Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/91
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.14.
Iktatószám:8510/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55702580
Postai cím: Alkotmány Utca 1.
Város: Vasvár
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pálláné Dr. Lakics Erika
Telefon: +36 94572012
E-mail: lakics.erika@vasvar.hu
Fax: +36 94572012
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vasvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Iparterület kialakítása Vasváron (m)
Hivatkozási szám: EKR000505862019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Iparterület kialakítása az alábbi műszaki tartalommal:
Telephelyek:
1. számú csarnok építés: 723,05 m2 hasznos alapterület
1. sz. csarnok kerítés építés: 765,17 fm
1. sz. csarnok telepen belüli útépítés: 1.176 m2
1. sz. csarnok tűzivíz tározó építés: 2 db 35 m3 műanyag tartály
2. számú csarnok építés: 756,51 m2 hasznos alapterület
2. sz. csarnok kerítés építés: 419,55 fm
2. sz. csarnok telepen belüli útépítés: 1.397 m2
2. sz. csarnok tűzivíz tározó építés: 2 db 35 m3 műanyag tartály
Külső közművek:
Csapadékvízelvezetés építés: 1795,73 m csatorna, 178,01 m áteresz
Útvilágítás (Térvilágítás) építés: 865 m
Vízvezeték építés: 863,4 m gerinc, 31,17 m bekötés
Szennyvízvezeték építés: 849,92 m gerinc, 40,33 m bekötés
Út- és járdaépítés: 901,27 m út, 6 db útcsatlakozás, 762 m járda
A terület „zöldmezős” beruházás, az építési telket ellátó közművek, út és térvilágítások, útcsatlakozások a tervezett épülettel egy időben kerülnek kiépítésre, azzal, hogy a használatbavétel idejére teljes körű közműellátottság biztosítva lesz. A gáz-és villanyvezeték kiépítését Ajánlatkérő közszolgáltatást végzőktől közvetlenül külön- külön megrendelte, megvalósítás szolgáltatók feladata, amely a kivitelezés időtartamára esik.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/05/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/05/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/05/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/05/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Az eljárásban nagy számban beérkező kiegészítő tájékoztatás kéréseket Ajánlatkérő nem tudja az előírt határidőben megválaszolni, így a Kbt. 52.§ (4) a) pontja alapján az ajánlattételi határidőt meghosszabbította az ajánlattételi felhívás IV.2.2) és IV.2.6) pontjainak módosításával.
Az ajánlattételi felhívás módosítását ellenjegyzem:
Dr. Schablauer Péter FAKSZ 00182
A KÉ-7448/2019 hirdetmény módosítása.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben