Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/92
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.15.
Iktatószám:8371/2019
CPV Kód:45213150-9
Ajánlatkérő:Népfőiskola Alapítvány
Teljesítés helye:HU331
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BAUSZER Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Népfőiskola Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: AK17927
Postai cím: Felsőalpár utca 3
Város: Lakitelek
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lezsák Sándor kuratóriumi elnök
Telefon: +36 76549049
E-mail: info@nepfolakitelek.hu
Fax: +36 76549048
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nepfoiskola.lakitelek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. székhelyének építése (1. és 2. ütem)
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213150-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. székhelyének építése (1. és 2. ütem)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213150-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6065 Lakitelek, Felsőalpár 3. alatti 040/14. hrsz-ú ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
3.990,11 m2 hasznos alapterületű, kétszintes, tetőteres új irodaépület építése.
1. ütem: A teljes épület szerkezetkész, a teljes épülethomlokzattal (az északi homlokzaton 2db 1,5m x 24m és 1db 1,5m x 6m,
összesen 78 m2 felületen sgraffito technikával tervezett, képírással írt fríz jellegű művészi kompozíció kivitelezésével, továbbá az
épület négy homlokzatán 40 m2-en, összesen 110 részegységben vakolathímzéssel készített vakolatornamentika
kivitelezésével), személyfelvonó helyének építészeti kialakításával, 350 kW teljesítményű, megújuló energiaforrást alkalmazó
fűtési rendszert kiszolgáló gépészettel és épületvillamossági kialakítással, a fölszinten 1.494,21 m2 alapterületű épületrész
kulcsrakész állapotban való elkészítésével, beépített bútorzat nélkül.
2. ütem: Teljes körű befejezés kulcsrakészen az épület teljes alapter ületén építészeti munkákkal, gépészettel, a személyfelvonó
beépítésével, az épületvillamossági munkákkal, teljes beépített bútorzattal együtt. Továbbá az épülethez kapcsolódó
térburkolások, a parkolók valamint a kertészeti munkák elkészítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 480
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 130 - 295777

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. székhelyének építése (1. és 2. ütem)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/06/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: BAUSZER Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Röszkei út 46.
Város: Mórahalom
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6782
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2214222584 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottság@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottság@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213150-9
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213150-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6065 Lakitelek, Felsőalpár 3. alatti 040/14. hrsz-ú ingatlan
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
3 990,11 m hasznos alapterületű, kétszintes, tetőteres új irodaépület építése. 1. ütem: A teljes épületszerkezetkész, a teljes épülethomlokzattal (az északi homlokzaton 2 db 1,5 m x 24 m és 1 db 1,5 m x 6m, összesen 78 m felületen sgraffito technikával tervezett, képírással írt fríz jellegű művészi kompozíciókivitelezésével, továbbá az épület négy homlokzatán 40 m -en, összesen 110 részegységben vakolathímzésselkészített vakolatornamentika kivitelezésével), személyfelvonó helyének építészeti kialakításával, 350 kWteljesítményű, megújuló energiaforrást alkalmazó fűtési rendszert kiszolgáló gépészettel és épületvillamosságikialakítással, a földszinten 1 494,21 m alapterületű épületrész kulcsrakész állapotban való elkészítésével, (az1. sz. kiegészítő tájékoztatásban foglaltak figyelembevételével) beépített bútorzat nélkül. 2. ütem: Teljes körűbefejezés kulcsrakészen az épület teljes alapterületén építészeti munkákkal, gépészettel, a személyfelvonóbeépítésével, az épületvillamossági munkákkal, teljes beépített bútorzattal együtt. Továbbá az épülethezkapcsolódó térburkolások, a parkolók valamint a kertészeti munkák elkészítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 480
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2214222584
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: BAUSZER Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Röszkei út 46.
Város: Mórahalom
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6782
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A módosítás kelte 2019.04.24. napja.
A Szerződés 4.1. pontjából az egyes ütemekre való hivatkozás törlésre kerül, így a felek a nettó vállalkozói díjat egységesen 2.214.222.584,- Ft, azaz nettó Kétmilliárd-kétszáztizennégymillió-kétszázhuszonkétezer-ötszáznyolcvannégy forint összegben határozzák meg.
Felek a Szerződés 4.8. pont első mondatát az alábbiak szerint módosítják:
Vállalkozó 2 db előlegszámla (adott esetben) 9 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult.
Felek a Szerződés 4.10., valamint 4.13. pontjából törlik az ütemekre vonatkozó utalást.
A Szerződés 5.2. pont első és második bekezdése törlésre kerül, helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
A szerződés teljesítési határideje (a műszaki átadás - átvétel lezárásának időpontja):
A szerződéskötéstől számított 480 nap, azaz négyszáznyolcvan nap, azaz 2019. október 20. A Megrendelő előteljesítést elfogad.
Felek rögzítik, hogy a Szerződés 6.2. pontjában meghatározottak szerint a teljesítési biztosítékot a teljes vállalkozói díjra elfogadottnak tekinti a megrendelő.
Felek a Szerződés 13.1. pontjában a műszaki átadás-átvétel megkezdésének időpontját 2019. október 20. napjára módosítják.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Szerződés 15.4. pontja szerint a 2. ütemre vonatkozó része hatálybalépésének feltétele - tekintettel a Kbt. 53. § (5)-(6)-ban foglaltakra - a többlet támogatás megítélése és a Vállalkozó értesítése. A Megrendelő a forrás rendelkezésre állásáról 5 munkanapon belül köteles a Vállalkozót tájékoztatni, a szerződés hatályba léptetéséről intézkedni. Ennek a kötelezettségének a Megrendelő az 1204/2019. (IV. 17.) Korm. határozat kihirdetésének napján, 2019. április 17-én eleget tett, ennek megfelelően a Szerződés 2. ütemére vonatkozó rendelkezések 2019. április 18. napján léptek hatályba.
A 2. ütem hatályba lépése miatt a továbbiakban szükségtelen a teljes beruházásra vonatkozóan a a két ütemre való hivatkozás.
A 2140/2017. (XII.29.) Korm. határozat, valamint a 206/2018. (XI.10.) Korm. rendelet miatti feladatmódosulásra tekintettel az épülő székháznak a feladatokhoz való igazítása miatt a Szerződéshez elkészült tervek módosítása vált szükségessé.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2214222584 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2214222584 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben