Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/94
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.17.
Iktatószám:8458/2019
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Magyarországi Zsidó Hitközségek Szeretetkórháza
Teljesítés helye:MAZSIHISZ Szeretetkórház 1145 Budapest, Amerikai út 53-55. hrsz: 31571/4 III. Belgyógyászati Osztály Alagsor
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Precise Service Kft
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyarországi Zsidó Hitközségek Szeretetkórháza
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28370163
Postai cím: Amerikai Út 53-55
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Tímea
Telefon: +36 304445810
E-mail: varga.timea413@gmail.com
Fax: +36 16036515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szeretetkorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.szeretetkorhaz.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Exitkamra felújítás
Hivatkozási szám: EKR000345372019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a 2119/2017. (XII. 28.) Korm. határozat szerint a „Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórházában III. progresszivitású szinten geriátriai ellátásokat és hospice ellátást nyújtó gyógyintézmény kialakítása” TÁRGYÚ PROJEKT KERETÉBEN Exitkamra felújítás tárgyban
Közbeszerzés mennyisége:
Vízellátás, csatornázás
meglévő kondenz vízelvezetés bontása 2 klt
új kondenzvíz elvezetés kiépítése 2 klt
KÖZPONTI FŰTÉS – HŰTÉS szerelési munkák
meglévő elektromos egységek bontása 1 klt
2 db kamratest 3,3 m x 2,8 m x 2,56 m 2 klt
60mm poliuretán szigetelésű szendvicspanel
(k=0,32W/m2) több rétegű égetett festéssel,
padlószigetes nélkül a meglévő
padló burkolatra építve. 2 klt
meglévő hűtőkamra ajtó bontása 2 db
86 cm x 190 cm új poliuretán szigetelésű
hűtőkamra ajtó a meglévő ajtónyílás helyére
rozsdamentes lemezborítással ellátott
ajtótok kialakítással, kulccsal zártható kivitel,
fehér színben. 2 db
hűtőgépészeti agregátor bontása 2 db
2 db új hűtőgépészeti aggregátor telepítése
Típus: UNJ9238GK
Áramfelvétel: 10A 1 fázis
Léghűtő: EG230AC7C21
Elektromos leolvasztással
Hűtési hőmérséklet: +0 - +15C
Maximális áramfelvétel hűtőkörönként: 1 fázis C16A 2 db
rozsdamentes gurulós fémpolc
190 cm x 70 cm x 140 cm Polcok vastagsága 40 mm
Lábak 30 x 30 zártszelvény
Teherbírás 80kg polconként
Rozsdamentes 100mm 2 db forgó
valamint 2 db forgó + fékes kerékkel 6 db
elektromos bekötés meglévő rendszerhez 1 klt
bontott anyagok deponálása, elszállítása 1 klt
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.)
Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása
szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben
érteni kell, Ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 13660000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Exitkamra felújítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: MAZSIHISZ Szeretetkórház 1145 Budapest, Amerikai út 53-55. hrsz: 31571/4 III. Belgyógyászati Osztály Alagsor
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a 2119/2017. (XII. 28.) Korm. határozat szerint a „Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórházában III. progresszivitású szinten geriátriai ellátásokat és hospice ellátást nyújtó gyógyintézmény kialakítása” TÁRGYÚ PROJEKT KERETÉBEN Exitkamra felújítás tárgyban
Közbeszerzés mennyisége:
Vízellátás, csatornázás
meglévő kondenz vízelvezetés bontása 2 klt
új kondenzvíz elvezetés kiépítése 2 klt
KÖZPONTI FŰTÉS – HŰTÉS szerelési munkák
meglévő elektromos egységek bontása 1 klt
2 db kamratest 3,3 m x 2,8 m x 2,56 m 2 klt
60mm poliuretán szigetelésű szendvicspanel
(k=0,32W/m2) több rétegű égetett festéssel,
padlószigetes nélkül a meglévő
padló burkolatra építve. 2 klt
meglévő hűtőkamra ajtó bontása 2 db
86 cm x 190 cm új poliuretán szigetelésű
hűtőkamra ajtó a meglévő ajtónyílás helyére
rozsdamentes lemezborítással ellátott
ajtótok kialakítással, kulccsal zártható kivitel,
fehér színben. 2 db
hűtőgépészeti agregátor bontása 2 db
2 db új hűtőgépészeti aggregátor telepítése
Típus: UNJ9238GK
Áramfelvétel: 10A 1 fázis
Léghűtő: EG230AC7C21
Elektromos leolvasztással
Hűtési hőmérséklet: +0 - +15C
Maximális áramfelvétel hűtőkörönként: 1 fázis C16A 2 db
rozsdamentes gurulós fémpolc
190 cm x 70 cm x 140 cm Polcok vastagsága 40 mm
Lábak 30 x 30 zártszelvény
Teherbírás 80kg polconként
Rozsdamentes 100mm 2 db forgó
valamint 2 db forgó + fékes kerékkel 6 db
elektromos bekötés meglévő rendszerhez 1 klt
bontott anyagok deponálása, elszállítása 1 klt
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.)
Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása
szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben
érteni kell, Ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő szakember kivitelezési, felújítási tapasztalata (db) (min 0 db, maximum 3 db kerül értékelésre) 20
2 A kötelezően előírt 12 hónap időtartam felett megajánlott jótállás időtartama ( hónap) (min. 0 hónap - max. 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Mindösszesen nettó összár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A tárgyi közbeszerzési eljárás pénzügyi forrása: a 2119/2017. (XII. 28.) Korm. határozat szerint a „Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórházában III. progresszivitású szinten geriátriai ellátásokat és hospice ellátást nyújtó gyógyintézmény kialakítása” tárgyú kormányhatározatban foglalt támogatás 100,000000%-ban.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: REK19-02 Rész száma: Elnevezés: Exitkamra felújítás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Precise Service Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41449200
Postai cím: Illatos Utca 14
Város: Budakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2092
Ország: Magyarország
E-mail: precise.service.kft@gmail.com
Telefon: +36 703837588
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23324066213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 13633264
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13660000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Precise Service Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41449200
Postai cím: Illatos Utca 14
Város: Budakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2092
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23324066213

Hivatalos név: Kolmann Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74687606
Postai cím: Széchenyi István Utca 8
Város: Fót
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2151
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13863773213

Hivatalos név: A.MeCoD Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63985810
Postai cím: Szent István Utca 102
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2045
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25810992213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges