Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/91
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.14.
Iktatószám:8235/2019
CPV Kód:45214200-2
Ajánlatkérő:Balassagyarmati Tankerületi Központ
Teljesítés helye:2687 Bercel, Széchenyi út 3. hrsz: 260/2.;2687 Bercel, Széchenyi út 3. hrsz: 260/2.;2687 Bercel, Széchenyi út 3. hrsz: 260/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balassagyarmati Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18821307
Postai cím: Rákóczi fejedelem Útja 17
Város: Balassagyarmat
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2660
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Majorosné Kanyó Mária
Telefon: +36 32511714
E-mail: quadrat@chello.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Berceli Széchenyi István Ált. Iskola felújítása
Hivatkozási szám: EKR000174082019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214200-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Bercel, Széchenyi István Általános Iskola épület felújítási és bővítési munkái 3 részben:
- Iskolaépület átalakítása, felújítása
- Tornaterem bővítése, felújítása
- Udvarfelújítás
Az intézmény hasznos alapterülete 3375,8 m2.
Iskolaépület átalakítása, felújítása: tetőszerkezet javítás, belső nyílászárócserék, burkolatcsere, villanyszerelés, vízvezeték felújítás, akadálymentesítés, elektromos és gépészeti szakipari munkák. Az eddig beépítetlen területek beépítésével új 200 adagos melegítő konyha 2 új tanterem és öltözőegységek, új vizesblokkok, könyvtár kialakítása. Az öltözőhöz kapcsolódóan orvosi szoba, előtér akadálymentes vizesblokk kialakítása, a melegítő konyha helyén könyvtár kialakítása.
Tornaterem bővítése, felújítása 662 m2-en: hőszigetelés és tetőcsere. Emellett a tornaterem 18x19 m méretű egységgel (342 m2) való bővítése a meglévő tornateremmel teljesen azonos szerkezeti és építészeti kialakítással.
Udvarfelújítás: kézilabdapálya és futópálya rekortán borítással való ellátása, 14 új parkoló kialakítása.
A pontos mennyiségeket, a kivitelezési feladat részletes meghatározását a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező építési engedélyezési terv, és
kiviteli terv továbbá a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza, amely a közbeszerzési dokumentumok 3. kötetének részét képezik.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Iskolaépület átalakítása, felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45260000-7
További tárgyak:45300000-0
45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 2687 Bercel, Széchenyi út 3. hrsz: 260/2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az iskola jelenlegi, meglévő helyiségeinek felújítása: 2757,20 m2 nagyságú alapterületen.
részletezve:
Tanterem: 8 db 429 m2 kézmosó kiépítése és épületgépészeti felújítása szükséges.
Csoportterem: 1 db 37 m2 belső felújítása szükséges.
Egyéni fejlesztőszoba, logopédiai foglalkoztató: 1 db 36 m2 belső felújítása szükséges.
Tornaszoba: 1 db 335 m2, alapterületig nem tudja kielégíteni az iskolai tornaóra igényeket, bővítése szükséges.
Öltözők+zuhanyzók+WC: nemenkénti 1-1 db összesen: 80 m2 belső burkolatcsere, épületgépészeti vezetékek, berendezések felújítása szükséges.
Testnevelői öltöző, zuhanyzó, WC, előtér: 1 db 35 m2 felújítása szükséges.
Általános szertár: 4 db 87 m2 felújításuk szükséges.
TEchnika és rajzterem: 1 db 66 m2 felújítása szükséges.
Igazgatói iroda: 1 db 18 m2 jó állagú.
Igazgató-helyettesi iroda: 1 db 11 m2 jó állagó.
Teakonyha: 1 db 6 m2 jó állagú.
Nevelőtestületi szoba: 1 db 53 m2 jó állagú festés és mázolás szükséges.
Aula-zsibongó, lépcsőtér: 4 db 446 m2 jelenlegi épületrész, téli időszakban befűthetetlen, ezért padlófűtés kiépítése, valamint festés-mázolás szükséges.
Porta: 2 db helyiségből áll összesen: 20 m2 jó állagú, festés-mázolás szükséges.
Személyzeti WC: nemenként 2-2 db összesen: 20 m2 teljes felújítása szükséges.
Tanulói WC: nemenkénti 2-2 db 88 m2 felújításuk szükséges.
Ebédlő és melelgítő konyha: 1-1 db 65 m2 teljes felújítás szükséges.
Kazánház: 5 db helyiségből álló 115 m2 alapterületű épületrész, teljes felújítása szükséges.
Közlekedők és előterek: 11 db 273 m2 festést mázolást igényelnek.
Fel kell újítani a vizes helyiségeket, a víz-csatorna, elektromos és a fűtési rendszereket, valamint az oldalfal burkolatokat és a belső felületképzéseket.

Meglévő szerkeztkész épületrész, belső átalakításával kialakítandó helyiségek:
Osztályterem: 4 db összesen 208 m2.
Számítástechnikai szaktanterem + szertár: 1 db szaktanterem 69 m2 + szertár 18 m2.
Természettudományi szaktanterem + szertár: 1 db szaktanterem 69 m2 + szertár 18 m2.
Csoportterem: 3 db egyenként 26 m2.
Lány mosdó és WC: 1 db (4 db WC fülke, 2 db kézmosó) 9 m2.
Fiú mosdó és WC: 1 db (4 db WC füke, 4 db vizelde) 12 m2.
Nevelői WC: nemenkénti 1-1 db összesen 6 m2.
Közlekedő: 1 db 89 m2.
A pontos mennyiségeket, a kivitelezési feladat részletes meghatározását a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező építési engedélyezési terv, és
kiviteli terv továbbá a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza, amely a közbeszerzési dokumentumok 3. kötetének részét képezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás (hó) (min 12 hónap max 60 hónap) 10
2 Környezetvédelmi vállalások (igen válaszok száma db min 0 max 3 db) 10
3 A jótállási időszak alatt a helyszíni javítási munkák megkezdésének határideje munkanapokban a Megrendelő munkanapon 8:00-18:00 óra között történő ért. követő első munkanaptól számítva(1-10 munkanap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00005
II.2.9) További információ:
A beruházás építési engedély köteles tevékenység.
A tervdokumentáció mindhárom részhez vonatkozik- az I.rész kivitelezési határa a tornaterem és közlekedő közötti fal.

II.2.1)
Elnevezés: Tornaterem bővítése, felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
További tárgyak:45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 2687 Bercel, Széchenyi út 3. hrsz: 260/2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tornaterem tervezett fejlesztése, bővítése, bővítés után össz: 732,21 m2
Sport-és szabadidőegység helyiségei: A meglévő tornatermet, ami a mindennapos testnevelési oktatás céljára nem megfelelő nagyságú, ezért bővítése szükséges.
Tornaterem: bővítése 18x19 m méretű egységgel, 342 m2 alapterülettel, meglévővel azonos szabad belmagassággal.
Szertár: 2 db összesen 100 m2.
Öltöző+hideg-meleg vizes mosdó-zuhanyozó, WC: nemenként 1-1 db összesen: 72 m2.
Tanári öltöző-iroda: 1 db összesen: 20 m2.
Orvosi szoba: 1 db 18 m2.
Közlekedő: 1 db 20 m2.
A pontos mennyiségeket, a kivitelezési feladat részletes meghatározását a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező építési engedélyezési terv, és
kiviteli terv továbbá a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza, amely a közbeszerzési dokumentumok 3. kötetének részét képezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás (hó) (min 12 hónap max 60 hónap) 10
2 Környezetvédelmi vállalások (igen válaszok száma db min 0 max 3 db) 10
3 A jótállási időszak alatt a helyszíni javítási munkák megkezdésének határideje munkanapokban a Megrendelő munkanapon 8:00-18:00 óra között történő ért. követő első munkanaptól számítva(1-10 munkanap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00005
II.2.9) További információ:
A beruházás építési engedély köteles tevékenység.
A tervdokumentáció mindhárom részhez vonatkozik- az II.rész kivitelezési határa a tornaterem és közlekedő közötti fal.

II.2.1)
Elnevezés: Udvarfelújítás
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112700-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 2687 Bercel, Széchenyi út 3. hrsz: 260/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Meglévő iskolaudvar átalakítása:
1 db pihenőpark kiépítése, és zöldfelület fejlesztése.
Meglévő aszfaltozott, 20x40 m méretű kézilabdapálya, felületének REKORTÁN burkolattal történő ellátása.
100 m-es futópálya kiépítése.
A pontos mennyiségeket, a kivitelezési feladat részletes meghatározását a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező építési engedélyezési terv, és
kiviteli terv továbbá a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza, amely a közbeszerzési dokumentumok 3. kötetének részét képezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás (hó) (min 12 hónap max 60 hónap) 10
2 Környezetvédelmi vállalások (igen válaszok száma db min 0 max 3 db) 10
3 A jótállási időszak alatt a helyszíni javítási munkák megkezdésének határideje munkanapokban a Megrendelő munkanapon 8:00-18:00 óra között történő ért. követő első munkanaptól számítva(1-10munkanap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00005
II.2.9) További információ:
A beruházás építési engedély köteles tevékenység

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
04243 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Iskolaépület átalakítása, felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Fedezetvizsgálat:
1. rész Iskolaépület átalakítása, felújítása:
TSZ-ben építési beruházásra előirányzott nettó fedezet: 212 882 668.- Ft
Nettó ajánlati ár: 423 527 508.- Ft
Hiányzó nettó forrás: 210 644 840.- Ft
Hiányzó bruttó forrás: 267 518 947.- Ft
2. rész Tornaterem bővítése, felújítása:
TSZ-ben építési beruházásra előirányzott nettó fedezet: 84 909 558.- Ft
Nettó ajánlati ár: 180 731 512.- Ft
Hiányzó nettó forrás: 95 821 954.- Ft
Hiányzó bruttó forrás: 121 693 882.- Ft
3. rész Udvarfelújítás:
TSZ-ben építési beruházásra előirányzott nettó fedezet: 38 963 681.- Ft
Nettó ajánlati ár: 51 423 720.- Ft
Hiányzó nettó forrás: 12 460 039.- Ft
Hiányzó bruttó forrás: 15 824 250.- Ft
Összes hiányzó nettó forrás: 318 926 833 Ft
Összes hiányzó bruttó forrás: 405 037 078 Ft
A benyújtott ajánlatok – mindhárom részajánlat tekintetében - tehát jóval meghaladják a rendelkezésre álló fedezet nagyságát. Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II.1.) Korm. rendelet 5. §-a egyértelműen meghatározza, hogy a Kedvezményezett (Tankerület) a támogatási szerződés módosítását abban az esetben kezdeményezheti, illetve kaphat plusz forrást, ha a költségnövekmény mértéke nem éri el az eredeti támogatási összeg 30 %-át – ez a szám jelen esetben + 95 % - , amennyiben ezt meghaladja a támogatás módosítása elutasításra kerül.
Az eljárás eredményességének vizsgálata:
A Bíráló Bizottság a Kbt 70. § (1) bekezdése alapján az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül az eljárás – mindhárom rész tekintetében - eredménytelenségéről szóló döntési javaslatot ad az Ajánlatkérő felé, mely szerint az eljárás a Kbt 75. § (2) b) pontja alapján az eljárás eredménytelen, mivel rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez.
Az Ajánlatkérő a fedezet összegét az ajánlatok bontása előtt ismertette.
Az eredménytelenség indoka:
A Kbt. 70. § (1) bekezdésének második mondata alapján az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban az árajánlatok mindegyike meghaladja a – a 75. § (4) bekezdésének igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
A Kbt. 75. § (4) bekezdés szerint a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt esetben az ajánlatkérő az eljárást megindító hirdetmény feladásakor az elektronikus hirdetménykezelő rendszerben (kérelem) rögzített adattal, vagy a közbeszerzési eljárás során dokumentált, legkésőbb a végleges ajánlatok bontása előtt az ajánlattevőkkel vagy részvételre jelentkezőkkel közölt adattal, elektronikus árlejtés esetén az árlejtés megkezdését megelőzően az elektronikus rendszerben rögzített adattal igazolhatja a rendelkezésre álló fedezet összegét.
A Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja szerint eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha a fent idézett (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismertette a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét:
1. rész Iskolaépület átalakítása, felújítása: 212 880 668 Ft
2. rész Tornaterem bővítése, felújítása: 84 909 558 Ft
3. rész Udvarfelújítás: 38 963 681 Ft
A benyújtott ajánlatokban szereplő ajánlati ár mindegyike meghaladja a fentiek szerint igazolt rendelkezésre álló fedeztet, így a közbeszerzési eljárás az ajánlat bírálata és értékelése nélkül eredménytelen.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: R-Carnet Service Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90267145
Postai cím: Széchenyi Út 59
Város: Bercel
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2687
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14813719212

Hivatalos név: BENTATEAM Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36452794
Postai cím: Kőhúr Út 47
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1171
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14876943242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Tornaterem bővítése, felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Fedezetvizsgálat:
1. rész Iskolaépület átalakítása, felújítása:
TSZ-ben építési beruházásra előirányzott nettó fedezet: 212 882 668.- Ft
Nettó ajánlati ár: 423 527 508.- Ft
Hiányzó nettó forrás: 210 644 840.- Ft
Hiányzó bruttó forrás: 267 518 947.- Ft
2. rész Tornaterem bővítése, felújítása:
TSZ-ben építési beruházásra előirányzott nettó fedezet: 84 909 558.- Ft
Nettó ajánlati ár: 180 731 512.- Ft
Hiányzó nettó forrás: 95 821 954.- Ft
Hiányzó bruttó forrás: 121 693 882.- Ft
3. rész Udvarfelújítás:
TSZ-ben építési beruházásra előirányzott nettó fedezet: 38 963 681.- Ft
Nettó ajánlati ár: 51 423 720.- Ft
Hiányzó nettó forrás: 12 460 039.- Ft
Hiányzó bruttó forrás: 15 824 250.- Ft
Összes hiányzó nettó forrás: 318 926 833 Ft
Összes hiányzó bruttó forrás: 405 037 078 Ft
A benyújtott ajánlatok – mindhárom részajánlat tekintetében - tehát jóval meghaladják a rendelkezésre álló fedezet nagyságát. Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II.1.) Korm. rendelet 5. §-a egyértelműen meghatározza, hogy a Kedvezményezett (Tankerület) a támogatási szerződés módosítását abban az esetben kezdeményezheti, illetve kaphat plusz forrást, ha a költségnövekmény mértéke nem éri el az eredeti támogatási összeg 30 %-át – ez a szám jelen esetben + 95 % - , amennyiben ezt meghaladja a támogatás módosítása elutasításra kerül.
Az eljárás eredményességének vizsgálata:
A Bíráló Bizottság a Kbt 70. § (1) bekezdése alapján az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül az eljárás – mindhárom rész tekintetében - eredménytelenségéről szóló döntési javaslatot ad az Ajánlatkérő felé, mely szerint az eljárás a Kbt 75. § (2) b) pontja alapján az eljárás eredménytelen, mivel rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez.
Az Ajánlatkérő a fedezet összegét az ajánlatok bontása előtt ismertette.
Az eredménytelenség indoka:
A Kbt. 70. § (1) bekezdésének második mondata alapján az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban az árajánlatok mindegyike meghaladja a – a 75. § (4) bekezdésének igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
A Kbt. 75. § (4) bekezdés szerint a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt esetben az ajánlatkérő az eljárást megindító hirdetmény feladásakor az elektronikus hirdetménykezelő rendszerben (kérelem) rögzített adattal, vagy a közbeszerzési eljárás során dokumentált, legkésőbb a végleges ajánlatok bontása előtt az ajánlattevőkkel vagy részvételre jelentkezőkkel közölt adattal, elektronikus árlejtés esetén az árlejtés megkezdését megelőzően az elektronikus rendszerben rögzített adattal igazolhatja a rendelkezésre álló fedezet összegét.
A Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja szerint eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha a fent idézett (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismertette a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét:
1. rész Iskolaépület átalakítása, felújítása: 212 880 668 Ft
2. rész Tornaterem bővítése, felújítása: 84 909 558 Ft
3. rész Udvarfelújítás: 38 963 681 Ft
A benyújtott ajánlatokban szereplő ajánlati ár mindegyike meghaladja a fentiek szerint igazolt rendelkezésre álló fedeztet, így a közbeszerzési eljárás az ajánlat bírálata és értékelése nélkül eredménytelen.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: R-Carnet Service Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90267145
Postai cím: Széchenyi Út 59
Város: Bercel
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2687
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14813719212

Hivatalos név: BENTATEAM Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36452794
Postai cím: Kőhúr Út 47
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1171
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14876943242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Udvarfelújítás
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Fedezetvizsgálat:
1. rész Iskolaépület átalakítása, felújítása:
TSZ-ben építési beruházásra előirányzott nettó fedezet: 212 882 668.- Ft
Nettó ajánlati ár: 423 527 508.- Ft
Hiányzó nettó forrás: 210 644 840.- Ft
Hiányzó bruttó forrás: 267 518 947.- Ft
2. rész Tornaterem bővítése, felújítása:
TSZ-ben építési beruházásra előirányzott nettó fedezet: 84 909 558.- Ft
Nettó ajánlati ár: 180 731 512.- Ft
Hiányzó nettó forrás: 95 821 954.- Ft
Hiányzó bruttó forrás: 121 693 882.- Ft
3. rész Udvarfelújítás:
TSZ-ben építési beruházásra előirányzott nettó fedezet: 38 963 681.- Ft
Nettó ajánlati ár: 51 423 720.- Ft
Hiányzó nettó forrás: 12 460 039.- Ft
Hiányzó bruttó forrás: 15 824 250.- Ft
Összes hiányzó nettó forrás: 318 926 833 Ft
Összes hiányzó bruttó forrás: 405 037 078 Ft
A benyújtott ajánlatok – mindhárom részajánlat tekintetében - tehát jóval meghaladják a rendelkezésre álló fedezet nagyságát. Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II.1.) Korm. rendelet 5. §-a egyértelműen meghatározza, hogy a Kedvezményezett (Tankerület) a támogatási szerződés módosítását abban az esetben kezdeményezheti, illetve kaphat plusz forrást, ha a költségnövekmény mértéke nem éri el az eredeti támogatási összeg 30 %-át – ez a szám jelen esetben + 95 % - , amennyiben ezt meghaladja a támogatás módosítása elutasításra kerül.
Az eljárás eredményességének vizsgálata:
A Bíráló Bizottság a Kbt 70. § (1) bekezdése alapján az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül az eljárás – mindhárom rész tekintetében - eredménytelenségéről szóló döntési javaslatot ad az Ajánlatkérő felé, mely szerint az eljárás a Kbt 75. § (2) b) pontja alapján az eljárás eredménytelen, mivel rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez.
Az Ajánlatkérő a fedezet összegét az ajánlatok bontása előtt ismertette.
Az eredménytelenség indoka:
A Kbt. 70. § (1) bekezdésének második mondata alapján az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban az árajánlatok mindegyike meghaladja a – a 75. § (4) bekezdésének igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
A Kbt. 75. § (4) bekezdés szerint a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt esetben az ajánlatkérő az eljárást megindító hirdetmény feladásakor az elektronikus hirdetménykezelő rendszerben (kérelem) rögzített adattal, vagy a közbeszerzési eljárás során dokumentált, legkésőbb a végleges ajánlatok bontása előtt az ajánlattevőkkel vagy részvételre jelentkezőkkel közölt adattal, elektronikus árlejtés esetén az árlejtés megkezdését megelőzően az elektronikus rendszerben rögzített adattal igazolhatja a rendelkezésre álló fedezet összegét.
A Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja szerint eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha a fent idézett (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismertette a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét:
1. rész Iskolaépület átalakítása, felújítása: 212 880 668 Ft
2. rész Tornaterem bővítése, felújítása: 84 909 558 Ft
3. rész Udvarfelújítás: 38 963 681 Ft
A benyújtott ajánlatokban szereplő ajánlati ár mindegyike meghaladja a fentiek szerint igazolt rendelkezésre álló fedeztet, így a közbeszerzési eljárás az ajánlat bírálata és értékelése nélkül eredménytelen.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: R-Carnet Service Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90267145
Postai cím: Széchenyi Út 59
Város: Bercel
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2687
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14813719212

Hivatalos név: BENTATEAM Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36452794
Postai cím: Kőhúr Út 47
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1171
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14876943242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges