Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/91
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.14.
Iktatószám:8498/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:4080 Hajdúnánás, Bocskai út 98., HRSZ.: 3690
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Nánás-Bau Építőipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67993060
Postai cím: Köztársaság Tér 1.
Város: Hajdúnánás
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4080
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szólláth Tibor
Telefon: +36 52381411
E-mail: polghiv@hajdunanas.hu
Fax: +36 52381087
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hajdunanas.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fecskeotthon Hajdúnánáson
Hivatkozási szám: EKR000409102019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
EFOP-1.2.11-16-2017-00012 azonosítószámú, „Fecskeotthon Hajdúnánáson” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
Ajánlatkérő az EFOP-1.2.11-16-2017-00012 azonosítószámú, „Fecskeotthon Hajdúnánáson” című projekt keretében pályázat keretében támogatásban részesült, a támogatási szerződést megkapta.
Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata az EFOP-1.2.11-16-2017-00012 azonosítószámú, „Fecskeotthon Hajdúnánáson” című projekt keretében az alábbi építési feladatok ellátása:
Az ingatlan adatai:
4080 Hajdúnánás, Bocskai út 98., HRSZ.: 3690
Építési övezet: Lk-1 kisvárosias lakóterület
Telek területe: 2448 m2
A helyi építési szabályzat szerint az ingatlan az Lk-1 kisvárosias lakóterületének intenzív kertvárosias lakóövezetbe tartozik.
Vállalkozó feladata a telken található két, többlakásos lakóépület, a Hajdúnánás, Bocskai u. 98. szám alatt lévő 16 lakásos szociális bérlakásos lakóépület és a külön álló 2 lakásos iker lakás felújítása és korszerűsítése.
Projektben felújítással érintett 17 db önkormányzati tulajdonú lakás bruttó alapterülete: 767, 0 m2.
Ingatlanok felújítása-átalakítása, felszerelése önálló lakhatás céljából, a projektben résztvevő, a célcsoportba tartozó fiatal egyének, illetve párok, családok számára.
A Bocskai utca 98. szám alatti társasház alaprajzi kialakítása, egy szobás lakásai megfelelőek egy első otthon kialakításához, ezért elrendezésében nem sok a változás. A lakások elrendezése ugyan nem változik, ennek ellenére a lakásokat a mai kornak megfelelően, korszerűen alakítjuk ki. A világosabb és élhetőbb belső tér létrehozásához a szobák ablakait franciaerkélyek váltják fel. Az épület eredeti stílusát, díszítéseit az Építtető és Tervező egyaránt meg kívánja tartani. Különös tekintettel a bejárati ajtó körüli, homlokzati díszítésekre, zászlótartóra, valamint az egyedi stílust kölcsönző korlátok rekonstrukciója fontos az épület felújítása során.
A 16 lakásos társasház mögött – szintén a telken található – ikerház felújítására is sor kerül. Ebben az épületben további két lakás kialakítására van lehetőség a meglévők helyén. A korszerűség jegyében, valamint a jól használhatóság érdekében, ebben az esetben az alaprajz teljes egészében áttervezésre kerül. A korábbi elrendezés helyett, egy hálószobás, konyha-étkező-nappali kialakítású lakásokba költözhetnek majd a fiatal családok. A megvilágításról itt is franciaerkély gondoskodik, amely illeszkedik a társasház stílusához.
A telken, a hátsókertben található tárolóépületek szintén felújítandók. Az egyik tárolóhelyiséget kazánház váltja fel, amely a telken található mindkét épület fűtésellátásól gondoskodik majd. A lakásokban a melegvízellátásért bojlerek felelnek. A fűtetlen tárolóépületek alaprajzi elrendezése nem változik, azonban ezek állagmegóvó felújítása is megtörténik.
A telken található épületek körüli kert is rendezésre kerül. Az odaköltöző fiatal családok kényelmét szolgálja majd a két játszótér is. Emellett fontos szerepet kap a terület további zöldítése, új fák és növényzet telepítésével.
Az épületfelújítás két ütemben történik, melyből az első ütemben az lakásbelsők felújítása, valamint a kazánhelyiség, a másodikban pedig az épület homlokzati munkálatai, lépcsőház és közös használatú terei, a tárolók, valamint az udvar és a kert rendezése zajlik le.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 78834432 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Fecskeotthon Hajdúnánáson.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45110000-1
45111200-0
45223000-6
45262500-6
45262650-2
45315100-9
45320000-6
45321000-3
45350000-5
45410000-4
45421100-5
45430000-0
45442100-8
45443000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 98., HRSZ.: 3690
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő az EFOP-1.2.11-16-2017-00012 azonosítószámú, „Fecskeotthon Hajdúnánáson” című projekt keretében pályázat keretében támogatásban részesült, a támogatási szerződést megkapta.
Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata az EFOP-1.2.11-16-2017-00012 azonosítószámú, „Fecskeotthon Hajdúnánáson” című projekt keretében az alábbi építési feladatok ellátása:
Az ingatlan adatai:
4080 Hajdúnánás, Bocskai út 98., HRSZ.: 3690
Építési övezet: Lk-1 kisvárosias lakóterület
Telek területe: 2448 m2
A helyi építési szabályzat szerint az ingatlan az Lk-1 kisvárosias lakóterületének intenzív kertvárosias lakóövezetbe tartozik.
Vállalkozó feladata a telken található két, többlakásos lakóépület, a Hajdúnánás, Bocskai u. 98. szám alatt lévő 16 lakásos szociális bérlakásos lakóépület és a külön álló 2 lakásos iker lakás felújítása és korszerűsítése.
Projektben felújítással érintett 17 db önkormányzati tulajdonú lakás bruttó alapterülete: 767, 0 m2.
Ingatlanok felújítása-átalakítása, felszerelése önálló lakhatás céljából, a projektben résztvevő, a célcsoportba tartozó fiatal egyének, illetve párok, családok számára.
A Bocskai utca 98. szám alatti társasház alaprajzi kialakítása, egy szobás lakásai megfelelőek egy első otthon kialakításához, ezért elrendezésében nem sok a változás. A lakások elrendezése ugyan nem változik, ennek ellenére a lakásokat a mai kornak megfelelően, korszerűen alakítjuk ki. A világosabb és élhetőbb belső tér létrehozásához a szobák ablakait franciaerkélyek váltják fel. Az épület eredeti stílusát, díszítéseit az Építtető és Tervező egyaránt meg kívánja tartani. Különös tekintettel a bejárati ajtó körüli, homlokzati díszítésekre, zászlótartóra, valamint az egyedi stílust kölcsönző korlátok rekonstrukciója fontos az épület felújítása során.
A 16 lakásos társasház mögött – szintén a telken található – ikerház felújítására is sor kerül. Ebben az épületben további két lakás kialakítására van lehetőség a meglévők helyén. A korszerűség jegyében, valamint a jól használhatóság érdekében, ebben az esetben az alaprajz teljes egészében áttervezésre kerül. A korábbi elrendezés helyett, egy hálószobás, konyha-étkező-nappali kialakítású lakásokba költözhetnek majd a fiatal családok. A megvilágításról itt is franciaerkély gondoskodik, amely illeszkedik a társasház stílusához.
A telken, a hátsókertben található tárolóépületek szintén felújítandók. Az egyik tárolóhelyiséget kazánház váltja fel, amely a telken található mindkét épület fűtésellátásól gondoskodik majd. A lakásokban a melegvízellátásért bojlerek felelnek. A fűtetlen tárolóépületek alaprajzi elrendezése nem változik, azonban ezek állagmegóvó felújítása is megtörténik.
A telken található épületek körüli kert is rendezésre kerül. Az odaköltöző fiatal családok kényelmét szolgálja majd a két játszótér is. Emellett fontos szerepet kap a terület további zöldítése, új fák és növényzet telepítésével.
Az épületfelújítás két ütemben történik, melyből az első ütemben az lakásbelsők felújítása, valamint a kazánhelyiség, a másodikban pedig az épület homlokzati munkálatai, lépcsőház és közös használatú terei, a tárolók, valamint az udvar és a kert rendezése zajlik le.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember építési beruházás területen szerzett szakmai tapasztalata hónapokban megadva (egész hónapban megadva, minimum 0, maximum 36 hónap) 20
2 Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően (hó): (12 hónap kötelező jótállási időn felül, minimum 0, maximum 24 hónap) 5
3 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, minimum 0, maximum 5 fő) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.2.11-16-2017-00012
II.2.9) További információ:
A közbeszerzési eljárás jogalapja, hogy a Kbt. Harmadik rész 115. § szerint az építés becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot a tervező által készített költségvetés alapján.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Fecskeotthon Hajdúnánáson.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nánás-Bau Építőipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63899386
Postai cím: Bocskai Utca 59/b
Város: Hajdúnánás
NUTS-kód: HUZ
Postai irányítószám: 4080
Ország: Magyarország
E-mail: szabolcs.tokaji@gmail.com
Telefon: +36 304744461
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25003914209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 58767091
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 78834432
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Épületgépészeti munkák, Felületképzési építőmesteri munkák, Épületvillamossági munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Nánás-Bau Építőipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63899386
Postai cím: Bocskai Utca 59/b
Város: Hajdúnánás
NUTS-kód: HUZ
Postai irányítószám: 4080
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25003914209

Hivatalos név: KOVÁCS ZSOLT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96432743
Postai cím: ESZE TAMÁS UTCA 1
Város: HAJDÚNÁNÁS
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4080
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 60421742229

Hivatalos név: Mediterrán Környezetbarát Építőipari Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20990127
Postai cím: Petőfi Sándor Út 67
Város: Kék
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 4515
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23543373215

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
1. A Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115.§-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is, kivéve ha a beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott és Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos, amennyiben az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot.
Jelen beszerzés becsült értéke: 58.767.091 Ft volt.
2. Az eljárást megindító ajánlattételi felhívás a Kbt. 115.§ (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével 2019. március 31-én került megküldésre az ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplők számára.
3. Az ajánlattételi határidő 2019. április 16. 12.00 óra volt.
4. Az összegezés megküldésének az időpontja: 2019. május 2. volt.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges