Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/91
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.14.
Iktatószám:8231/2019
CPV Kód:90910000-9
Ajánlatkérő:Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Profi-Komfort Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: AK02487
Postai cím: Köves utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1204
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Krisztina mb. gazdasági igazgató
Telefon: +36 12896265
E-mail: kozbeszerzes@delpestikorhaz.hu
Fax: +36 12847591
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.jahndelpest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.jahndelpest.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet kezelésében lévő ingatlanok takarítására
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90910000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet kezelésében lévő ingatlanok takarítására
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90911200-8
További tárgyak:90911300-9
90919200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1204 Budapest, Köves utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási szerződés a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet kezelésében
lévő ingatlanok takarítására az alábbiak szerint:
• napi szinten takarítandó alapterület összesen: 3 3.404 m2
• takarítandó oldalfelület összesen: 86.072,66 m2
• tisztítandó ablakfelület összesen: 12.230,3 m2
• A takarítandó épületek és takarítási feladatok r észletes meghatározása és ütemezése a közbeszerzési dokumentumokban
(excel SLA táblázatban) található.
• Takarítási technológia: a dokume nmtáció 3. kötetében rögzített technológiai leirás alapján.
• A takarítási feladat magában foglalja az egyes helyiségek higiénés kategóriák szerinti besor olásának megfelelően végzendő
napi-, heti-, illetve nagytakarítását, a még használatba nem vett területek állagmegóvó takarítását, a homlokzati nyílászárók
külső- és belső takarítását, a padlóburkolatok gépi impregnálását, szőnyegek, kárpitok vegyszeres tisztítását, folyosók,
közlekedők, előterek mosható falfelületeinek fertőtlenítő tisztítását, és az árnyékolók takarítását.
• A takarítási szolgáltatás nyújtása magában foglalja a hibátlan teljesítéshez szükséges valamenn yi személyi, tárgyi feltétel
Vállalkozó általi folyamatos biztosítását, így a szerződés teljesítéséhez szükséges munkaerő, mindennemű anyag, eszköz,
munka- és balesetvédelmi védőeszköz, tisztítószerek és takarítóeszközök biztosítása a Vállalkozó feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 171 - 389103

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet kezelésében lévő ingatlanok takarítására
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/08/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Profi-Komfort Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jobbágy u. 11
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1076
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@profikomfort.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 752.512.500 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: MT
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/08 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90910000-9
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90911200-8
További tárgyak:90911300-9
90919200-4
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1204 Budapest, Köves utca 1.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet kezelésében
lévő ingatlanok takarítására az alábbiak szerint:
• napi szinten takarítandó alapterület összesen: 3 3.404 m2
• takarítandó oldalfelület összesen: 86.072,66 m2
• tisztítandó ablakfelület összesen: 12.230,3 m2
• A takarítandó épületek és takarítási feladatok r észletes meghatározása és ütemezése a közbeszerzési dokumentumokban
(excel SLA táblázatban) található.
• Takarítási technológia: a dokume nmtáció 3. kötetében rögzített technológiai leirás alapján.
• A takarítási feladat magában foglalja az egyes helyiségek higiénés kategóriák szerinti besor olásának megfelelően végzendő
napi-, heti-, illetve nagytakarítását, a még használatba nem vett területek állagmegóvó takarítását, a homlokzati nyílászárók
külső- és belső takarítását, a padlóburkolatok gépi impregnálását, szőnyegek, kárpitok vegyszeres tisztítását, folyosók,
közlekedők, előterek mosható falfelületeinek fertőtlenítő tisztítását, és az árnyékolók takarítását.
• A takarítási szolgáltatás nyújtása magában foglalja a hibátlan teljesítéshez szükséges valamenn yi személyi, tárgyi feltétel
Vállalkozó általi folyamatos biztosítását, így a szerződés teljesítéséhez szükséges munkaerő, mindennemű anyag, eszköz,
munka- és balesetvédelmi védőeszköz, tisztítószerek és takarítóeszközök biztosítása a Vállalkozó feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 822.945.240
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Proffi-Komfort Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jobbágy u. 11
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1076
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@profikomfort.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 2. A szerződés módosítás indoklása: „De minimis jogalap”
2.1 A Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet kezelésében lévő ingatlanok takarítását a Megrendelő részben a saját közalkalmazottaival, részben az 1.1. pontban hivatkozott vállalkozási szerződés alapján vásárolt szolgáltatás keretében biztosítja.
2.2 A Megrendelő alkalmazásában álló takarítók létszáma a szerződéskötés óta folyamatosan csökken, a megüresedett álláshelyek feltöltése az ismert munkaerő-piaci helyzetben nem megoldható, a Megrendelő által meghirdetett álláshelyekre nincs jelentkező.
2.3 A szerződés teljesítése során a Felek számára egyértelművé vált, hogy a Megrendelő saját közalkalmazotti létszáma a tervezett feladatok ellátására nem elegendő, ugyanakkor a takarítási feladatok nem maradhatnak ellátatlanul, ezért a vállalkozási szerződés módosítása a megfelelő színvonalú szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében elkerülhetetlen.
2.4 Fentiekre tekintettel a Vállalkozó által ellátandó feladatok körét bővíteni kell a „Nővérszálló” épületben található irodák, szobák, és vizesblokkok területével (részletesen lásd 1. sz. melléklet), valamint az eredeti szerződéshez képest megnövelt „ügyeleti” időkkel (részletesen lásd 2.sz. melléklet).
2.5 A módosítás eredményeként az Vállalkozó által takarítandó terület nagysága 1.160 m2-rel, a Vállalkozó által biztosítandó takarítói létszám ügyeleti ideje havonta 1.182,12 órával nő.
2.6 A szerződés 2.4. pontjában meghatározott átalány m2 ár számítás és a szerződés 1.2. pontjában meghatározott óradíjak alapul vételével a jelen szerződés módosítás 2.5. pontjában meghatározott többlet feladatok ellenértéke 1.956.465,-Ft/hó+Áfa, ami az eredeti szerződéses érték 9,36 %-a.
2.7 A Szerződés módosítása a Kbt. előírásai szerint jogszerűen végrehajtható, a Kbt. 141. § (2) bekezdésében meghatározott követelményrendszernek a többletköltség tekintetében megfelel, mivel a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az uniós értékhatárt és az eredeti szerződés értékének 10%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. Tekintettel arra, hogy a módosítás eredményeként kizárólag a szerződés azon elemei módosulnak, melyek az érték változásával összefüggnek, és arra, hogy a szerződéskötésre uniós nyílt közbeszerzési eljárást eredményeként került sor, a módosítás a Kbt. 141. § (3) bekezdésben foglalt korlátozás mellett is jogszerűen végrehajtható.
3. Módosuló rendelkezések :
3.1 A szerződés 1.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
1. A takarítási szolgáltatások havi nettó átalánydíja (nettó HUF/hó) 22.859.590 (nettó HUF/hó)
3.2 A Szerződés 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:
1. A takarítási szolgáltatások havi nettó átalánydíja (nettó HUF/hó) 22.859.590 (nettó HUF/hó)
3.3 A szerződés 2.1. pontja az alábbi hivatkozással egészül ki:
• Takarítandó alapterület összesen: 33.404 m2 + 1.160 m2 a 2019. február … napján kelt szerződés-módosítás 1. sz. mellékletében foglaltak szerint
• A takarítandó épületek és takarítási feladatok részletes meghatározása, ütemezése külön melléklet szerint (excel SLA táblázatban + a 2019. február … napján kelt szerződés-módosítás 1. sz. és 2. sz. mellékletében foglaltak szerint).
A vállalkozási szerződés módosításának időpontja: 2019. május 01
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: 2. A szerződés módosítás indoklása: „De minimis jogalap”
2.1 A Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet kezelésében lévő ingatlanok takarítását a Megrendelő részben a saját közalkalmazottaival, részben az 1.1. pontban hivatkozott vállalkozási szerződés alapján vásárolt szolgáltatás keretében biztosítja.
2.2 A Megrendelő alkalmazásában álló takarítók létszáma a szerződéskötés óta folyamatosan csökken, a megüresedett álláshelyek feltöltése az ismert munkaerő-piaci helyzetben nem megoldható, a Megrendelő által meghirdetett álláshelyekre nincs jelentkező.
2.3 A szerződés teljesítése során a Felek számára egyértelművé vált, hogy a Megrendelő saját közalkalmazotti létszáma a tervezett feladatok ellátására nem elegendő, ugyanakkor a takarítási feladatok nem maradhatnak ellátatlanul, ezért a vállalkozási szerződés módosítása a megfelelő színvonalú szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében elkerülhetetlen.
További indoklást a tájékoztató VII.2.1) pontja tartalmazza.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 752.515.500 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 822.945.240 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben