Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/93
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.16.
Iktatószám:8330/2019
CPV Kód:66510000-8
Ajánlatkérő:MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Allianz Hungária Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK24313
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lánci Viktória
Telefon: +36 304924171
E-mail: szilovics.klara@mav-hev.hu
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mav-hev.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mav-hev.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A MÁV-HÉV Zrt. kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosítása.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:66510000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A MÁV-HÉV Zrt. kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosítása.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:66510000-8
További tárgyak:66516000-0
66514130-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110, HU120 A teljesítés fő helyszíne: A teljes HÉV hálózat területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vasúti baleseti felelősségbiztosítás, valamint nem
vasúti baleseti felelősségbiztosítás a
MÁV-HÉV Zrt. részére, a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A vasúti társaság működési engedélyeiben rögzített, valamint bejelentés-köteles vasúti szakmai tevékenységei, a vasúti baleseti
felelősségbiztosítás tekintetében a 271/2007. (X.19.) Korm. rendeletnek, a nem vasúti baleseti felelősségbiztosítás tekintetében
a 6/2010. (I.21.) Korm. rendeletnek, illetve a kárfedezeti képesség biztosításáról szóló mindenkor hatályos jogszabálynak
megfelelően.
A MÁV-HÉV Zrt. 1 000 000 000 HUF. fedezeti összeghatárig terjedő értékben - mely ez esetben a 271/2007. (X. 19.) Korm.
rendelet 1. számú mellékletében foglaltak alapján kerül megállapításra - a vasúti balesettel összefüggésben a felelősségi körébe
tartozóan az utasoknak és a harmadik személyeknek - különösen a személyek életében, testi épségében és egészségében, a
poggyászban, a vasúti pályában, a vasúti pálya tartozékaiban, a vasúti üzemi létesítményben, a vasúti járműben, a szállított
áruban, a postaküldeményekben, valamint a környezetben - általa e minőségében, vagy a vasúti közlekedési tevékenység
végzéséhez igénybe vett közreműködő személyek által okozott károk megtérítésére és sérelemdíj megfizetésére, továbbá 70 000
000 HUF. fedezeti összeghatárig terjedő értékben - mely ez esetben a 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében
foglaltak alapján kerül megállapításra - az e minőségében, vagy a vasúti közlekedési tevékenység végzéséhez igénybe vett
közreműködő személyek által nem vasúti balesetből származó, utasnak okozott kár megtérítésére kíván felelősségbiztosítási
szerződést kötni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 109 - 249076

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A MÁV-HÉV Zrt. kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosítása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/05/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Allianz Hungária Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 48-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 1 4211421
Internetcím(ek): (URL) www.allianz.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 612000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 4. számú módosítás dátuma: 2019. április 26.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 1 882 8594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 1 882 8593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 1 882 8594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 1 882 8593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/10 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:66510000-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:66514130-6
További tárgyak:66516000-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Országos vasúti pályahálózat
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vasúti baleseti felelősségbiztosítás, valamint nem vasúti baleseti
felelősségbiztosítás a MÁV-HÉV Zrt., valamint a vasúti közlekedési tevékenység végzéséhez igénybe vett közreműködő
szervezetek részére
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 644477355
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Allianz Hungária Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 48-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 1 4211421
Internetcím(ek): (URL) www.allianz.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek megállapodtak, hogy a Szerződés 60.c. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"Biztosított tevékenység megváltozása, vagy új tevékenység megkezdése, ideértve azt is, ha a Biztosított a működési területét más EGT tagállam területére kívánja kiterjeszteni."
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A MÁV-HÉV Zrt. működési engedélyének változása következtében az országos működési engedély az EGT tagállamokra is kiterjed, így szükségessé vált a szerződés újbóli módosítása.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 644477355 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 644477355 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben