Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/94
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.17.
Iktatószám:8485/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Nyírgyulaj Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Magyarország, 4311 Nyírgyulaj, Bajcsy-Zsilinszky u. 8. szám (hrsz: 680/2)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Monolit 3000 Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyírgyulaj Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK26161
Postai cím: Rákóczi utca 2
Város: Nyírgyulaj
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4311
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Becsei György polgármester
Telefon: +36 42385522
E-mail: polgarmester@nyirgyulaj.hu
Fax: +36 42385522
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyirgyulaj.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a Nyírgyulaji Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítésére”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés a Nyírgyulaji Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítésére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Magyarország, 4311 Nyírgyulaj, Bajcsy-Zsilinszky u. 8. szám (hrsz: 680/2)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyírgyulaji Általános Iskola energetikai korszerűsítése az alábbi területeken:
- Külső nyílászárók cseréje (legalább 1,00W/m2K átlagos hőátbocsátási tényezőjű) korszerű nyílászárókra.
- Külsőfal hőszigetelése (legalább 0,036 W/mK hővezetés tényezőjű) 12cm vastagságú AUSTROTHERM GRAFIT EPS hőszigetelő anyaggal.
- Lábazati fal hőszigetelése (legalább 0,036 W/mK hővezetés tényezőjű) 12 cm vastagságú XPS hőszigetelő anyaggal.
- Padlásfödém hőszigetelése (legalább 0,039 W/mK hővezetés tényezőjű) 20 cm vastagságú kőzetgyapot hőszigetelő anyaggal.
- Lapostető hőszigetelése 20 cm vtg. extrudált PS. lap
- Fűtés korszerűsítés: kondenzációs gázkazán beépítése kétcsöves radiátoros és/vagy beágyazott hőleadókkal, termosztatikus szelepekkel
- Napelemekkel való napenergia hasznosítása
- Projektarányos akadálymentesítés
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket az Ajánlattételi dokumentáció és annak részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00120 azonosítószámú és „Épületenergetikai fejlesztés a Nyírgyulaji Kossuth Lajos Általános Iskolában” című projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19589 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a Nyírgyulaji Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítésére”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Monolit 3000 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Domokos Márton kert 60/c
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4002
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 72924198
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Magyarország, 4311 Nyírgyulaj, Bajcsy-Zsilinszky u. 8. szám (hrsz: 680/2)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyírgyulaji Általános Iskola energetikai korszerűsítése az alábbi területeken:
- Külső nyílászárók cseréje (legalább 1,00W/m2K átlagos hőátbocsátási tényezőjű) korszerű nyílászárókra.
- Külsőfal hőszigetelése (legalább 0,036 W/mK hővezetés tényezőjű) 12cm vastagságú AUSTROTHERM GRAFIT EPS hőszigetelő anyaggal.
- Lábazati fal hőszigetelése (legalább 0,036 W/mK hővezetés tényezőjű) 12 cm vastagságú XPS hőszigetelő anyaggal.
- Padlásfödém hőszigetelése (legalább 0,039 W/mK hővezetés tényezőjű) 20 cm vastagságú kőzetgyapot hőszigetelő anyaggal.
- Lapostető hőszigetelése 20 cm vtg. extrudált PS. lap
- Fűtés korszerűsítés: kondenzációs gázkazán beépítése kétcsöves radiátoros és/vagy beágyazott hőleadókkal, termosztatikus szelepekkel
- Napelemekkel való napenergia hasznosítása
- Projektarányos akadálymentesítés
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket az Ajánlattételi dokumentáció és annak részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 72924198
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Monolit 3000 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Domokos Márton kert 60/c
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4002
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/04/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. számú szerződés módosítás Módosítás dátuma: 2018.12.06.
Módosítás jellege és mértéke:
-műszaki tartalom módosítása
-költségvetés módosítása
2. számú szerződés módosítás Módosítás dátuma: 2019.04.15.
-műszaki tartalom módosítása
-költségvetés módosítása
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: B) Közbeszerzési-jogi indokolás
I. pont
A műszaki tartalom módosítása
a) az elmaradó és új tételek esetében a Kbt. 141. § (2) bekezdésén alapszik.
Felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül sor a műszaki tartalom tekintetében a vállalkozási szerződés módosítására, tekintettel arra, hogy a Kbt. 141. § (2) bekezdésében fogalt tilalmi korlátok egyike sem áll fenn:
a) a vállalkozói díj összegének változása eredményeként a vállalkozási szerződés vállalkozói díjának (ellenértékének) növekedése nem éri el az uniós értékhatárt (nettó 1 723 541 680 HUF);
b) a vállalkozói díj összegének változása eredményeként a vállalkozási szerződés vállalkozói díjának (ellenértékének) növekedése nem éri el az eredeti szerződés értékének (eredeti vállalkozói díjnak) a 15 %-át (nettó 6.244.782 HUF);
c) a módosítás egyáltalán nem érintette a vállalkozási szerződés általános jellegét, az változatlan tartalmú maradt (a vállalkozási szerződés célja a szerződés tárgyában meghatározott építési beruházás teljesítése az ott meghatározott feltételekkel). E körben Felek rögzítik, hogy a Vállalkozónak az eredeti szerződésben meghatározott feladatain felül olyan munkákat kell elvégeznie, amely munkák:
- ugyanazon az épülettel összefüggésben merülnek fel,
- ugyanolyan jellegű szakági munkarészeket tartalmaznak (építészeti és gépészeti szakági munkarészeket), mint amelyeket az eredeti szerződés tartalmazott,
- elválaszthatatlanul, szervesen kapcsolódnak az eredeti szerződés műszaki tartalmához.

b) az egyenértékű termékcserék esetében a Kbt. 141. § (6) bekezdésén alapszik. A Kbt. 141. § (6) bekezdésében fogalt tilalmi korlátok egyike sem áll fenn (1. nem befolyásolták volna sem más ajánlattevők részvételét, sem másik ajánlat nyertességét a módosított szerződéses feltételek, 2. a módosítás a nyertes ajánlattevő javára nem változtatta meg a szerződés gazdasági egyensúlyát, 3. a módosítás nem terjesztette ki a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre), erre tekintettel a Felek jogszerűen módosíthatják a vállalkozási szerződést.
A műszaki tartalom módosítására az egyenértékű termékcserék esetében a Feleknek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (1), (2) és (3) bekezdései alapján jogszerűen lehetősége volt.

II. pont
A költségvetés módosítása
a) az elmaradó és új tételek esetében a Kbt. 141. § (2) bekezdésén alapszik.
Felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül sor a költségvetés tekintetében a vállalkozási szerződés módosítására, tekintettel arra, hogy a Kbt. 141. § (2) bekezdésében fogalt tilalmi korlátok egyike sem áll fenn:
a) a vállalkozói díj összegének változása eredményeként a vállalkozási szerződés vállalkozói díjának (ellenértékének) növekedése nem éri el az uniós értékhatárt (nettó 1 723 541 680 HUF);
b) a vállalkozói díj összegének változása eredményeként a vállalkozási szerződés vállalkozói díjának (ellenértékének) növekedése nem éri el az eredeti szerződés értékének (eredeti vállalkozói díjnak) a 15 %-át (nettó 6.244.782 HUF);
c) a módosítás egyáltalán nem érintette a vállalkozási szerződés általános jellegét, az változatlan tartalmú maradt (a vállalkozási szerződés célja a szerződés tárgyában meghatározott építési beruházás teljesítése az ott meghatározott feltételekkel). E körben Felek rögzítik, hogy a Vállalkozónak az eredeti szerződésben meghatározott feladatain felül olyan munkákat kell elvégeznie, amely munkák:
- ugyanazon az épülettel összefüggésben merülnek fel,
- ugyanolyan jellegű szakági munkarészeket tartalmaznak (építészeti szakági munkarészeket), mint amelyeket az eredeti szerződés tartalmazott,
- elválaszthatatlanul, szervesen kapcsolódnak az eredeti szerződés műszaki tartalmához.

b) az egyenértékű termékcserék esetében a Kbt. 141. § (6) bekezdésén alapszik. A Kbt. 141. § (6) bekezdésében fogalt tilalmi korlátok egyike sem áll fenn (1. nem befolyásolták volna sem más ajánlattevők részvételét, sem másik ajánlat nyertességét a módosított szerződéses feltételek, 2. a módosítás a nyertes ajánlattevő javára nem változtatta meg a szerződés gazdasági egyensúlyát, 3. a módosítás nem terjesztette ki a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre), erre tekintettel a Felek jogszerűen módosíthatják a vállalkozási szerződést.

Vállalkozó jelen szerződésmódosító okirat aláírásával kifejezetten lemond a nettó 3.871,-Ft többletigény Megrendelő felé történő érvényesítéséről.
Felek kifejezetten rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés jelen módosítására a vállalkozási szerződés időbeli hatálya alatt kerül sor, tekintettel arra, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás nem került még lezárásra.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 72924198 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 72924198 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben