Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/92
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.15.
Iktatószám:8355/2019
CPV Kód:09123000-7
Ajánlatkérő:NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49999912
Postai cím: Népkert Utca 12
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vágnerné Mészáros Veronika
Telefon: +36 305408526
E-mail: meszaros.veronika@nyirtavho.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyirtavho.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78487961
Postai cím: Tüzér Utca 2-4.
Város: NYÍREGYHÁZA
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ignéczi Csabáné
Telefon: +36 42548460
E-mail: varosuzemeltetes@nyirvv.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyirvv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17942980
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mester Enikő
Telefon: +36 42524524
E-mail: vagyongazdalkodas@nyiregyhaza.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási NpKft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87022847
Postai cím: Benczúr Tér 7
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Zordel Enikő
Telefon: +36 205161011
E-mail: eberhardt@eakhulladek.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eakhulladek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Sóstó-Gyógyfürdők Szolgáltató és Fejlesztő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29008724
Postai cím: Szódaház Utca 18
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4431
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Podlovics Roland
Telefon: +36 42500106
E-mail: sostort@sostort.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sostort.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gázbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR000470272019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Földgáz szabadpiaci vétele Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati tulajdonú társaságai részére 2019.10.01. 06:00 órától 2020.10.01. 06.00 óráig tartó időszakra vonatkozóan, teljes ellátásalapú földgáz-kereskedelmi szerződés keretében

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 006981 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 079 - 189462
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/18 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. § szerint.
m.) Az ajánlatkérő az ajánlati árak és a szerződött mennyiség alapján meghatározott összes költséget, mint egyedüli értékelési szempontot arra tekintettel választotta, hogy a beszerzendő áru (földgáz) jogszabályokban meghatározott szabvánnyal rendelkező áru, és más minőségi szempontok nem értelmezhetőek, mint értékelési szempontok.
n.) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 20 m3/h alatti fogyasztási helyek esetében a megajánlott, illetve számlázott ellenszolgáltatási összeg nem lehet magasabb, mint az ajánlat benyújtásakor érvényes egyetemes szolgáltatási díj szerinti, amennyiben az ajánlattevők magasabbat ajánlanak meg, az az adott ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
Helyesen:
Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. § szerint.
m.) Az ajánlatkérő az ajánlati árak és a szerződött mennyiség alapján meghatározott összes költséget, mint egyedüli értékelési szempontot arra tekintettel választotta, hogy a beszerzendő áru (földgáz) jogszabályokban meghatározott szabvánnyal rendelkező áru, és más minőségi szempontok nem értelmezhetőek, mint értékelési szempontok.
n.) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 20 m3/h alatti fogyasztási helyek esetében a megajánlott, illetve számlázott ellenszolgáltatási összeg nem lehet magasabb, mint az ajánlat benyújtásakor érvényes egyetemes szolgáltatási díj szerinti, amennyiben az ajánlattevők magasabbat ajánlanak meg, az az adott ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
Az ajánlatkérő az EEDP-t módosítja, lehetővé téve a III. rész és a IV. rész „α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszának használatát.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ