Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/91
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.14.
Iktatószám:8539/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Maglód Város Önkormányzat
Teljesítés helye:2234 Maglód, Wodiáner utca 15. Hrsz: 199
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Neuerhaus Hungary kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Maglód Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33565547
Postai cím: Fő Utca 12.
Város: Maglód
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2234
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tabányi Pál
Telefon: +36 29325111
E-mail: tabanyi.pal@maglod.hu
Fax: +36 29326219
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.maglod.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Új egészségház építése Maglódon” tárgyában
Hivatkozási szám: EKR000614072018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
PM EUALAPELLATAS_2017-Új egészségház építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215100-8
További tárgyak:45223300-9
45261400-8
45315300-1
45421130-4
45442110-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2234 Maglód, Wodiáner utca 15. Hrsz: 199
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tervezett létesítmény Maglód egészségügyi alapellátását hivatott biztosítani. Az épületben négy háziorvosi, két fogorvosi egység, valamint egy vérvételi labor (mozgó szakorvosi) kerül kialakításra, a szükséges váróval, kiszolgáló létesítményekkel. Az épület falazott szerkezetű, magastetős épület, amely jogerős építési engedéllyel rendelkezik. Az építés részét képezi a helyszínrajzon ábrázolt parkoló, és az Állami tulajdonú közúthoz történő csatlakozás kiépítése, amelyről a kiadott terv engedélyeztetése az Önkormányzat feladata. A Nyertes Ajánlattevő feladata az épület építésén túl az engedélyes parkoló és közút csatlakozási terv alapján a kivitelezés megvalósítása.
A részletes leírásokat a műszaki dokumentáció tartalmazza..

Az egyenértékűség tekintetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak is irányadóak.
Ajánlattevő nem azonos, de egyenértékű termék ajánlása esetében köteles nyilatkozni arról, hogy a felsorolt és az azzal egyenértékű termék közötti különbségből eredő minden kockázatot és annak valamennyi, ajánlattevőnél és ajánlatkérőnél felmerülő mindennemű költségét ajánlattevő viseli.
Ajánlattevőnek egyenértékű termék ajánlása esetén nyilatkoznia kell, hogy mely tételsornál, kívánja alkalmazni az egyenértékű megajánlást és az egyenértékű termék ajánlása esetén annak konkrét megnevezése (amennyiben van megnevezés) szükséges, az árazott költségvetésben külön, „K-tétel” sor megjelöléssel.
Az eredeti, helyettesítendő tétel esetén pedig a költségvetés ezen tételsorát „0”, azaz nulla összeggel kell megadni. A „K-tételszáma” meg kell, hogy egyezzen a helyettesített terméket jelölő tételszámmal.
Ajánlattevő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az EKR rendszerben feltöltött „Műszaki dokumentáció.part1; Műszaki dokumentáció.part2; Műszaki dokumentáció.part3;” RAR fájlok csak együttes letöltését követően nyitható meg!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19813 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: PM EUALAPELLATAS_2017-Új egészségház építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/15 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Neuerhaus Hungary kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51390497
Postai cím: Ilka Utca 17/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail: neuerhauskft@gmail.com
Telefon: +36 209348505
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +361 2202155
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 184894053
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215100-8
További tárgyak:45223300-9
45261400-8
45315300-1
45421130-4
45442110-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2234 Maglód, Wodiáner utca 15. Hrsz: 199
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tervezett létesítmény Maglód egészségügyi alapellátását hivatott biztosítani. Az épületben négy háziorvosi, két fogorvosi egység, valamint egy vérvételi labor (mozgó szakorvosi) kerül kialakításra, a szükséges váróval, kiszolgáló létesítményekkel. Az épület falazott szerkezetű, magastetős épület, amely jogerős építési engedéllyel rendelkezik. Az építés részét képezi a helyszínrajzon ábrázolt parkoló, és az Állami tulajdonú közúthoz történő csatlakozás kiépítése, amelyről a kiadott terv engedélyeztetése az Önkormányzat feladata. A Nyertes Ajánlattevő feladata az épület építésén túl az engedélyes parkoló és közút csatlakozási terv alapján a kivitelezés megvalósítása.
A részletes leírásokat a műszaki dokumentáció tartalmazza..

Az egyenértékűség tekintetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak is irányadóak.
Ajánlattevő nem azonos, de egyenértékű termék ajánlása esetében köteles nyilatkozni arról, hogy a felsorolt és az azzal egyenértékű termék közötti különbségből eredő minden kockázatot és annak valamennyi, ajánlattevőnél és ajánlatkérőnél felmerülő mindennemű költségét ajánlattevő viseli.
Ajánlattevőnek egyenértékű termék ajánlása esetén nyilatkoznia kell, hogy mely tételsornál, kívánja alkalmazni az egyenértékű megajánlást és az egyenértékű termék ajánlása esetén annak konkrét megnevezése (amennyiben van megnevezés) szükséges, az árazott költségvetésben külön, „K-tétel” sor megjelöléssel.
Az eredeti, helyettesítendő tétel esetén pedig a költségvetés ezen tételsorát „0”, azaz nulla összeggel kell megadni. A „K-tételszáma” meg kell, hogy egyezzen a helyettesített terméket jelölő tételszámmal.
Ajánlattevő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az EKR rendszerben feltöltött „Műszaki dokumentáció.part1; Műszaki dokumentáció.part2; Műszaki dokumentáció.part3;” RAR fájlok csak együttes letöltését követően nyitható meg!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/10/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 184894053
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Neuerhaus Hungary kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51390497
Postai cím: Ilka Utca 17/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail: neuerhauskft@gmail.com
Telefon: +36 209348505
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +361 2202155
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/04/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
3.1. A módosítás indoka:
3.1.1. Vállalkozói észrevétel:
Vállalkozó 2018.november 08.-án. írásban az alábbiakról tájékoztatta Megrendelőt:
„ 2018. október 15-én „Új egészségház építése Maglódon” tárgyában kötött vállalkozási szerződésünk alapján, megkezdtük az épület kitűzését. A kitűzés során megállapítottuk, hogy a szomszéd telek kerítése (hrsz: 198) nem a jogi határon fekszik illetve a szomszéd által épített melléképületek is átlógnak az önkormányzati tulajdonú területre.
Kérem szíves intézkedését a helyzet megoldására, mert jelen állapot szerint a mozgássérült rámpa és járda kialakítása, terv szerint nem lehetséges, amíg a telekhatáron tálnyúló épületek elbontásra nem kerülnek illetve a közművek bekötésének nyomvonala is akadályoztatva van.”
3.1.2. Megrendelői tájékoztató
Megrendelő 2018. november 12.-én tájékoztatta Vállalkozót, hogy Megrendelő felveszi a kapcsolatot a 198 hrsz ingatlan tulajdonosával és mihamarabbi megoldást keresnek a felmerült probléma megoldására.
3.1.3. Vállalkozói érdeklődés
Vállalkozó 2019. február 20.-án. írásban tájékoztatást kért Megrendelőtől a 2018. november 12.-i levelében megfogalmazott akadályoztatáshelyzetéről. Tájékoztatta Megrendelőt, hogy a Vállalkozói Szerződésben vállalt feladatát (közművek bekötése), csak a felmerült probléma megoldását követően tudja megkezdeni.

3.1.4. Megrendelői tájékoztató
Megrendelő 2019. február 26.-én tájékoztatta Vállalkozót, hogy az érintett ingatlan tulajdonosával folyamatban vannak a megbeszélések, de még nem sikerült a problémát megoldani.
3.1.5. Vállalkozó akadályközlése
Vállalkozó 2019. március 11.-én írásban tájékoztatta Megrendelőt, hogy mivel a rendezetlen helyzet miatt szomszéd melléképületei a kiépítendő közművek nyomvonalán helyezkednek el, így azokat a szerződésben vállalt időpontig önhibáján kívüli ok miatt nem tudja bekötni, a Vállalkozói Szerződésben vállalt határidőig a munkáját nem tudja befejezni.
A rendelkezésére álló információ szerint mivel a telekrendezés befejezésére július végén kerülhet sor, ezért kéri Megrendelőt, hogy a Vállalkozói Szerződésben rögzített teljesítési határidőt Megrendelő 2019. augusztus 15. napjára módosítsa.
3.2. A szerződésmódosítás Kbt. szerinti megalapozottsága
3.2.1. A fentiekben részletezett alapján Megrendelő a Kbt. 141. §-nak megfelelően módosítja az eredeti Szerződés (továbbiakban: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS) módosítással összefüggő részeit.
3.2.2. A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában rögzített feltételeknek mindenben megfelel:
Kbt. 141. § (4) bekezdés: A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés – a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben: ..
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
A rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítható, hogy a felmerült problémát a Felek (Megrendelő, Vállalkozó) kellő gondossággal eljárva sem nem láthatott előre, ugyan is csak a telek kimérésekor derült ki, hogy a kerítést a valóságban nem a jogi határon helyezték el és ebből adódóan, az épületek átlógnak Megrendelő telkére. A szomszédos lakó melléképületei a kiépítendő közművek nyomvonalán helyezkednek el, így a közműveket az akadályoztatás miatt határidőig kiépíteni nem lehet.
A szerződés módosítása ellenérték növ
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 184894053 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 184894053 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben