Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/90
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.13.
Iktatószám:8466/2019
CPV Kód:45233228-3
Ajánlatkérő:Kölked Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Kölked
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:G-Plan Építő Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kölked Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95724724
Postai cím: II. Lajos Utca 12.
Város: Kölked
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7717
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csomor Tibor
Telefon: +36 69384181
E-mail: polgarmester@kolked.hu
Fax: +36 69584006
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kolked.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kölked kül- és belterületi utak felújítása
Hivatkozási szám: EKR000596332018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233228-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kölked külterület 04. hrsz-ú földút aszfaltozása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Kölked
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 0+000 km szelvénytől a 0+075 km szelvényig 7,5 m széles útkoronán 5,5 m szélességben, a 0+075 km szelvénytől a végszelvényig 5 m széles útkoronán 3,0 m szélességben szilárd burkolatú út aszfaltozása 965,4 méter teljes hosszúságban. A jelen beruházás építési engedélyköteles tevékenység. A jogerő építési engedély száma: ÚT6140/34/2017. Az elvégzendő feladatok részletes mennyiségét, műszaki leírását a kivitelezési terv és az árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a tervben és költségvetési kiírásban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Minden ilyen konkrét gyártmány vagy típus esetén oda értendő a "vagy azzal egyenértékű" kifejezés is, azaz Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat, 1826426362 projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20391 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kölked külterület 04. hrsz-ú földút aszfaltozása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: G-Plan Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38932971
Postai cím: Ipari Park III Utca 12
Város: Bóly
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7754
Ország: Magyarország
E-mail: info@gepito.hu
Telefon: +36 309721500
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 44859595
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233228-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233228-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Kölked
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 0+000 km szelvénytől a 0+075 km szelvényig 7,5 m széles útkoronán 5,5 m szélességben, a 0+075 km szelvénytől a végszelvényig 5 m széles útkoronán 3,0 m szélességben szilárd burkolatú út aszfaltozása 965,4 méter teljes hosszúságban. A jelen beruházás építési engedélyköteles tevékenység. A jogerő építési engedély száma: ÚT6140/34/2017. Az elvégzendő feladatok részletes mennyiségét, műszaki leírását a kivitelezési terv és az árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a tervben és költségvetési kiírásban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Minden ilyen konkrét gyártmány vagy típus esetén oda értendő a "vagy azzal egyenértékű" kifejezés is, azaz Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban: 0
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 44859595
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: G-Plan Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38932971
Postai cím: Ipari Park III Utca 12
Város: Bóly
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7754
Ország: Magyarország
E-mail: info@gepito.hu
Telefon: +36 309721500
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/06 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Módosítandó szövegrész:
Felek egyezően rögzítik, hogy az ÁFA bevallása és megfizetése a vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései szerint az Áfa törvény (2007. évi CXXVII. Törvény) 142. §-nak hatálya alá, az ún. fordított Áfa fizetés szabályai alá (építési engedély köteles tevékenység) tartozik.
Módosított szövegrész:
Felek egyezően rögzítik, hogy az ÁFA bevallása és megfizetése a vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései szerint nem tartozik az Áfa törvény (2007. évi CXXVII. Törvény) 142. §-nak hatálya alá, az ún. fordított Áfa fizetés szabályai alá (Megrendelő nem alanya az ÁFÁ-nak).
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződésben foglaltak szerint Vállalkozó kiállította és benyújtotta Megrendelőnek számláját, mellyel kapcsolatban Megrendelő pénzügyes kollegája jelezte, hogy álláspontja szerint az nem megfelelő. A NAV-hoz fordult kérdésével, ahol annak munkatársa telefonon tájékoztatta Megrendelő képviselőjét, hogy tekintettel arra, hogy a Megrendelő nem alanya az ÁFÁ-nak, ezért a kifizetés nem tartozhat az Áfa törvény (2007. évi CXXVII. Törvény) 142. §-nak hatálya alá. Ebben az esetben nem a kivitelezés építési engedélyhez kötöttsége, hanem a Megrendelő ÁFA státusza az irányadó.
Fentiek szerint Megrendelő oldaláról tévesen került megjelölésre az ÁFA bevallásának és megfizetésének a módja, amit a jogszerű ÁFA megfizetés érdekében módosítani szükséges.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 44859595 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 44859595 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben