesített mennyiség a kerekítés szabályainak megfelelően került kialakításra. A pontos mennyiséget a dokumentáció mellékleteként szereplő árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vevőszolgálat működtetése 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 21578570 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/07/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az AK az alábbi értéket meghaladó árat tartalmazó ajánlatot a érvénytelenné nyilvánítja: Hús- és húskészítmények. Érték ÁFA nélkül: 21 578 750 ; HUF. A Kbt. 73. § (6) bek. c) alpont alapján, az AK a fordított arányosítás és pontkiosztás módszerét alkalmazza, valamint alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) alpontját is. A szempontok esetében 1 és 100 pont közt értékeli az ajánlatokat. Részl. dok.

II.2.1)
Elnevezés: Szárazáru
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15893000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
IV. rész: Szárazáru: 16.148 kg; 4.244 liter; 22.385 db; 1.278 csomag -20 % (Opcionális) Az összesített mennyiség a kerekítés szabályainak megfelelően került kialakításra. A pontos mennyiséget a dokumentáció mellékleteként szereplő árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vevőszolgálat működtetése 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 15173830 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/07/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az AK az alábbi értéket meghaladó árat tartalmazó ajánlatot a érvénytelenné nyilvánítja: Szárazáru Érték ÁFA nélkül: 15 173 830; HUF. A Kbt. 73. § (6) bek. c) alpont alapján, az AK a fordított arányosítás és pontkiosztás módszerét alkalmazza, valamint alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) alpontját is. A szempontok esetében 1 és 100 pont közt értékeli az ajánlatokat. Részl. dok.

II.2.1)
Elnevezés: Kenyér- és pékáru
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15810000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az ajánlatkérő a beszerzés időszaka alatt az alábbi mennyiségek beszerzését rendeli meg: V. rész: Kenyér- és pékáru: 173.175 db; 9.150 kg -20 % (Opcionális) Az összesített mennyiség a kerekítés szabályainak megfelelően került kialakításra. A pontos mennyiséget a dokumentáció mellékleteként szereplő árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vevőszolgálat működtetése 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 11968423 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/07/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az AK az alábbi értéket meghaladó árat tartalmazó ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja: Kenyér- és pékáru Érték ÁFA nélkül: 11 968 423; HUF. A Kbt. 73. § (6) bek. c) alpont alapján, az AK a fordított arányosítás és pontkiosztás módszerét alkalmazza, valamint alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) alpontját is. A szempontok esetében 1 és 100 pont közt értékeli az ajánlatokat. Részl. dok.

II.2.1)
Elnevezés: Tej- és tejtermékek
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az ajánlatkérő a beszerzés időszaka alatt az alábbi mennyiségek beszerzését rendeli meg: VI. rész: Tej- és tejtermékek: 14.053 db; 2.369 kg; 21.930 liter -20 % (Opcionális) Az összesített mennyiség a kerekítés szabályainak megfelelően került kialakításra. A pontos mennyiséget a dokumentáció mellékleteként szereplő árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vevőszolgálat működtetése 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 8483850 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/07/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az AK az alábbi értéket meghaladó árat tartalmazó ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja: Tej- és tejtermékek Érték ÁFA nélkül: 8 706 570; HUF. A Kbt. 73. § (6) bek. c) alpont alapján, az AK a fordított arányosítás és pontkiosztás módszerét alkalmazza, valamint alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) alpontját is. A szempontok esetében 1 és 100 pont közt értékeli az ajánlatokat. Részl. dok.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Nem lehet ajánlattevő aki a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2-16. §-ban meghatározottaknak megfelelően nem tudja igazolni a kizáró okok alóli mentességét. Az ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 67. § (1) bekezdésében meghatározott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatának benyújtásával köteles igazolni. Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt az ajánlatkérő, a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felhívja a kizáró okok tekintetében az előírt igazolások benyújtására. Az ajánlattevő természetesen a fentieken túlmenően benyújthatja azon konkrét iratait is, melyekkel a kizáró okok alóli mentességét kívánja igazolni, de ez nem kötelező. Ha azonban benyújtja ezen iratokat, akkor az ajánlatkérő megvizsgálja azokat és adott esetben, ha az ajánlat az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető akkor, vagy elfogadja azokat, vagy hiánypótlásra szólítja fel a nyertes ajánlattevőt a benyújtott iratok pótlása, vagy tartalmának kiegészítése, korrigálása érdekében. Az ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától számítja.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az ajánlatkérő meghatározza, hogy az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, az ajánlat benyújtásakor, a szerződéskötésig ismerté vált alvállalkozókat a szerződéskötésig nevezze meg.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 1. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) alpontja alapján az ajánlatkérő igényli, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén igazolja az adott pénzügyi intézménytől származó nyilatkozattal, hogy az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban volt -e 1-nél több alkalommal pénzügyi sorban álló tétele. A sorban álló tétel alatt a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontja szerinti fogalom értendő. Az ajánlatkérő felhívja az adott ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlattevő a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti „Egységes európai közbeszerzési dokumentum” megnevezésű nyilatkozatában csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelményeknek megfelel-e, az alkalmassági követelmények igazolására vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az ajánlatkérő azonban az ajánlat benyújtásakor csatolt és az adott alkalmassági feltételek igazolására vonatkozó konkrét igazolásokat is elfogadja, és azon esetben, ha az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt a már benyújtott iratok ismételt benyújtására nem hívja fel az adott ajánlattevőt, kivéve, ha az adott iratok tekintetében hiánypótlás merülne fel.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1. Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha az ajánlattevő bármely pénzforgalmi számláján sorban állás volt az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban, 1-nél több alkalommal.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 1. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) alpontjában meghatározottak alapján az ajánlattevőnek nyilatkozatban igazolnia kell, hogy az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban szerződésszerűen teljesített és a közbeszerzés tárgyával - az adott élelmiszer alapanyag csoport - azonos szállításait. A nyilatkozatban ismertetni kell a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét, a szállítás tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét, valamint azt, hogy a teljesítés, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, a Kr. 22. § (1) bekezdés alapján. Ha rész ajánlattételt kíván tenni, akkor az adott rész tekintetében kell az igazolást megtenni. Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
2. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) alpontjában meghatározottak alapján az ajánlattevőnek be kell mutatnia nyilatkozatában legalább 1 fő szakembert, akit be kíván vonni a teljesítésbe. A teljesítésbe bevonásra kerülő szakember végzettségét okirattal - azaz államilag elismert kereskedelmi végzettséget biztosító alap, közép, vagy felsőfokú iskolai végzettséget igazoló okirattal - kell igazolni, a képzettséget igazoló szakmai gyakorlatát, a szakember által aláírt önéletrajzzal kell igazolni. Az ajánlattevőnek be kell nyújtania az általa megnevezett szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát is. A rendelkezésre állási nyilatkozatban a szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén, milyen foglalkoztatási formában fog a nyertes ajánlattevő rendelkezésére állni az ajánlattevő szerződés teljesítésének időszaka alatt.
Az ajánlatkérő felhívja az adott ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlattevő a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti „Egységes európai közbeszerzési dokumentum” megnevezésű nyilatkozatában csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelményeknek megfelel-e, az alkalmassági követelmények igazolására vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az ajánlatkérő azonban az ajánlat benyújtásakor csatolt és az adott alkalmassági feltételek igazolására vonatkozó konkrét igazolásokat is elfogadja, és azon esetben, ha az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt a már benyújtott iratok ismételt benyújtására nem hívja fel az adott ajánlattevőt, kivéve, ha az adott iratok tekintetében hiánypótlás merülne fel.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1. Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban szerződésszerűen, legalább az alábbi minimum nettó értékben teljesített élelmiszer alapanyag csoportra vonatkozó referenciával, azon rész tekintetében, egyenként, mely részre ajánlatot kíván tenni: Mirelit termékek: Nettó 4 350 000,- Ft; Zöldség, gyümölcs, tojás: Nettó 6 300 000,- Ft; Hús és húskészítmények: Nettó 15 100 000,- Ft; Szárazáru: Nettó 10 600 000,- Ft; Kenyér és pékáru: Nettó 8 300 000,- Ft; Tej- és tejtermékek: Nettó 5 900 000,- Ft.
2. Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik minimum 1 fő olyan a végrehajtásba bevonni kívánt szakemberrel, aki kereskedelmi végzettséggel, és minimum 3 éves kereskedelmi szakmai gyakorlattal rendelkezik, valamint ha a bevonandó szakember nem tesz nyilatkozatot a szerződés teljes időszaka alatti rendelkezésre állásáról. Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az AK előleget nem biztosít az AT számára. Az AK részszámla benyújtására ad lehetőséget, minden teljesített hetet követő hét első munkanapján, az elmúlt héten teljesítettekről. A kifizetéseket a 2007. évi CXXVII törvény 159. §, illetve a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése alapján hajtja végre. Az AK a szerződés biztosítékaként többek közt a teljes szerződési értékre vonatkozóan késedelmi – 1%/nap - és meghiúsulási – 10% - kötbért köt ki, mely az adott résszámlából kerül levonásra. A jótállás határidejét az AK a dokumentációban határozta meg, mely kezdetének időpontja a hiba- és hiánymentes átadás-átvétel dátuma. A beszerzés ellenértékét az AK fizeti ki. A kötbér vetítési alapja a szerződés ÁFA nélküli, nettó összege és a maximális késedelmi kötbér mértéke 10 %. Késedelmes fizetés esetén az AK késedelmi kamatot köteles fizetni. A kifizetés pénzneme: HUF. Részletek a dokumentációban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: Az elektronikus árlejtésre az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint kerül sor, részletek a dokumentációban kerültek meghatározásra.
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/06/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2019/07/14 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/06/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározottaknak megfelelően a bontási eljárásról az ajánlattevők értesítést kapnak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2020. március
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) A Kbt. 67. § (1) bekezdésében meghatározott, egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatvány kitöltésének részleteit, az AK a dokumentációban határozta meg.
2.) Az alkalmassági feltételek tekintetében az AK elfogadja, az AT egyszerű nyilatkozatát.
3.) Az AK meghatározza, hogy az AT ajánlatában a Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján tegyen külön nyilatkozatot ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
4.) Az AK előírja, hogy az AT a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján nyilatkozatban jelölje meg a ajánlatának azt a részét és %-os arányát (részeit), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, és az alvállalkozó adószámát. Amennyiben az ajánlattételkor az alvállalkozó személye még nem ismert, akkor legkésőbb a szerződéskötésig kell megtennie a nyilatkozatot a nyertes ajánlattevőnek.
5.) Az AK meghatározza, hogy az AT a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján tegyen nyilatkozatot arról, hogy ha az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, akkor ki az a szervezet - név, székhelycím - akire támaszkodva kívánja az alkalmassági követelményeket teljesíteni. Az AK meghatározza, hogy az AT az ajánlatához csatolja a Kbt. 67. § (1) bekezdésben meghatározott, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó gazdasági szervezet nyilatkozatát, melyben a szervezet arról nyilatkozik, hogy az előírt igazolási módokkal azonos módon hajtja végre az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek nyilatkozatát csak az adott rész és/vagy az adott alkalmassági feltétel tekintetében kell megadnia.
6.) Az AK az adott esetben lefolytatásra kerülő elektronikus árlejtés eredményének kialakulását követően, ezen eljárási cselekmény elmaradása esetén az ajánlatok értékelését követően megvizsgálja a Kbt. 72. § alapján az érvényes ajánlatok ajánlati árát azon szempontból, hogy az adott ajánlati ár nem minősül e aránytalanul alacsony ajánlati árnak. Az AK meghatározza, hogy a becsült érték -20% alatti értéket automatikusan aránytalanul alacsony ajánlati árnak tekinti, és vizsgálni kívánja azt.
7.) Az AK meghatározza, hogy a dokumentációban egyéb a közbeszerzési eljárásra vonatkozó szabályokat is előírt, és azoknak, az ajánlattevőnek meg kell felelnie.
8.) A dokumentáció tartalmazza az igazolások és nyilatkozatok jegyzékét.
9.) Az AK a dokumentációban részletesen meghatározza az ajánlattétel egyéb szabályait, különösen a Kbt. 66. § (4) bekezdésre, a 76. § (9) bekezdés c-d) alpontra, valamint az 50. § (2) bekezdés p) alpontra figyelemmel. Az AK szintén a dokumentációban részletesen meghatározza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2-16. §-ban előírtakat, valamint a 30. § (4) bekezdés alapján szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest, az alkalmassági feltételeket, és a 13. §-ban meghatározottakat.
10.) Az AK az eljárás során dr. Czukor János felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót foglalkoztatja. Lajstrom száma: 00083.
11.) Az AK az ajánlati kötöttség 1 hónapja alatt 30 naptári napot ért.
12.) Az AT külön kell nyilatkoznia arról, hogy nyertessége esetén vevő szolgálatot tart fenn a dokumentációban meghatározottaknak megfelelően.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a jogorvoslati kérelem a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák