Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/94
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.17.
Iktatószám:8439/2019
CPV Kód:45110000-1
Ajánlatkérő:Székesfehérvári Egyházmegye
Teljesítés helye:H-2800 Tatabánya, Semmelweis u. 4., hrsz. 2090/2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvári Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52406236
Postai cím: Városház Tér 5.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Staudt Mária
Telefon: +36 304341872
E-mail: staudt.maria@szfvar.katolikus.hu
Fax: +36 22510699
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szfvar.katolikus.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.szfvar.katolikus.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tatabánya bontás II
Hivatkozási szám: EKR000669212018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Tatabánya - Bontás II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45100000-8
További tárgyak:45110000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: H-2800 Tatabánya, Semmelweis u. 4., hrsz. 2090/2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés alapján a tatabányai „Volt Bányakórház” főépületéhez kapcsolódó szülészeti épületszárnyra vonatkozó bontási és terület-előkészítési munkálatok elvégzése.
Főbb bontási mennyiségek (tájékoztató jelleggel – m3):
véradó raktár 94,95
raktár 551,47
porta 10,44
oktatási épület 868,00
Onkológia 1050,00
Garázs, öltöző 410,69
Jégverem 2 épület 45,66
Központi sterilizáló 564,19
Ebédlő, irodák 670,19
Iroda melletti 150,02
Gazdasági hivatal 1283,10
Kórbonctan 966,65
Bunker 200,00
földtakarás deponálása az ingatlan területén 2250,00
takarításkor keletkezett sitt 334,75
csatlakozó épületszárny (azbeszt) 2043,20
MINDÖSSZESEN 11493,30
A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20780 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tatabánya - Bontás II.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58454734
Postai cím: Ifjúmunkás Utca 14.1.lház.2.em.8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
E-mail: info@octopusinvest.hu
Telefon: +36 703416431
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 82947388
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45100000-8
További tárgyak:45110000-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: H-2800 Tatabánya, Semmelweis u. 4., hrsz. 2090/2.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés alapján a tatabányai „Volt Bányakórház” főépületéhez kapcsolódó szülészeti épületszárnyra vonatkozó bontási és terület-előkészítési munkálatok elvégzése.
Főbb bontási mennyiségek (tájékoztató jelleggel – m3):
véradó raktár 94,95
raktár 551,47
porta 10,44
oktatási épület 868,00
Onkológia 1050,00
Garázs, öltöző 410,69
Jégverem 2 épület 45,66
Központi sterilizáló 564,19
Ebédlő, irodák 670,19
Iroda melletti 150,02
Gazdasági hivatal 1283,10
Kórbonctan 966,65
Bunker 200,00
földtakarás deponálása az ingatlan területén 2250,00
takarításkor keletkezett sitt 334,75
csatlakozó épületszárny (azbeszt) 2043,20
MINDÖSSZESEN 11493,30
A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 91022521
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58454734
Postai cím: Ifjúmunkás Utca 14.1.lház.2.em.8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
E-mail: info@octopusinvest.hu
Telefon: +36 703416431
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/04/12 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2. A szerződésmódosítás okai
2.1. A Kivitelezési Szerződés teljesítése során felmerült előre nem látható körülményekre tekintettel az eredeti műszaki tartalomban szereplő feladat teljesítési határidejének átütemezése vált szükségessé az alábbi okok miatt:
a) A Megrendelő kezdeményezte a Kivitelezési Szerződés teljesítési véghatáridejének és számlázási rendjének átütemezését, tekintettel arra, hogy a bontási terület részét képező bunker védőbeton bontási munkálatainak teljesítése során Vállalkozó a takaróréteg elbontásakor az eredeti műszaki tartalomhoz képest 407,835 m3 többletmennyiségű bontandó betont tárt fel, mely többletmennyiség olyan takart felület, mely csak a bontási munkálatok során vált láthatóvá és megismerhetővé.
2.2. Felek rögzítik, hogy a jelen módosítást szükségessé tevő körülmények kellő gondossággal sem voltak előre láthatóak, valamint jelen módosítás nem változtatja meg a Kivitelezési szerződés általános jellegét, illetve az ellenérték növekedése nem haladja meg a Kbt. 141. § (4) cc) alpontban meghatározott értéket. Felek rögzítik, hogy fentieken kívül a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése a Kbt. 141. § (2) b) szerinti értékét sem éri el.
2.3. Megrendelő az előadottakkal összefüggésben a Kivitelezési Szerződés és Kivitelezési szerződés 1. sz. módosításának módosítását kezdeményezte a többletbontási munkálatok teljesítése és a teljesítési határidő, valamint a számlázás átütemezése céljából. Felek ugyanakkor rögzítik, hogy Kivitelező ismételten megerősítette készségét és képességét a fennmaradó munkálatok határidőben történő elvégzésére.
2.4. A fent részletezettekre tekintettel Felek a Kivitelezési Szerződés módosításáról döntöttek a jelen szerződésmódosításban rögzített feltételekkel (a továbbiakban: Kivitelezési Szerződés 2. számú módosítása) annak tudomásulvételével, hogy a szerződésmódosításra kizárólag a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban van mód.
3. A Kivitelezési Szerződés módosított rendelkezései
3.1. A Kivitelezési Szerződés 5.3 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A jelen szerződés tárgyát képező Feladatok teljes körű kivitelezésének (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással történő lezárásának) határideje a szerződéskötés napjától számított 3 (három) naptári hónap, kivéve a „bunker védőbetonjának bontása és földtakarása” tétel, valamint a bontás teljesítése során feltárt többletbeton mennyiségének bontása, darabolása és elszállítása, amelynek teljesítési határideje 2019. május 13. Megrendelő előteljesítést elfogad.”
3.2. Kivitelező jelen szerződésmódosítás aláírását követően haladéktalanul köteles megkezdeni a többletmennyiség bontását.
3.3. A Kivitelezési Szerződés 8.10. pont e) alpont helyébe a következő rendelkezés lép:
„Kivitelező a „bunker védőbetonjának bontása és földtakarása” tételekkel valamint a többletbeton mennyiségének bontása, darabolása és elszállítása” tételekkel kapcsolatos feladatok elvégzését követően – a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén – jogosult a végszámla kiállítására, melynek összege 13.585.133,- Ft + ÁFA, azaz Tizenhárommillió-ötszáznyolcvanötezer-százharminchárom forint + ÁFA”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: EKR karakterkorlátra tekintettel lásd VI.2.1) pont 2. A szerződésmódosítás okai (2.1. - 2.4. pontokban foglalt rendelkezések).
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 82947388 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 91022521 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
AZ EREDETI SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK:
5.3. pont:
„A jelen szerződés tárgyát képező Feladatok teljes körű kivitelezésének (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással történő lezárásának) határideje a szerződéskötés napjától számított 3 (három) naptári hónap, kivéve a „bunker védőbetonjának bontása és földtakarása” tétel, amelynek teljesítési határideje – a Megrendelő oldalán történt akadályoztatás megszűnését követően – 10 (tíz) naptári nap, de legkésőbb 2019. július 31.”
8.10. e)
„Kivitelező a „bunker védőbetonjának bontása és földtakarása” tételekkel kapcsolatos feladatok elvégzését követően – a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén – jogosult a végszámla kiállítására, melynek összege 5.510.000,- Ft + ÁFA, azaz Ötmillió-ötszáztízezer forint + ÁFA”
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben