Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/94
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.17.
Iktatószám:8540/2019
CPV Kód:90911000-6
Ajánlatkérő:ELI-HU Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: ELI-HU Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81933484
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Herczeg Ágnes Anna
Telefon: +36 303591677
E-mail: kozbeszerzes@eli-alps.hu
Fax: +36 62550191
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.eli-alps.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Belső és külső takarítás és takarítószerek
Hivatkozási szám: EKR000340632019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A szegedi ELI-ALPS lézeres kutatóközpont épületeinek külső és belső takarítása a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/13 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 007030 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 081 - 193619
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/18 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 7
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Időtartam hónapokban
A következő helyett:
24
Helyesen:
12
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/05/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/06/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha - az általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem éri el a nettó 120.000.000.-forintot.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha - az általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából (Épülettakarítási szolgáltatás) származó árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem éri el a nettó 90.000.000.-forintot.
P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a saját, illetve jogelődje adózott eredménye az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, lezárt üzleti évek közül egynél több üzleti évben negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő a P/3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak után kezdte meg működését, akkor az ajánlatkérő akkor minősíti alkalmatlannak az ajánlattevőt, ha a működési ideje alatt elért - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából származó árbevétele nem éri el a nettó 90.000.000.- forintot.
P/4. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattételi határidő lejártakor nem rendelkezik takarítási tevékenységre vonatkozó szakmai (szolgáltatói) felelősségbiztosítással, amely legalább 200.000.000 HUF/év és legalább 40.000.000 HUF/kárra nyújt fedezetet.
A P/3. és P/4. gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek - figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra - közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel. A P/1. és P/2. gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek - figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra- közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Helyesen:
P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha - az általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem éri el a nettó 60.000.000.-forintot.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha - az általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából (Épülettakarítási szolgáltatás) származó árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem éri el a nettó 45.000.000.-forintot.
P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a saját, illetve jogelődje adózott eredménye az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, lezárt üzleti évek közül egynél több üzleti évben negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő a P/3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak után kezdte meg működését, akkor az ajánlatkérő akkor minősíti alkalmatlannak az ajánlattevőt, ha a működési ideje alatt elért - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából származó árbevétele nem éri el a nettó 45.000.000.- forintot.
P/4. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattételi határidő lejártakor nem rendelkezik takarítási tevékenységre vonatkozó szakmai (szolgáltatói) felelősségbiztosítással, amely legalább 200.000.000 HUF/év és legalább 40.000.000 HUF/kárra nyújt fedezetet.
A P/3. és P/4. gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek - figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra - közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel. A P/1. és P/2. gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek - figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra- közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/05/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/06/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három évben nem teljesített az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően olyan referenciamunkát, melynek tárgya legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan nyújtott, legalább 8.000 m2 alapterületű létesítmény napi rendszeres takarítása volt.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három évben nem teljesített az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően olyan referenciamunkát, melynek tárgya legalább 7.000 m2-es külső homlokzati és/vagy ablak felület alpintechnológiával történő takarítása volt.
A felhívás III.1.3. pontjában előírt M/1.-M/2. alkalmassági követelmény tekintetében, ha a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya a felhívás feladásáig még nem járt le, vagy az adott szerződés kezdő és/vagy lejárati időpontja a vizsgált időszakon kívül esik, ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon belül teljesített szolgáltatás(ok)ra vonatkozó szerződéses mennyiséget veszi figyelembe az alkalmasság megállapítása során azzal a kikötéssel, hogy az Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. Ha a bemutatni kívánt szerződés egyéb szolgáltatást is magában foglalt, Ajánlatkérő kizárólag a jelen alkalmassági feltételben meghatározottakkal műszakilag megfelelő, teljesített szolgáltatás(ok) szerződéses mennyiségét veszi figyelembe. Az M/1 és M/2 alkalmassági feltételben előírt mennyiségi adatok több, az egyéb előírt feltételeknek megfelelő referenciamunkával is igazolható.
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a szerződés teljesítésébe nem vonja be az alábbi szakemberek valamelyikét:
a) 1 fő, az ajánlattevővel munkaviszonyban álló, 3285303 OKJ vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel, valamint felsőfokú végzettséggel vagy tisztítástechnológia szolgálatvezetői végzettséggel rendelkező szakember, aki legalább 24 hónap, takarítási területen szerzett szolgálatvezetői szakmai tapasztalattal rendelkezik;
b) 1 fő, az ajánlattevővel munkaviszonyban álló, felsőfokú végzettséggel rendelkező közegészségügyi, járványügyi felügyelő, aki legalább 24 hónap, takarítási területen közegészségügyi, járványügyi felügyelőként szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Ugyanaz a szakember több alkalmassági feltételre is jelölhető.
Tekintettel az elvégzendő feladat alapvető fontosságára és tárgyi létesítményben elhelyezett kiemelt fontosságú és értékű eszközparkra, Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bek alapján előírja, hogy az ajánlattevő – közös ajánlattétel esetén valamely közös ajánlattevő – köteles maga elvégezni a szerződés alapján az M/3. alkalmassági követelmény szerinti szakemberek által ellátandó takarítási feladatokat. Erre figyelemmel az ajánlattevő az M/3. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához nem támaszkodhat más szervezet (személy) kapacitására, az előírt szakembereket az ajánlattevővel munkaviszonyban álló állományából kell biztosítania.
M/4. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlattétel határidejének lejártakor érvényes, épület- és létesítménytakarítás alkalmazási területre kiterjedő ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási és vagy ezekkel egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseket igazoló iratokkal.
Helyesen:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három évben nem teljesített az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően olyan referenciamunkát, melynek tárgya legalább 8 hónapon keresztül folyamatosan nyújtott, legalább 8.000 m2 alapterületű létesítmény napi rendszeres takarítása volt.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három évben nem teljesített az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően olyan referenciamunkát, melynek tárgya legalább 7.000 m2-es külső homlokzati és/vagy ablak felület alpintechnológiával történő takarítása volt.
A felhívás III.1.3. pontjában előírt M/1.-M/2. alkalmassági követelmény tekintetében, ha a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya a felhívás feladásáig még nem járt le, vagy az adott szerződés kezdő és/vagy lejárati időpontja a vizsgált időszakon kívül esik, ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon belül teljesített szolgáltatás(ok)ra vonatkozó szerződéses mennyiséget veszi figyelembe az alkalmasság megállapítása során azzal a kikötéssel, hogy az Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. Ha a bemutatni kívánt szerződés egyéb szolgáltatást is magában foglalt, Ajánlatkérő kizárólag a jelen alkalmassági feltételben meghatározottakkal műszakilag megfelelő, teljesített szolgáltatás(ok) szerződéses mennyiségét veszi figyelembe. Az M/1 és M/2 alkalmassági feltételben előírt mennyiségi adatok több, az egyéb előírt feltételeknek megfelelő referenciamunkával is igazolható.
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a szerződés teljesítésébe nem vonja be az alábbi szakemberek valamelyikét:
a) 1 fő, az ajánlattevővel munkaviszonyban álló, 3285303 OKJ vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel, valamint felsőfokú végzettséggel vagy tisztítástechnológia szolgálatvezetői végzettséggel rendelkező szakember, aki legalább 24 hónap, takarítási területen szerzett szolgálatvezetői szakmai tapasztalattal rendelkezik;
b) 1 fő, az ajánlattevővel munkaviszonyban álló, felsőfokú végzettséggel rendelkező közegészségügyi, járványügyi felügyelő, aki legalább 24 hónap, takarítási területen közegészségügyi, járványügyi felügyelőként szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Ugyanaz a szakember több alkalmassági feltételre is jelölhető.
Tekintettel az elvégzendő feladat alapvető fontosságára és tárgyi létesítményben elhelyezett kiemelt fontosságú és értékű eszközparkra, Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bek alapján előírja, hogy az ajánlattevő – közös ajánlattétel esetén valamely közös ajánlattevő – köteles maga elvégezni a szerződés alapján az M/3. alkalmassági követelmény szerinti szakemberek által ellátandó takarítási feladatokat. Erre figyelemmel az ajánlattevő az M/3. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához nem támaszkodhat más szervezet (személy) kapacitására, az előírt szakembereket az ajánlattevővel munkaviszonyban álló állományából kell biztosítania.
M/4. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlattétel határidejének lejártakor érvényes, épület- és létesítménytakarítás alkalmazási területre kiterjedő ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási és vagy ezekkel egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseket igazoló iratokkal.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a megkötni kívánt közbeszerzési szerződés időtartamának csökkentéséből eredő változtatásokat a szerződéstervezetben átvezette. Az ajánlatkérő a módosított szerződéstervezetet az EKR-be feltöltötte.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ