Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/94
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.17.
Iktatószám:8483/2019
CPV Kód:31000000-6
Ajánlatkérő:Kiskunhalas Város Önkormányzata
Teljesítés helye:6400 Kiskunhalas, Kossuth L. utca 37/a
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Geanat Kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85845763
Postai cím: Hősök Tere 1
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Havasi Szibilla
Telefon: +36 77523151
E-mail: havasi.sz@kiskunhalas.hu
Fax: +36 77423612
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kiskunhalas.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Csipkeház látogatóbarát fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000275862019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 db főcímpanel (2. sz. melléklet szerint)
1 db Kontúrozó munkaállomás (86x60x96 cm asztal + 1 db szék)
11 db Vitrint 165x220x20 cm (3. sz. melléklet szerint)
3 db munkaállomás (70x36x90 cm asztal + 1 db szék)
1 db Fekvő vitrin érintőképernyővel (4. sz. melléklet szerint)
1 db Fekvő vitrin érintőképernyővel (5. sz. melléklet szerint)
1 db Szövegpanel (6. sz. melléklet szerint)
1 db Fotófal és enteriőr (7. és 8. mellékletek szerint)
2 db Fekvő vitrin (9. sz. melléklet szerint)
1 db Vitrin és szövegpanel digitális képkerettel (10. sz. melléklet szerint)
1 db Foglalkoztató tér, kockakirakóval és foglalkoztató játékkal (11. és 12. sz. mellékletek szerint)
3 db Monokróm nyomtatott fehér vynil fólia kép
30 db Audioguide eszköz, 4 nyelvű szövegtartalommal
1 db Hangfalszett mikrofonnal
12 db QR-kódok és hozzájuk tartozó tartalom mobil eszközről való elérésének biztosítása
1 db Kiállítási világítási rendszer
1 db Vetítésre alkalmas LCD monitor és hangfalak
Nyertes ajánlattevő feladata az új kiállításnak a kiállítási forgatókönyvben és annak mellékleteiben, valamint a design tervekben szereplők szerinti megvalósítása.
A nyertes ajánlattevő feladata a leírásokban szereplő eszközök, interaktivitást szolgáló eszközök beszerzése, elkészítése és a helyszínen azok elhelyezése, beépítése, beüzemelése a terveknek megfelelően. A feladat magában foglalja a dokumentációban szereplők teljes körű megvalósítását, az eszközök beszerzésén, beépítésén túl a megadott szövegek, képi elemek megjelenítését, az enteriőr megépítését, a design terveken szereplők megvalósítását, a számítástechnikai eszközök helyszíni beüzemelését és tartalommal való feltöltését, a megadott szövegeknek mind a négy nyelven való feltüntetését mind a vitrineken, kiállítási tárgyakon, mind az audioguide és számítástechnikai eszközökön.
A kiállításban elhelyezésre kerülő halasi csipkéket az Ajánlatkérő biztosítja és helyezi el a vitrinekben.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 25629500 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: A Csipkeház látogatóbarát fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32320000-2
További tárgyak:32342000-2
92520000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6400 Kiskunhalas, Kossuth L. utca 37/a
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A megkötendő szerződés: Adásvételi szerződés
1 db főcímpanel (2. sz. melléklet szerint)
1 db Kontúrozó munkaállomás (86x60x96 cm asztal + 1 db szék)
11 db Vitrint 165x220x20 cm (3. sz. melléklet szerint)
3 db munkaállomás (70x36x90 cm asztal + 1 db szék)
1 db Fekvő vitrin érintőképernyővel (4. sz. melléklet szerint)
1 db Fekvő vitrin érintőképernyővel (5. sz. melléklet szerint)
1 db Szövegpanel (6. sz. melléklet szerint)
1 db Fotófal és enteriőr (7. és 8. mellékletek szerint)
2 db Fekvő vitrin (9. sz. melléklet szerint)
1 db Vitrin és szövegpanel digitális képkerettel (10. sz. melléklet szerint)
1 db Foglalkoztató tér, kockakirakóval és foglalkoztató játékkal (11. és 12. sz. mellékletek szerint)
3 db Monokróm nyomtatott fehér vynil fólia kép
30 db Audioguide eszköz, 4 nyelvű szövegtartalommal
1 db Hangfalszett mikrofonnal
12 db QR-kódok és hozzájuk tartozó tartalom mobil eszközről való elérésének biztosítása
1 db Kiállítási világítási rendszer
1 db Vetítésre alkalmas LCD monitor és hangfalak
Nyertes ajánlattevő feladata az új kiállításnak a kiállítási forgatókönyvben és annak mellékleteiben, valamint a design tervekben szereplők szerinti megvalósítása.
A nyertes ajánlattevő feladata a leírásokban szereplő eszközök, interaktivitást szolgáló eszközök beszerzése, elkészítése és a helyszínen azok elhelyezése, beépítése, beüzemelése a terveknek megfelelően. A feladat magában foglalja a dokumentációban szereplők teljes körű megvalósítását, az eszközök beszerzésén, beépíté-sén túl a megadott szövegek, képi elemek megjelenítését, az enteriőr megépítését, a design terveken szereplők megvalósítását, a számítástechnikai eszközök helyszíni beüzemelését és tartalommal való feltöltését, a mega-dott szövegeknek mind a négy nyelven való feltüntetését mind a vitrineken, kiállítási tárgyakon, mind az au-dioguide és számítástechnikai eszközökön.
A kiállításban elhelyezésre kerülő halasi csipkéket az Ajánlatkérő biztosítja és helyezi el a vitrinekben.
További specifikációk a Műszaki-szakmai leírásban találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az „Részletes kereskedelmi ajánlat” 17. sorában szereplő „Vetítésre alkalmas LCD monitor” energiafogyasztása bekapcsolt állapotban (legfeljebb 60 W) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.7) ponthoz kapcs. kiegészítés:A II.2.7. pontban a végtelj. időpont került rögzítésre,melyre a Nyertes AT-nek valamennyi szerződéses feladatát meg kell valósítania. Ezen belül előteljesítés,részteljesítés lehetséges.Az ajánlattételi költségek AT-t terhelik.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: V73-17/2019 Rész száma: Elnevezés: A Csipkeház látogatóbarát fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Geanat Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79510413
Postai cím: Bartók Béla Út 35
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@geanat.hu
Telefon: +36 204265965
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14248991243
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 24066667
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 25629500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Számítógépes programírás, nyomdai munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Geanat Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79510413
Postai cím: Bartók Béla Út 35
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14248991243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/04/04 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges