Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/92
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.15.
Iktatószám:8262/2019
CPV Kód:50532000-3
Ajánlatkérő:MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU233
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Alstom Hungária Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK06068
Postai cím: Pf .: 71.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Györgyi - csoportvezető
Telefon: +36 75506750
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.atomeromu.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: TVV-221 típusú turbógenerátor forgórészek modernizációja, javítása és felújítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50532000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: TVV-221 típusú turbógenerátor forgórészek modernizációja, javítása és felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50532000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. (7031 Paks, hrsz.: 8803/17.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
9 db TVV-221 típusú generátor-forgórész átalakítása:
1. Modernizáció és felújítás eredeti kivitelű forgórész esetén
2. Felújítás modernizált kivitelű forgórész esetén
3. Tartalék forgórész javítása
Év Alfanumerika Feladat
2013. Tartalék Ismételt felújítás, javítás
2014. 32SP Modernizáció
2015. 41SP Modernizáció
2016. 11SP Felújítás
2017. 21SP Felújítás
2018. 12SP Modernizáció
2019. 42SP Modernizáció
2020. 31SP Felújítás
2021. 22SP Felújítás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2013/07/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/01/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013 /S 146 - 254762

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: TVV-221 típusú turbógenerátor forgórészek modernizációja, javítása és felújítása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2013/06/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Alstom Hungária Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 152-156.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail: gabor.molnar@power.alstom.com
Telefon: +36 18892022
Internetcím(ek): (URL) www.alstom.com
Fax: +36 13596719
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 5119960 Pénznem: EUR

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Megjegyzés: Az eredeti szerződés vállalkozója az Alstom Hungária Zrt. volt, a vállalat neve 2016.06.15-től GE Energy Zrt. lett, melyről 2016. 07.27-én értesítette a megrendelőt. A társaság egyéb adatai, cégjegyzékszáma, adószáma, székhelye és jogi személyisége nem változott.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50532000-3
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50532000-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. (7031 Paks, hrsz.: 8803/17.)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
9 db TVV-221 típusú generátor-forgórész átalakítása:
1. Modernizáció és felújítás eredeti kivitelű forgórész esetén
2. Felújítás modernizált kivitelű forgórész esetén
3. Tartalék forgórész javítása
Év Alfanumerika Feladat
2013. Tartalék Ismételt felújítás, javítás
2014. 32SP Modernizáció
2015. 41SP Modernizáció
2016. 11SP Felújítás
2017. 21SP Felújítás
2018. 12SP Modernizáció
2019. 42SP Modernizáció
2020. 31SP Felújítás
2021. 22SP Felújítás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2013/07/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/01/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 5119739
Pénznem: EUR
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: GE Energy Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 117-119. A. ép. 5. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail: gabor.molnar3@ge.com
Telefon: +36 203244120
Internetcím(ek): (URL) www.ge.com
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződés 3. „Vállalkozó kötelezettsége”
Eredeti feltétel: 3.4. alpont: „A Vállalkozó köteles szerelési naplót vezetni a munkák végrehajtása során, az átalakítás helyszínén, melybe a szerződés teljesítésében részt vevő valamennyi fél jogosult bejegyzést tenni.”
Módosított/ kiegészített feltétel: A Szerződés 3. Vállalkozó kötelezettsége 3.4. alpont: (…) : (...) „(Új szöveg): A szerelési naplót a Vállalkozó heti rendszerességgel magyar nyelvre fordítja, és minden naptári héten egy alkalommal, elektronikus formában, aláírva, pdf. dokumentumként megküldi a Megrendelő szerződésben megjelölt, műszaki kérdésekben kijelölt kapcsolattartója részére. A Megrendelő a szerelési naplóra tett észrevételeit a Vállalkozó szerződésben megjelölt, műszaki kérdésekben kijelölt kapcsolattartója részére elektronikus formában, aláírva, pdf. dokumentumként küldi meg. Felek az e bekezdés szerint keletkező dokumentumokat a szerelési napló részének tekintik.”
A Szerződés 4. „Teljesítés” 4.2. pont: „Gyártás közbeni ellenőrzések és vizsgálatok, végellenőrzések” alpont.
Eredeti feltétel: 4. bekezdés: (...) „A meghívást legalább 5 munkanappal az adott vizsgálat előtt kell megküldeni. A Vállalkozó az időpontot legkésőbb 3 munkanappal a vizsgálat előtt írásban pontosíthatja.
Módosított/ kiegészített feltétel: 4. bekezdés (...) „A meghívást legalább 10 munkanappal az adott vizsgálat előtt kell megküldeni. A Vállalkozó az időpontot legkésőbb 5 munkanappal a vizsgálat előtt írásban pontosíthatja. (Új szöveg): „A Vállalkozó a gyártás közbeni ellenőrzések során biztosít egy olyan szakembert, aki magyar és angol nyelven a tolmácsolási feladatokat biztosítja.”
Eredeti feltétel: 14. bekezdés: (...) „A gyártásközi ellenőrzések, vizsgálatok eredménye műbizonylaton vagy vizsgálati jegyzőkönyvben rögzítendő, mely dokumentumokat a Vállalkozó köteles elkészíteni, legkésőbb a vizsgálatok elvégzését követő két napon belül.”
Módosított/kiegészített feltétel: 14. bekezdés: (...) „A gyártásközi ellenőrzések, vizsgálatok eredménye műbizonylaton vagy vizsgálati jegyzőkönyvben rögzítendő, mely dokumentumokat a Vállalkozó köteles elkészíteni, legkésőbb a vizsgálatok elvégzését követő 7 munkanapon belül.”
A Szerződés 6. „Teljesítési határidő” pont: 8. tétel, tervezett kezdés: 2019.04.30., tervezett befejezés: 2019.11.08.:
Eredeti feltétel:
Ssz. Feladat tervezete Tervezett kezdés Tervezett véghatáridő
8. 42SP forgórész modernizáció *2019.03.01. 2019.09.01.
Módosított/kiegészített feltétel:
Ssz. Feladat tervezete Tervezett kezdés Tervezett véghatáridő
8. 42SP forgórész modernizáció *2019.04.30. 2019.11.08.
A Szerződés 8. „Elszámolás” pont: 8. tétel:
Eredeti feltétel:
Ssz. Tervezett feladat Tervezett határidő Nettó fix összeg
(EUR) Nettó előirányzati összeg
(EUR)
8.1 42SP forgórész modernizáció 2019.09.01. 578 050
8.2 42SP forgórész modernizáció előirányzati összege 2019.09.01.
53 903
Módosított/kiegészített feltétel:
Ssz. Tervezett feladat Tervezett határidő Nettó fix összeg
(EUR) Nettó előirányzati összeg
(EUR)
8.1 42SP forgórész modernizáció 2019.11.08. 578 050
8.2 42SP forgórész modernizáció előirányzati összege 2019.11.08.
53 903
Elszámolás: A fenti határidőnek megfelelően módosul.
Pontosításra kerül: Szavatosság; Megbízások és alvállalkozói szerződések; A Megrendelő kapcsolattartói; Tájékoztató személyes adatok kezeléséről; Üzleti titok; Közérdekű adatok.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A vállalkozó cégcsoportján belül szervezet-átalakítás történt, a szerződésben foglalt feladatok elvégzésére a magyarországi (Budapest) telephely helyett a Vállalkozó lengyelországi (Wroclaw) telephelyén kerül sor, amely miatt a szerződés módosítása vált szükségessé. Az ellenszolgáltatás összege nem módosult.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 5119739 Pénznem: EUR
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 5119739 Pénznem: EUR
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben