Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/94
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.17.
Iktatószám:8209/2019
CPV Kód:45233228-3
Ajánlatkérő:Esztergom Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Esztergom
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:C-SPED 84 Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Esztergom Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK02217
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Hegyes Viktória
Telefon: +36 33542076
E-mail: hegyes.viktoria@esztergom.hu
Fax: +36 33413808
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.esztergom.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.esztergom.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Simor János utca díszburkolat kialakítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233228-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Simor János utca díszburkolat kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Esztergom
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Felvonulási létesítmények telepítése (kerítés, mobil WC, konténer, csatlakozó szekrény)
Zsaluzás 450 m2, dúcolás 60 m2,
Földmunka 32 m3,
Alapozás 28 m3,
Helyszíni betonozás 14 m3,
Előregyártott tömblépcső elhelyezés 38 db,
Falazás 32 m3,
Hidegburkolat 570 m2,
Deszkaburkolat 243 fm,
Útalap 1150 m3, ágyazat 1100 m3,
Kőburkolat 3540 m2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/12/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/04/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16576 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/30 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: C-SPED 84 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petőfi S. u. 9
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: HU
E-mail: csped84@invitel.hu
Telefon: +36 30/222-3506
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 242946979
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233228-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Esztergom
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Felvonulási létesítmények telepítése (kerítés, mobil WC, konténer, csatlakozó szekrény)
Zsaluzás 450 m2, dúcolás 60 m2,
Földmunka 32 m3,
Alapozás 28 m3,
Helyszíni betonozás 14 m3,
Előregyártott tömblépcső elhelyezés 38 db,
Falazás 32 m3,
Hidegburkolat 570 m2,
Deszkaburkolat 243 fm,
Útalap 1150 m3, ágyazat 1100 m3,
Kőburkolat 3540 m2,
A kivitelezés során feltárt kút látványosságként történő bemutatásra történő helyreállítása,
Simor János utca elején húzódó városfal helyreállítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/12/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/04/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 258875208
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: C-SPED 84 Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petőfi S. u. 9.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: HU
E-mail: csped84@invitel.hu
Telefon: +36 302223506
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/04/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A kivitelezés során a Rákóczi téri virágágy bontása közben az utcaszint alatt egy kutat találtak a szerződő Felek. A Felek megállapodtak, hogy a tervező tervei alapján és az illetékes régésszel történt konzultációt követően a Vállalkozó megvalósítja a kút látványosságként történő bemutatása céljából történő helyreállítását, továbbá a Simor János utca elején húzódó városfal helyreállítását.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A felek által előre nem látható okok, a régészeti értékek felszínre kerülése és azok helyreállításának szükségessége indokolja a pótmunkák megrendelést és megvalósítását. A módosítás eredményeként a vállalkozói díj módosul, melynek mértéke, nem haladja meg az eredeti szerződéses érték 15%-át.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 242946979 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 258875208 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben