Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/92
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.15.
Iktatószám:8212/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:KÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Teljesítés helye:8667 Kánya, Rákóczi u. 176., hrsz. 482.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TAM-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11921730
Postai cím: Fő Utca 170
Város: Kánya
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8667
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Fenesi Balázs
Telefon: +36 302688205
E-mail: fenesi.balazs@econ21.hu
Fax: +36 82510540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bölcsőde kialakítása Kánya községben
Hivatkozási szám: EKR000202042018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Bölcsőde kialakítása Kánya községben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8667 Kánya, Rákóczi u. 176., hrsz. 482.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Egycsoportos bölcsőde épület építése Az épület megvalósítása során épületgépészeti, erős-gyengeáramú rendszerek,
konyhatechnológia berendezések is létesülnek, valamint telken belüli tereprendezési, kertépítészeti (játszóudvarral,
növénytelepítéssel), járda-, parkoló (3db), kerítés, támfal és közműépítés kerül sorra. Sávalapozású, kerámia teherhordó
falszerkezetű, vasbetonfödémes rendszer, tagolt, kontyolt, nyeregtetős kialakítással. Az épület padlójában 10 cm, a külső falakon 20 cm, a födémszerkezetben 25 cm hőszigetelés található. Helyiségek 1 csoportszoba, 1 fürösztő helyiség, 1 öltöző, 1 szélfogó, 1 babakocsi tároló, 1 akadálymentes WC, 1 raktár, 1 dolgozói öltöző+étkező, 1 ruhatároló+vasalóhelyiség, 1 közlekedő, 1 takarítóeszköz és –szertároló, 1 fűtőhelyiség, 1 vezetői iroda, 1 WC+zuhany, 1 konyha, 1 WC, 4 fedett előtér és 1 fedett terasz.
Főbb paraméterek Bruttó bölcsőde alapterület: 314,11 m2 Nettó bölcsőde alapterület (fedett terasz és fedett előterek nélkül): 186,56 m2 Terasz terület: 67,99 m2 (100%-a fedett, azaz hasznos alapterületnek minősül) Fedett előterek területe: 13,59 m2 A teljes mennyiség részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza. A tervekre, valamint a kivitelezési munkák megvalósítására vonatkozó további előírások pontosítások: 1. A Kivitelező mindenkor köteles a felvonulási, építési/munkaterületet folyamatosan tisztán és biztonságos állapotban tartani. A munkája befejezésével a Kivitelező köteles azonnal visszaszállítani a munkaterületről valamennyi berendezését, ideiglenes építményét és a fel nem használt többlet-anyagait. 2. A Kivitelező feladata a kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléklétesítmények (pl.: iroda konténer, mobil WC, stb.) biztosítása. 3. A munkaterület elkorlátozásáról (szalag, mobil korlát, stb.), az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről és azok folyamatos fenntartásáról, valamint esetleges jóváhagyatásáról és a kivitelezés ideje alatti őrzéséről az építés alatt a Kivitelező feladata gondoskodni. 4. A Kivitelező feladata a munkák elvégzését követően a tervekben nem szereplő, de a kivitelezés időtartalma alatt igénybevett területeken is az eredeti állapot szerinti helyreállítás. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabályban így rendelkezik -
hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő
termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását. A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek. Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/04/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00052 az. számú projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13182 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bölcsőde kialakítása Kánya községben
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TAM-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11797171
Postai cím: Nyírfa Sor 11.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
E-mail: penzugy@tambaukft.hu
Telefon: +36 74573982
Internetcím(ek): (URL) www.tambau.hu
Fax: +36 74573989
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 81993245
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8667 Kánya, Rákóczi u. 176., hrsz. 482.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Egycsoportos bölcsőde épület építése Az épület megvalósítása során épületgépészeti, erős-gyengeáramú rendszerek,
konyhatechnológia berendezések is létesülnek, valamint telken belüli tereprendezési, kertépítészeti (játszóudvarral,
növénytelepítéssel), járda-, parkoló (3db), kerítés, támfal és közműépítés kerül sorra. Sávalapozású, kerámia teherhordó
falszerkezetű, vasbetonfödémes rendszer, tagolt, kontyolt, nyeregtetős kialakítással. Az épület padlójában 10 cm, a külső falakon 20 cm, a födémszerkezetben 25 cm hőszigetelés található. Helyiségek 1 csoportszoba, 1 fürösztő helyiség, 1 öltöző, 1 szélfogó, 1 babakocsi tároló, 1 akadálymentes WC, 1 raktár, 1 dolgozói öltöző+étkező, 1 ruhatároló+vasalóhelyiség, 1 közlekedő, 1 takarítóeszköz és –szertároló, 1 fűtőhelyiség, 1 vezetői iroda, 1 WC+zuhany, 1 konyha, 1 WC, 4 fedett előtér és 1 fedett terasz.
Főbb paraméterek Bruttó bölcsőde alapterület: 314,11 m2 Nettó bölcsőde alapterület (fedett terasz és fedett előterek nélkül): 186,56 m2 Terasz terület: 67,99 m2 (100%-a fedett, azaz hasznos alapterületnek minősül) Fedett előterek területe: 13,59 m2 A teljes mennyiség részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza. A tervekre, valamint a kivitelezési munkák megvalósítására vonatkozó további előírások pontosítások: 1. A Kivitelező mindenkor köteles a felvonulási, építési/munkaterületet folyamatosan tisztán és biztonságos állapotban tartani. A munkája befejezésével a Kivitelező köteles azonnal visszaszállítani a munkaterületről valamennyi berendezését, ideiglenes építményét és a fel nem használt többlet-anyagait. 2. A Kivitelező feladata a kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléklétesítmények (pl.: iroda konténer, mobil WC, stb.) biztosítása. 3. A munkaterület elkorlátozásáról (szalag, mobil korlát, stb.), az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről és azok folyamatos fenntartásáról, valamint esetleges jóváhagyatásáról és a kivitelezés ideje alatti őrzéséről az építés alatt a Kivitelező feladata gondoskodni. 4. A Kivitelező feladata a munkák elvégzését követően a tervekben nem szereplő, de a kivitelezés időtartalma alatt igénybevett területeken is az eredeti állapot szerinti helyreállítás. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabályban így rendelkezik -
hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő
termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását. A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek. Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 81993245
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TAM-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11797171
Postai cím: Nyírfa Sor 11.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@tambaukft.hu
Telefon: +36 74573982
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 74573989
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/04/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Kbt. 141. § (6) bekezdésére tekintettel a kivitelezési szerződés új közbeszerzési eljárás nélkül módosítható, tekintettel arra, hogy a jelen szerződésmódosítás nem lényeges, mivel az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg, nem határoz meg olyan feltételeket, melyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, a szerződésmódosítás a kivitelezési szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, továbbá a szerződésmódosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest nem terjeszti ki jelentős új elemre.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) alpontja alapján a kivitelezési szerződés új közbeszerzési eljárás nélkül módosítható, tekintettel arra, hogy módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; illetőleg a kiváltásnak nincs többletköltségi vonzata.
A szerződésmódosítás indoka: A kányai bölcsőde projektjében az építészeti kiviteli tervben (É-01 Helyszínrajz) tervezett parkoló és rámpa kialakítása.
A tervezett parkoló kialakítása érinti az ingatlan víz-, gáz és elektromos csatlakozását. A mérőhelyek is az előkertnek ezen szakaszán találhatók. A mérőhelyek áthelyezése a szolgáltatók tájékoztatása szerint 6-12 hónap vállalási idővel valósulna meg. Ez a vállalás veszélyezteti a projekt megvalósulásának, illetve az épület használatba vételének tervezett időpontját, mely az építtetőnek jelentős többlet költséget is okoz, tekintve, hogy két intézménye közül egyiket sem tudja használni.
Ezért vált szükségessé és indokolttá, a parkoló áthelyezése az új helyszínre kialakított parkolók munkái nem érintik a meglévő közmű csatlakozásokat.
A rámpán keresztül a babakocsival érkezők számára a bölcsőde épületének megközelítése akadálymentesen oldható meg. A közlekedési útvonalon lépcső nem található, a rámpa meredeksége eltér az OTÉK-ban előírt 5 %-tól, viszont a helyi adottságokból adódóan kezdőpontja az azonos helyrajzi számon belül nem megoldható, végpontjának süllyesztése a vele érintkező óvoda épület alapozásának lemélyítését igényelné, mely jelentős többlet költséget jelent.
Az eredeti költségvetésben szereplő térburkolat (143 m2) mennyiségben és minőségben megvalósításra kerül. Kivitelező az akadálymentes rámpához tartozó korlátot a használhatóság biztosítása érdekében elkészíti.
A kivitelezési szerződés 2.1 pontja az alábbiak szerint módosúl:
eredeti rendelkezés:
,,2.1. A jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák teljesítésének határideje: 2019. április 30.”
módosított rendelkezés:
,,2.1. A jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák teljesítésének határideje: 2019. június 30.”
A kivitelezési szerződés 2.2 pontja az alábbiak szerint módosul:
eredeti rendelkezés:
,, 2.2. Akkor teljesít határidőben a Kivitelező, ha legkésőbb az előírt teljesítési határidőig (2019. április 30. napjáig) a műszaki átadás-átvételi eljárását meg lehet kezdeni (a műszaki átadás-átvételi eljárást akkor lehet megkezdeni, ha az építmények készültségi foka olyan, hogy a rendeltetésszerű és biztonságos használatot az esetlegesen fennálló hibák és hiányosságok nem akadályozzák,) és a műszaki átadás-átvételi eljárást a Megrendelő által előírt határidőben (5 nap + 15 nap alatt) sikeresen le kell tudni zárni. „
módosított rendelkezés:
,,2.2. Akkor teljesít határidőben a Kivitelező, ha legkésőbb az előírt teljesítési határidőig (2019. június 30. napjáig) a műszaki átadás-átvételi eljárását meg lehet kezdeni (a műszaki átadás-átvételi eljárást akkor lehet megkezdeni, ha az építmények készültségi foka olyan, hogy a rendeltetésszerű és biztonságos használatot az esetlegesen fennálló hibák és hiányosságok nem ...
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződésmódosítás indoka: A kányai bölcsőde projektjében az építészeti kiviteli tervben (É-01 Helyszínrajz) tervezett parkoló és rámpa kialakítása.
A tervezett parkoló kialakítása érinti az ingatlan víz-, gáz és elektromos csatlakozását. A mérőhelyek is az előkertnek ezen szakaszán találhatók. A mérőhelyek áthelyezése a szolgáltatók tájékoztatása szerint 6-12 hónap vállalási idővel valósulna meg. Ez a vállalás veszélyezteti a projekt megvalósulásának, illetve az épület használatba vételének tervezett időpontját, mely az építtetőnek jelentős többlet költséget is okoz, tekintve, hogy két intézménye közül egyiket sem tudja használni.
Ezért vált szükségessé és indokolttá, a parkoló áthelyezése az új helyszínre kialakított parkolók munkái nem érintik a meglévő közmű csatlakozásokat.
A rámpán keresztül a babakocsival érkezők számára a bölcsőde épületének megközelítése akadálymentesen oldható meg. Folytatás a VII.1. pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 81993245 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 81993245 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
1.) VI.2.2. pont folytatása: "A közlekedési útvonalon lépcső nem található, a rámpa meredeksége eltér az OTÉK-ban előírt 5 %-tól, viszont a helyi adottságokból adódóan kezdőpontja az azonos helyrajzi számon belül nem megoldható, végpontjának süllyesztése a vele érintkező óvoda épület alapozásának lemélyítését igényelné, mely jelentős többlet költséget jelent.
Az eredeti költségvetésben szereplő térburkolat (143 m2) mennyiségben és minőségben megvalósításra kerül. Kivitelező az akadálymentes rámpához tartozó korlátot a használhatóság biztosítása érdekében elkészíti."
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben