Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/92
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.15.
Iktatószám:8395/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Békés Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Békés 0750, 0178/1 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KONDOR-SZOLG Általános Szolgáltató és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Békés Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43308994
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 2
Város: Békés
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5630
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Izsó Gábor
Telefon: +36 66411011
E-mail: polgarmester@bekesvaros.hu
Fax: +36 66411230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bekesvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Úthálózatfelújítás
Hivatkozási szám: EKR000896472018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Verseny utca útfelújítása (1. rész)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233220-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Békés 0750, 0178/1 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési beruházás az alábbi munkanemeket foglalja magában:
3200 m2 beton pályaburkolat készítése
A 321/2015. (X.30.) Korm. r.46. § (3) bek-ben foglaltakra tekintettel AK felhívja a figyelmet, hogy,
amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. AK felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A további, részletes műszaki tartalmat a Közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás részei tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
24548 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Verseny utca útfelújítása (1. rész)
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/20 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KONDOR-SZOLG Általános Szolgáltató és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26567002
Postai cím: Belterület
Város: Kondoros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5553
Ország: Magyarország
E-mail: banki.gyula@gmail.com
Telefon: +36 30/2910826
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 69688037
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233220-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Békés 0750, 0178/1 hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési beruházás az alábbi munkanemeket foglalja magában:
3200 m2 beton pályaburkolat készítése
A 321/2015. (X.30.) Korm. r.46. § (3) bek-ben foglaltakra tekintettel AK felhívja a figyelmet, hogy,
amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. AK felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A további, részletes műszaki tartalmat a Közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás részei tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 200
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 69688037
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KONDOR-SZOLG Általános Szolgáltató és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26567002
Postai cím: Belterület
Város: Kondoros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5553
Ország: Magyarország
E-mail: banki.gyula@gmail.com
Telefon: +36 302910826
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/04/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a szerződés 3.1. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
„3.1. A felek rögzítik, hogy jelen szerződés a felek aláírásával lép hatályba és a szerződésszerű teljesítéssel szűnik meg. A Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott építési munkát, a Megrendelő által meghatározott teljesítési határidőn belül köteles elvégezni.
A teljesítési határidő:
A szerződés mindkét fél részéről történő aláírásától számított: 3. rész esetében 200 naptári nap.
A szerződés az építési munkálatok 100%-áról készült teljesítésigazolás kiállításának napján tekinthető teljesítettnek. A Megrendelő előteljesítést elfogad."
Indokolás:
3. A Hangyási dűlő teljes betonút építési és a Birkás dűlő útépítésének alépítményi munkái elkészültek, a Birkás dűlő betonozási munkái miatt az érintett földterületek és a 0190 hrsz-ú baromfitelep csak a 0223/6 hrsz-ú földútról megközelíthető az építés idején. Az érintett baromfitelep Európai Uniós társfinanszírozásban fejlesztési beruházást végez és kivitelezését szintén csak az elkerülő úton át végezheti. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság megbízásából 2019. március végén a 0228 hrsz-ú csatorna kotrásához fogtak, melyből kikerülő iszapot a 0223/6 hrsz-ú elkerülő útra rakták. Ennek észlelése után az önkormányzat felszólította a kotrási munkát végző vállalkozást, illetve a KÖVIZIG-et az iszap földútról való eltávolítására, melyre 2019. június 30-i véghatáridőt vállaltak. Tekintettel arra, hogy a betonozási munkák időigénye a kötési időt is figyelembe véve folyamatos munkát feltételezve 30 nap, az előállt szakaszos munkaterület miatt viszont lényegesen több, így a vállalkozási szerződés határidejét 80 nappal meg kell hosszabbítani.
4. A tárgyi beruházás megvalósítására kötött vállalkozási szerződés aláírásának időpontjában nem volt ismert a KÖVIZIG csatomakotrási munkavégzése, így a kivitelezés ütemezése során azt nem lehetett figyelembe venni. A csatorna kotrásáról annak helyszíni megkezdésével értesült mind a Vállalkozó, mind a Megrendelő.
5. Az akadályoztatás kihat az eredeti ütemezés szerinti mintegy 30 napos munka 50 nappal való meghosszabbodására is, mert a baromfitelep kivitelezését is biztosítani szükséges és az iszap, illetve a csapadékos időjárás is akadályozó tényezőként lépett, léphet fel.
6. A részletezett probléma a szerződés műszaki tartalmának megvalósításában olyan mértékű késedelmet okozott, mely ellehetetlenítette a Vállalkozó szerződés szerinti befejezési határidejének teljesítését.
7. A fenti, mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó számára előre nem látható körülmény a Vállalkozó teljesítését jelentős mértékben akadályozta, mely végső soron a kivitelezési időtartam, ezzel a kivitelezési határidő módosítását tette szükségessé.
8. A mindkét Fél számára előre nem látható, a Vállalkozó teljesítését akadályozó fenti körülmény elhárítása összességében mintegy 80 nap késedelmet okozott a Vállalkozó teljesítésében, ezért a Szerződés teljesítési határidejét 200 naptári napra (2019. július 8.) szükséges módosítani.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosítás indokának részletezése a karakterkorlátokra tekintettel a VI.2.1) A módosítások ismertetése pontban került feltüntetésre.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 69688037 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 69688037 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Ajánlatkérő tárgyi eljárás 3. része tekintetében módosítja a szerződést; az EKR rendszer sajátosságaira tekintettel a hiánypótlási felhívásban kért módosítások nem vezethetőek át.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben