Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/91
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.14.
Iktatószám:8268/2019
CPV Kód:42900000-5
Ajánlatkérő:Lemeztechnika Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Lemeztechnika Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60283151
Postai cím: Kalmár Zsigmond Utca 5.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Égi Zsolt
Telefon: +36 72534710
E-mail: egi.zsolt@lemeztechnika.hu
Fax: +36 72534827
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.lemeztechnika.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.lemeztechnika.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Fém alkatrészek korrózióvédelmére berendezések
Hivatkozási szám: EKR000383282019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42900000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés a „Komplex fejlesztés a Lemeztechnika Kft.-nél” című GINOP-1.2.7-17-2017-00011 azonosító számú projekt keretében fém alkatrészek korrózióvédelmére alkalmas berendezések beszerzésére az alábbiak szerint:
1. Szemcseszóró kabin/gép és tartozékai
2. Kézi gőzborotvás mosókabin
3. Gőzborotvás mosó vízleszárító kemencéje
4. Csiszoló/előkészítő kabin
5. Oldószeres festő-szárító kabin
6. Festék tároló/festék keverő konyha

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/08 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 7425 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 083 - 196687
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/25 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint. VI. 3. További információk pont folytatása: 15. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
Ajánlatkérő a rész-ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja tárgyi eljárás során tekintettel arra, hogy a tárgybéli eszköz beszerzése műszaki-gazdasági szempontból olyan önálló funkcionális egységet képez, ami miatt a részekre történő ajánlattétel lehetőségének biztosítása műszaki és gazdasági értelemben is az ésszerűség ellen hatna, továbbá az egységes felelősség vállalás elengedhetetlen a jótállási és szavatossági igények szempontjából. A beszerezni kívánt fém alkatrészek korrózióvédelmére alkalmas berendezések, összességében egy technológiai sort alkotnak a következőkre tekintettel: A technológia sor első eleme a szemcseszóró kabin/berendezés aminek következtében a feldolgozásra kerülő fém alapanyagok, vagy már a félkész alkatrészek, termékek szemcseszórásos felület tisztítása történik meg. Festés előtt további előkezelés szükséges, így a félkész termékek a kézi gőzborotvás mosókabinba kerülnek, ahol megtörténik a fém felületek zsírtalanítása, majd ezt követően a vízleszárító kemencében történik meg a munkadarabok előkezelés utáni szárítása. A szárítás után a termékek a csiszoló/előkészítő kabinba kerülnek, ebben a kabinban történik a munkadarabok festés előtti előkészítése, glettelése, csiszolása. A fentebb sorolt folyamatokon átesett munkadarabok mehetnek csak az oldószeres festő-szárító kabinba, ahol megtörténik a tényleges festés és szárítás. A technológiai sor része még a festék tároló/festék keverő konyha, itt történik a festék tárolása, és a festék konyhában a napi festék mennyiség keverése, előkészítése.
Az 1. értékelési szempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik, A 2. és 3. értékelési szempont tekintetében a pontszámok kiosztása a Közbeszerzési Hatóság honlapján elérhető, a Miniszterelnökség által kiadott ’ Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához’ dokumentum szerinti arányosítás módszerével történik.
16. FAKSZ: dr. Kiss Balázs 01037
Helyesen:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint. VI. 3. További információk pont folytatása: 15. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
Ajánlatkérő a rész-ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja tárgyi eljárás során tekintettel arra, hogy a tárgybéli eszköz beszerzése műszaki-gazdasági szempontból olyan önálló funkcionális egységet képez, ami miatt a részekre történő ajánlattétel lehetőségének biztosítása műszaki és gazdasági értelemben is az ésszerűség ellen hatna, továbbá az egységes felelősség vállalás elengedhetetlen a jótállási és szavatossági igények szempontjából. A beszerezni kívánt fém alkatrészek korrózióvédelmére alkalmas berendezések, összességében egy technológiai sort alkotnak a következőkre tekintettel: A technológia sor első eleme a szemcseszóró kabin/berendezés aminek következtében a feldolgozásra kerülő fém alapanyagok, vagy már a félkész alkatrészek, termékek szemcseszórásos felület tisztítása történik meg. Festés előtt további előkezelés szükséges, így a félkész termékek a kézi gőzborotvás mosókabinba kerülnek, ahol megtörténik a fém felületek zsírtalanítása, majd ezt követően a vízleszárító kemencében történik meg a munkadarabok előkezelés utáni szárítása. A szárítás után a termékek a csiszoló/előkészítő kabinba kerülnek, ebben a kabinban történik a munkadarabok festés előtti előkészítése, glettelése, csiszolása. A fentebb sorolt folyamatokon átesett munkadarabok mehetnek csak az oldószeres festő-szárító kabinba, ahol megtörténik a tényleges festés és szárítás. A technológiai sor része még a festék tároló/festék keverő konyha, itt történik a festék tárolása, és a festék konyhában a napi festék mennyiség keverése, előkészítése.
Az 1. értékelési szempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik. A 2. értékelési szempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével történik.
A 3. értékelési szempont tekintetében a pontszámok kiosztása a Közbeszerzési Hatóság honlapján elérhető, a Miniszterelnökség által kiadott ’ Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához’ dokumentum szerinti arányosítás módszerével történik.
16. FAKSZ: dr. Kiss Balázs 01037
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/05/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/05/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/05/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/05/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet 7.7. pontját és a közbeszerzési dokumentumok 12. pontját módosította.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ