Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/92
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.15.
Iktatószám:8339/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:DVTK Kosárlabda Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: DVTK Kosárlabda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25692855
Postai cím: Görgey Artúr 19
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Liszicsánné Koncsár Andrea
Telefon: +36 204215726
E-mail: info@lodoconsult.hu
Fax: +36 204215726
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dvtk.eu
A felhasználói oldal címe (URL): www.lodoconsult.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Multifunkciós kosárlabda sportcsarnok kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000075642019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
DVTK Multifunkciós kosárlabda sportcsarnok kialakítása – tervezés és kivitelezés

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 4362 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 054 - 123699
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/13 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 7
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Kezdés dátuma
A következő helyett:
2019/05/01
Helyesen:
2019/06/10
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/05/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/05/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
II.2.14. folytatása:
Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem biztosítja és a Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az építési beruházás komplexitása, az ellátandó feladatok korlátozott organizációs lehetőség műszaki-szakmai szempontból oszthatatlanok, vagyis nem biztosítják a részekre történő ajánlattétel lehetőségét. A fentieken túl az ellátandó fel. egymásra épülnek
III.2.2. pont folytatása:
Felek rögzítik, hogy tartalékkeret van, amelynek mértéke a nettó vállalkozói díj 2%-a. A tartalékkeret elszámolására azon számlában kerül sor, amely esetében a tartalékkeret terhére történő munka leigazolásra kerül az építési napló, valamint a teljesítésigazolás részeként. Megrendelő előleget biztosít a nettó és tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 15 %-a értékben, amellyel a nyertes ajánlattevő a kivitelezésre vonatkozó számlákban arányosan számol el. Az előleg tekintetében a nyertes vállalkozónak előleg bekérőt kell benyújtania. A szerződés biztosítékai: A szerződés biztosítékai: Teljesítés elmaradása miatti kötbér, meghiúsulási kötbér. (0,5%/nap, és 10%) Ajánlatérő teljesítési és jótállási biztosítékot is kiköt, a nettó és tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 5%-a értékében. A jótállási biztosíték szintén a 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formák valamelyikében nyújtható. Jótállás: kötelező 24 hónap, ezen felüli megajánlás értékelési szempont részeként kerül értékelésre
VI.3. folytatása:
13. Felek rögzítik, hogy az AT-nek az ajánlatában szakmai ajánlatot kell benyújtania, a dok. meghat. szerint.
14. Az eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Liszicsánné Koncsár Andrea (00597)
14. A 322/205. (X.30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő a kivitelezés során külön jogszabályban meghatározott tartalmú mintavételi és megfelelősségi- igazolási tervet készített.
15. A 322/205. (X.30.) Korm. rendelet 12. § értelmében építési beruházás során a 14. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben - ha az építési beruházás értéke eléri vagy meghaladja az uniós értékhatárt - az Étv. 33. § (4) bekezdése szerinti tervezői művezetés igénybevétele kötelező. Jelen eljárásban a tervezői művezetés igénybevételét kivitelezőnek szükséges biztosítania.
16. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
17. AK tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján, hogy feltételes eljárást indít, tekintettel arra, hogy a meglévő TSZ szerint a teljesítési határidő 2019. május 30., melyre tekintettel AK határidő hosszabbítási kérelmet nyújtott be. A szerződés hatálybalépésének feltétele a TSZ módosítás jóváhagyása.
AK hivatkozik a Kbt. 148. §-ra.
AK hivatkozik a 321/2011. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére.
AK a Kbt. 5. § (2) és (3) bekezdése szerinti ajánlatkérőnek minősül.
ÚJ PONT: Ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelemre tekintettel módosítja az alkalmassági követelményt és az értékelési szempontokat és a kapcsolódó dokumentációt.
Helyesen:
II.2.14. folytatása:
Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem biztosítja és a Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az építési beruházás komplexitása, az ellátandó feladatok korlátozott organizációs lehetőség műszaki-szakmai szempontból oszthatatlanok, vagyis nem biztosítják a részekre történő ajánlattétel lehetőségét. A fentieken túl az ellátandó fel. egymásra épülnek
III.2.2. pont folytatása:
Felek rögzítik, hogy tartalékkeret van, amelynek mértéke a nettó vállalkozói díj 2%-a. A tartalékkeret elszámolására azon számlában kerül sor, amely esetében a tartalékkeret terhére történő munka leigazolásra kerül az építési napló, valamint a teljesítésigazolás részeként. Megrendelő előleget biztosít a nettó és tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 15 %-a értékben, amellyel a nyertes ajánlattevő a kivitelezésre vonatkozó számlákban arányosan számol el. Az előleg tekintetében a nyertes vállalkozónak előleg bekérőt kell benyújtania. A szerződés biztosítékai: A szerződés biztosítékai: Teljesítés elmaradása miatti kötbér, meghiúsulási kötbér. (0,5%/nap, és 10%) Ajánlatérő teljesítési és jótállási biztosítékot is kiköt, a nettó és tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 5%-a értékében. A jótállási biztosíték szintén a 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formák valamelyikében nyújtható. Jótállás: kötelező 24 hónap, ezen felüli megajánlás értékelési szempont részeként kerül értékelésre
VI.3. folytatása:
13. Felek rögzítik, hogy az AT-nek az ajánlatában szakmai ajánlatot kell benyújtania, a dok. meghat. szerint.
14. Az eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Liszicsánné Koncsár Andrea (00597)
14. A 322/205. (X.30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő a kivitelezés során külön jogszabályban meghatározott tartalmú mintavételi és megfelelősségi- igazolási tervet készített.
15. A 322/205. (X.30.) Korm. rendelet 12. § értelmében építési beruházás során a 14. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben - ha az építési beruházás értéke eléri vagy meghaladja az uniós értékhatárt - az Étv. 33. § (4) bekezdése szerinti tervezői művezetés igénybevétele kötelező. Jelen eljárásban a tervezői művezetés igénybevételét kivitelezőnek szükséges biztosítania.
16. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
17. AK tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján, hogy feltételes eljárást indít, tekintettel arra, hogy a meglévő TSZ szerint a teljesítési határidő 2019. május 30., melyre tekintettel AK határidő hosszabbítási kérelmet nyújtott be. A szerződés hatálybalépésének feltétele a TSZ módosítás jóváhagyása.
AK hivatkozik a Kbt. 148. §-ra.
AK hivatkozik a 321/2011. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére.
AK a Kbt. 5. § (2) és (3) bekezdése szerinti ajánlatkérőnek minősül.
ÚJ PONT: Ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelemre tekintettel módosítja az alkalmassági követelményt és az értékelési szempontokat és a kapcsolódó dokumentációt.
ÚJ PONT: 2019. május 7.: AK kiegészítő tájékoztatásokra tekintettel módosítja a dokumentációt és az árazatlan költségvetést.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/05/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/05/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ