Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/94
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.17.
Iktatószám:8356/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kéki Református Egyházközség
Teljesítés helye:4515 Kék, Kölcsey u. 19. (146 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Tompa Társasház Kft
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kéki Református Egyházközség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82151034
Postai cím: Kölcsey Utca 17.
Város: Kék
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4515
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pápay Gábor
Telefon: +36 301811556
E-mail: kek@reformatus.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: "Gyülekezeti Terem külső felújítása Kék községben"
Hivatkozási szám: EKR000422042019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
"Gyülekezeti Terem külső felújítása Kék községben" tárgyú projekt keretében kivitelezési feladatok ellátása a Vállalkozási szerződés tervezetben, a műszaki - és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek szerint.
Az építési beruházás tekintetében felújításra kerül a kéki 146. hrsz. alatti "Gyülekezeti ház", mely felújítás keretében a következő építési munkák valósulnak meg: épület külső felújítása akadálymentesítéssel, és energetikai korszerűsítés.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 27237175 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: "Gyülekezeti Terem külső felújítása Kék községben"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45212360-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4515 Kék, Kölcsey u. 19. (146 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési munkák leírása:
Válaszfalak:
POROTHERM 10 N+F válaszfallapból, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarccsal.
Szigetelések: Üzemi víz elleni szigetelés /víznyomásnak nem kitett helyzetű, akadálymentes vizesblokkokban/: A padlóburkolat alatt kenhető, műanyagbázisú használati víz elleni szigetelés készül, minimum 1,0 mm vastagságban, glettvassal, vagy hengerrel felhordva, MAPEI Mapelastic Aqua Defense egykomponensű anyagból.
A padlástéri agyagtapasztásos induló felületű fafödém hőszigetelése alá, párafékező - párazáró FLAMEX fólia tervezett, 15 cm-es átfedéssel beépítve.
Porhó elleni védelem: A szarufákra — ellenlécezéssel rögzített - MASTERPLAST Masterfol Soft Alu hagyományos PE hálóval erősített PE tetőfólia kerül.
Hőszigetelések:
-Ablakok, U <1,15 W/m2K műanyag nyílászárók
-Bejárati ajtók: U <1,4 W/m2K műanyag nyílászárók
-Külső falak: vályogfalon: 15 cm ROCK WOOL hőszigetelő rendszervakolat, tufabeton falazóelemből készült falon: BAUMIT hőszigetelő rendszervakolat,
-Zárófödém: 20cm URSA HL-48 szálas hőszigetelés
-Lábazati falak: 14cm STYROFOAM IB-A érdesített hőszigetelő lemez
Égéstermék - elvezető rendszerek (kémények):
A meglévő három hagyományos falazott kémény közül, egynek /a teakonyha helyiség kéménye/ a ferde fedélsík feletti része megszüntetésre kerül.
Az épület további két falazott kéményének fedélsík feletti külső része kerül felújításra, a kéményfalazat javításával - újrahézagolásával. Ezek a kémények a tartalékos fűtési lehetőség megtartása céljából maradnak továbbra is meg. A tervezett korszerű, megújuló energiával működtetett fűtésrendszer, energiatakarékos kazánjának új égéstermék elvezetője előregyártott acél rendszer- kémény, a gépészeti szakági tervek szerint lesz szerelve.
Nyílászárók:
Az épület meglévő nyílászárói /külső —belső/ fából készült elavult szerkezetűek, hőszigetelési, használati követelményeknek nem felelnek meg.
Az épület külső felújítása során a homlokzati nyilászárók cserére kerülnek, korszerű hőszigetelt üvegezéssel ellátott műanyag nyilászárókkal.
Tetőszerkezet héjazat felújítás járulékos munkái:
Az épület nyeregtetős tetőszerkezetéről az elavult szabványpala fedés és tetőlécezés lebontása szükséges.
Héjazat:
A meglévő tetőhéjazat szabványpalával készült, szürke színben. Állapota szerint teljesen elavult, anyaga /azbesztet tartalmaz/ veszélyes hulladéknak minősül. A veszélyes hulladékot teljesen elkülönítve kell deponálni, továbbá — elszállításig — fóliatakarással kell védeni a környezetet, hogy a veszélyes azbesztszálak levegőbe ne jussanak korlátlan mértékben.
A külső felújítás során a héjazat a tetőlécezéssel együtt elbontásra kerül és helyette korszerű LINDAB cserepeslemez héjazat készül, téglavörös /RAL 8004/ színben, a szükséges rendszerelemek /gerinc, LINDAB LMF szellőzőfésű 1 m-es, fém hóvágó, véglemez/ beépítésével.
Udvari térburkolatok, parkoló burkolatai:
Az épület körül a rendezett terep, a tervezett térburkolat úgy lesz kialakítva, hogy nem szükséges előlépcsőt kialakítani. Az épülettől a térburkolt felületek (járdák) kifelé 1 % lejtéssel készülnek.
További kivitelezési munkák:
-Burkolatok /hideg- és meleg/
-Bádogos munka
-Festő munka
-villanyszerelési munkák, napelem szerelési munkák
-parkoló kialakítás
-csapadékvíz elvezetés
- akadálymentesítés
Ahol AK gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel. Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbesz.dok. és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Tárgyi építési beruházás megvalósításában résztvevő szakember magasépítési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (db) (min. 0 db - max. 3 db) 10
2 A kötelezően előírt 2 év (24 hónap) jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 12 hónap) 10
3 Hátrányos helyzetű személynek minősülő munkavállalók alkalmazása min. 1 hónapon keresztül a teljesítés ideje alatt (fő, minimális értéke 0 fő, legkedvezőbb szintje 3 fő) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-6-7.4.1.1-16-projektazonosító: 1774338308
II.2.9) További információ:
Jelen beruházásban AK módosítási kérelmet nyújtott be a támogató szervezet felé, így a közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján feltételes közbeszerzési eljárásként került lefolytatásra.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: "Gyülekezeti Terem külső felújítása Kék községben"
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Tompa Társasház Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75870274
Postai cím: Pócsi Utca 91
Város: Kisléta
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4325
Ország: Magyarország
E-mail: tompatarsashazkft@gmail.com
Telefon: +36 303366185
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26349185215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 27509547
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 27237175
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DIAMOND-ÚT Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90780945
Postai cím: Árpád Út 12.21/b.
Város: Nagykálló
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4320
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24927538215

Hivatalos név: Tompa Társasház Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75870274
Postai cím: Pócsi Utca 91
Város: Kisléta
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4325
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26349185215

Hivatalos név: Rg 2016 Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62520540
Postai cím: Tompa Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25754799241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/04/09 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján jár el, így csak az összességében legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatainak érvényessége került megállapításra.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges