Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/93
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.16.
Iktatószám:8205/2019
CPV Kód:45232120-9
Ajánlatkérő:Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás
Teljesítés helye:Magyarország, 2030 Érd, az un. Papi földek területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Nemzetközi Dendrológiai Alapítvány
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78525984
Postai cím: Alsó Utca 1
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Péter Barna
Telefon: +36 23520303
E-mail: kovacspeterbarna@erdszennyviz.eu
Fax: +36 23520304
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.erdszennyviz.eu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Öntözőrendszer kiépítése és parképítési munkák
Hivatkozási szám: EKR000846802018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232120-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Öntözőrendszer kiépítése és parképítési munkák
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111220-6
További tárgyak:45236250-7
71421000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Magyarország, 2030 Érd, az un. Papi földek területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- Aljnövényzet és bozóteltávolítás, ültetés előtti terepegyengetés: 214.570 m2
- 1900 m NA110 KPE öntözővezeték, és 20 db leágazás kiépítése csatlakozó csonkkal és elzáróval,
- az öntözőrendszert kiszolgáló szivattyúállomás kiépítése és a hálózatra csatlakoztatása
- 1 db 360 fokban forgatható, kézi forgatású öntöződob telepítése, és az öntözőhálózatra csatlakoztatása 200 m hosszú vezetékkel, 58 mm-átmérővel
- 183 növényfajból összesen 11.280 db cserje és fásszárú növény telepítése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/12/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/04/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
24803 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: P001 Rész száma: Elnevezés: Öntözőrendszer kiépítése és parképítési munkák
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/17 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nemzetközi Dendrológiai Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15901347
Postai cím: Mikszáth Tér 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
E-mail: dendrologia100@gmail.com
Telefon: +36 207705988
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23452866
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 104300000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232120-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111220-6
További tárgyak:45236250-7
71421000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Magyarország, 2030 Érd, az un. Papi földek területe
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
- Aljnövényzet és bozóteltávolítás, ültetés előtti terepegyengetés: 214.570 m2
- 1900 m NA110 KPE öntözővezeték, és 20 db leágazás kiépítése csatlakozó csonkkal és elzáróval,
- az öntözőrendszert kiszolgáló szivattyúállomás kiépítése és a hálózatra csatlakoztatása
- 1 db 360 fokban forgatható, kézi forgatású öntöződob telepítése, és az öntözőhálózatra csatlakoztatása 200 m hosszú vezetékkel, 58 mm-átmérővel
- 183 növényfajból összesen 11.280 db cserje és fásszárú növény telepítése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/12/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 104300000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nemzetközi Dendrológiai Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15901347
Postai cím: Mikszáth Tér 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
E-mail: dendrologia100@gmail.com
Telefon: +36 207705988
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23452866
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/04/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Módosuló pontok eredeti tartalma:
"7. Teljesítési határidő
7.1 A teljesítési határidő a 2019. április 30., a teljesítési időszak a szerződés aláírásának napján napján kezdődik. A felek megállapodnak az előteljesítés lehetőségében.
7.2 A Vállalkozó kérheti a megvalósítás időtartamának meghosszabbítását az alábbi esetekben:
a) vis maior esetén,
b) a munkálatoknak - a Vállalkozónak fel nem róható okból történő - Megrendelő által okozott késleltetése, akadályozása esetén."
"6.6 Számlázás: Megrendelő a szerződés ellenértékének kifizetése a teljesítés előrehaladásának megfelelő értékű részletekben történik. A vonatkozó részszámlák illetve a végszámla az alábbi kivitelezési szakaszok teljesülésekor nyújthatóak be:
1. részszámla: az öntözőrendszer fix telepítésű vonalas létesítményeinek elkészülte: 25%
2. részszámla: az öntözőrendszert ellátó szivattyúállomás elkészülte: 20%
3. részszámla: az öntözőrendszer mobil elemeinek telepítése (öntöződob és csatlakozó vezetéke): 10%
Végszámla: növénytelepítés elkészülte: 10%."
Módosult rendelkezések:
"7. Teljesítési határidő
7.1 A teljesítési határidő a 2019. október 30., a teljesítési időszak a szerződés aláírásának napján napján kezdődik. A felek megállapodnak az előteljesítés lehetőségében.
7.2 A Vállalkozó kérheti a megvalósítás időtartamának meghosszabbítását az alábbi esetekben:
a) vis maior esetén,
b) a munkálatoknak - a Vállalkozónak fel nem róható okból történő - Megrendelő által okozott késleltetése, akadályozása esetén."
"6.6 Számlázás: Megrendelő a szerződés ellenértékének kifizetése a teljesítés előrehaladásának megfelelő értékű részletekben történik. A vonatkozó részszámlák illetve a végszámla az alábbi kivitelezési szakaszok teljesülésekor nyújthatóak be:
1. részszámla: az öntözőrendszer fix telepítésű vonalas létesítményeinek elkészülte: 25%
2. részszámla: az öntözőrendszert ellátó szivattyúállomás elkészülte: 20%
3. részszámla: az öntözőrendszer mobil elemeinek telepítése (öntöződob és csatlakozó vezetéke): 10%
4. részszámla: Növénytelepítés 2019. áprilisi 30-ig: 5%
Végszámla: növénytelepítés elkészülte: 10%."
A szerződés egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1 A szerződés 7.1 pontjában előírtak szerint a Vállalkozó kérheti a megvalósítás időtartamának meghosszabbítását:
a) vis maior esetén,
b) a munkálatoknak - Vállalkozónak fel nem róható okból történő - Megrendelő által okozott késleltetése, akadályozása esetén.
Megrendelő tudomással bír arról az építési naplóban is rögzített tényről, hogy Vállalkozó a parkoló és környéke, a sportpályák és környéke, sólya és környéke, valamint az áteresz és környéke vonatkozásában nem kapott munkaterületet az ott folyó műtárgyépítési munkálatok elhúzódása miatt. Ezért Vállalkozó jogosan igényli a teljesítési határidő meghosszabbítását. Megrendelő elfogadta Vállalkozó módosítási kérelmét abban a tekintetben is, hogy ha az optimális tavaszi ültetési időszakban nem lehetséges a nagy értékű növények telepítése, az ültetést célszerű az őszi telepítési időszakra halasztani. Erre és a kiszámíthatatlan klimatikus viszonyokra tekintettel indokolt a teljesítési véghatáridőt 2019.október 30-ra módosítani.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 104300000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 104300000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben