Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/91
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.14.
Iktatószám:8523/2019
CPV Kód:85145000-7
Ajánlatkérő:Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ
Teljesítés helye:1084 Budapest, Auróra u. 22-28., továbbá a nyertes ajánlattevőként szerződő fél székhelye és/vagy telephelye(i), ahol laborvizsgálatokat jogszerűen végezhet.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Centrum-Lab Laboratóriumi Diagnosztikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: AK16808
Postai cím: Auróra utca 22-28
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1084
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Bánhidi Ferenc
Telefon: +36 16102689
E-mail: dr.banhidi@upcmail.hu
Fax: +36 1 6102689
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.jek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.jek.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Laborszolgáltatás megrendelése, 2017.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:85145000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Laborszolgáltatás megrendelése, 2017.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:85145000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1084 Budapest, Auróra u. 22-28., továbbá a nyertes ajánlattevőként szerződő fél székhelye és/vagy telephelye(i), ahol laborvizsgálatokat jogszerűen végezhet.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szolgáltatás megrendelése: vállalkozási szerződés keretében laborszolgáltatás megrendelése 5 éves (60 hónap) időtartamra a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére az egyéb közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottak szerint. A szerződés időtartamára várható járóbeteg vizsgálatszám: 3.500.000 darab. A tényleges mennyiség ettől + 25%-kal eltérhet. A szerződés megkötésekori havi TVK: 1 357 449 német pont.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 60 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
1886 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Laborszolgáltatás megrendelése, 2017.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/01/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Centrum-Lab Laboratóriumi Diagnosztikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lövőház utca 1-5. Mamut II. épület 4. emelet K-424L
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 210000000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:85145000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:85145000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1084 Budapest, Auróra u. 22-28., továbbá a nyertes ajánlattevőként szerződő fél székhelye és/vagy telephelye(i), ahol laborvizsgálatokat jogszerűen végezhet.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szolgáltatás megrendelése: vállalkozási szerződés keretében laborszolgáltatás megrendelése 5 éves (60 hónap) időtartamra a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére az egyéb közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottak szerint. A szerződés időtartamára várható járóbeteg vizsgálatszám: 3.500.000 darab. A tényleges mennyiség ettől + 25%-kal eltérhet. A szerződés megkötésekori havi TVK: 1 357 449 német pont.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 60 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 210000000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SYNLAB HUNGARY Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 53. I. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1065
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/04/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A jelen hirdetmény VI.2.2) pontjában rögzített jogutódlásra figyelemmel a közbeszerzési szerződésnek a szerződő felek megnevezése körében a vállalkozó adatai - a jogutód adatainak megfelelően - módosításra kerültek. A közbeszerzési szerződés egyéb rendelkezéseit a módosítás nem érinti.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Centrum-Lab Laboratóriumi Diagnosztikai Korlátolt Felelősségű Társaság beolvadt a SYNLAB HUNGARY Kft-be. A SYNLAB HUNGARY Kft. a Centrum-Lab Kft. jogutódja. A szerződéskötéskor erre vonatkozó információval ajánlatkérő nem rendelkezett.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 210000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 210000000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben