Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/91
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.14.
Iktatószám:8577/2019
CPV Kód:45213140-6
Ajánlatkérő:Bucsa Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Bucsai 971 hrsz. alatti ingatlan: 5527 Bucsa, Kossuth u. 43.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Blaskó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bucsa Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39776891
Postai cím: Kossuth Tér 6
Város: Bucsa
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5527
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szabó Tamás László
Telefon: +35 709461000
E-mail: mail.kozbeszerzes@gmail.com
Fax: +36 52796176
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.bucsa.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.bucsa.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Helyi termelői piac létesítése Bucsán
Hivatkozási szám: EKR000324182018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213140-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Helyi termelői piac létesítése Bucsán
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213140-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Bucsai 971 hrsz. alatti ingatlan: 5527 Bucsa, Kossuth u. 43.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett létesítmény közhasználatú, a közhasználatú helyiségek, terek teljes akadálymentesítése a beruházás során megvalósul.
A tervezés során olyan anyagok és szerkezetek kerültek betervezésre, amelyek rendelkeznek Építőipari Műszaki Engedéllyel és teljesítmény nyilatkozattal.
Az ingatlan előtti utca közművesített, így a tárgyi létesítmény elektromos, víz közműcsatlakozásai biztosíthatóak, a szennyvízcsonk kiépített.
Jellemzők:
Építési övezeti jel: Vt-o településközpont vegyesterület
Beépítési mód: oldalhatáron álló
Megengedett legkisebb teleknagyság: 800 m2
Megengedett legnagyobb beépítettség: 50%
Megengedett építménymagasság: min. 3,5 m, max. 6,5 m
Telek területe: 1073 m2
Beépített alapterület: 126,66 m2
Telek beépítettsége: (126,66/1073)*100=11,80%
Építménymagasság: 3,53 m
Földszinti padlóvonal: +0,10 m
Bejárati kapu járdaszintje: ± 0,00 m
Rendezett terepszint: -0,03 m
MAGASSÁGI ADATOK (± 0,00 = 85,50 m EOMA):
rendezett terepszint: -0,03 m
járdaszint: ± 0,00 m
padlószint: + 0,10 m
párkánymagasság: + 2,91 m
AZ ÉPÜLET SZERKEZETI LEÍRÁSA:
Alapozás:
A talajmechanikai szakvélemény hiányában a kiszolgáló épületrész főfalai alatt földpartok közötti csömöszölt beton sávalap, az árusító tér pillérei alatt pedig pontalapok készülnek. Az alapok szélességét a terhelés szabja meg. A terhet vb. talpgerenda rendszer osztja szét. Az alaptestek keresztmetszeti méreteit és anyagminőségeit a kiviteli tervdokumentáció tartószerkezeti része fogja meghatározni.
Lábazati talpgerenda:
Statikus terv szerinti hosszvasalással és kengyelezéssel helyszínen készített monolit vasbeton szerkezet C20/25-24/F3 min. betonból.
Felmenő szerkezet:
A körítő főfalak Porotherm 38 Klíma Profi kézi falazóblokk Pth Dryfix falazóhabba falazva készülnek. A pillérek részben falazottak, részben zsaluzott helyszíni vb. szerkezetűek. A válaszfalak Porotherm 10 N+F falazó blokkból hagyományos falazóhabarcsba falazva készülnek. A falazatok készítésénél szigorúan be kell tartani az alkalmazástechnikai útmutatóban leírtakat.
Áthidalók:
Porotherm nyílásáthidalások készülnek elemmagas áthidalókból, ill. A10-es nyílásáthidalókból falazó cementhabarcsba rakott km tégla nyomott öv kialakításával. Ahol a födém terheléséből adódóan előregyártott áthidaló nem helyezhető el, ott statikus terv szerinti monolit vb. nyílásáthidalás készül méretezett vasalással
Födém:
Kerámia burkolatú előfeszített vasbeton gerendás Porotherm födém készül kerámia béléstestekkel, 4 cm vastagságú felbetonnal, hálós vasalással 21 cm vastagságban, tartószerkezeti terv szerinti geometriával, teljesítmény jellemzőkkel. A födémek koszorúinak felfekvésénél technológiai habarcskiegyenlítést és bitumenes lemezt kell elhelyezni!
Koszorú:
A főfalakon méretezett vb. koszorú készül statikus terv szerinti vasalással, 10 cm vastagságú hőszigeteléssel.
Tetőszerkezet:
Talp- közép és gerincszelemenes dőltszékes és feszített-függesztett jellegű fa fedélszerkezet készül Tondach natúr cserépfedéssel. I. o. tűlevelű puhafa felhasználásával hagyományos ács jellegű kötésekkel, faanyagvédelemmel. A szarufákat csavart ácskapcsokkal, vagy laposvassal kell a szelemenek belső függőleges oldalához lekötni. A faanyagokat beépítés előtt MIKETOX-B gombaölőszerrel kell kezelni. A tető lécezése 5/3-es, ellenlécezése 5/3 cm-es léccel történik. A tetőszerkezet eresz alatti átszellőzését biztosító légrést és annak rovarhálóval történő lezárását feltétlenül ki kell alakítani. Ehhez kapcsolódóan lényeges a beépítendő szellőzőcserepek előírás szerinti elhelyezése.
Bádogos szerkezetek:
Vápa és ereszszegély Lindab festett acéllemezből, míg a függőereszcsatorna, lefolyócsatorna horganyzott acéllemezből készül.
Nyílászárók:
A külső nyílászárók 6 kamrás REHAU SYNEGO-80 műanyag tokszerkezetűek 80 mm-es beépítési mélységgel. Minden szerkezeti vasalat GU (v. Roto NT), több ponton záródó, hibás működtetésgátlóval és részszellőző funkcióval, gombafejes záródarabbal, ajtóknál biztonsági zárbetéttel vezérkulcsos rendszerben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00025

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14025 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Helyi termelői piac létesítése Bucsán
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Blaskó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74940574
Postai cím: Hunyadi Utca 1
Város: Szeghalom
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5520
Ország: Magyarország
E-mail: blaskoestarsa@gmail.com
Telefon: +36 70/2401056
Internetcím(ek): (URL) http://blaskoestarsabt.kozuleti.com/
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 38995316
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213140-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213140-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Bucsai 971 hrsz. alatti ingatlan: 5527 Bucsa, Kossuth u. 43.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett létesítmény közhasználatú, a közhasználatú helyiségek, terek teljes akadálymentesítése a beruházás során megvalósul.
A tervezés során olyan anyagok és szerkezetek kerültek betervezésre, amelyek rendelkeznek Építőipari Műszaki Engedéllyel és teljesítmény nyilatkozattal.
Az ingatlan előtti utca közművesített, így a tárgyi létesítmény elektromos, víz közműcsatlakozásai biztosíthatóak, a szennyvízcsonk kiépített.
Jellemzők:
Építési övezeti jel: Vt-o településközpont vegyesterület
Beépítési mód: oldalhatáron álló
Megengedett legkisebb teleknagyság: 800 m2
Megengedett legnagyobb beépítettség: 50%
Megengedett építménymagasság: min. 3,5 m, max. 6,5 m
Telek területe: 1073 m2
Beépített alapterület: 126,66 m2
Telek beépítettsége: (126,66/1073)*100=11,80%
Építménymagasság: 3,53 m
Földszinti padlóvonal: +0,10 m
Bejárati kapu járdaszintje: ± 0,00 m
Rendezett terepszint: -0,03 m
MAGASSÁGI ADATOK (± 0,00 = 85,50 m EOMA):
rendezett terepszint: -0,03 m
járdaszint: ± 0,00 m
padlószint: + 0,10 m
párkánymagasság: + 2,91 m
AZ ÉPÜLET SZERKEZETI LEÍRÁSA:
Alapozás:
A talajmechanikai szakvélemény hiányában a kiszolgáló épületrész főfalai alatt földpartok közötti csömöszölt beton sávalap, az árusító tér pillérei alatt pedig pontalapok készülnek. Az alapok szélességét a terhelés szabja meg. A terhet vb. talpgerenda rendszer osztja szét. Az alaptestek keresztmetszeti méreteit és anyagminőségeit a kiviteli tervdokumentáció tartószerkezeti része fogja meghatározni.
Lábazati talpgerenda:
Statikus terv szerinti hosszvasalással és kengyelezéssel helyszínen készített monolit vasbeton szerkezet C20/25-24/F3 min. betonból.
Felmenő szerkezet:
A körítő főfalak Porotherm 38 Klíma Profi kézi falazóblokk Pth Dryfix falazóhabba falazva készülnek. A pillérek részben falazottak, részben zsaluzott helyszíni vb. szerkezetűek. A válaszfalak Porotherm 10 N+F falazó blokkból hagyományos falazóhabarcsba falazva készülnek. A falazatok készítésénél szigorúan be kell tartani az alkalmazástechnikai útmutatóban leírtakat.
Áthidalók:
Porotherm nyílásáthidalások készülnek elemmagas áthidalókból, ill. A10-es nyílásáthidalókból falazó cementhabarcsba rakott km tégla nyomott öv kialakításával. Ahol a födém terheléséből adódóan előregyártott áthidaló nem helyezhető el, ott statikus terv szerinti monolit vb. nyílásáthidalás készül méretezett vasalással
Födém:
Kerámia burkolatú előfeszített vasbeton gerendás Porotherm födém készül kerámia béléstestekkel, 4 cm vastagságú felbetonnal, hálós vasalással 21 cm vastagságban, tartószerkezeti terv szerinti geometriával, teljesítmény jellemzőkkel. A födémek koszorúinak felfekvésénél technológiai habarcskiegyenlítést és bitumenes lemezt kell elhelyezni!
Koszorú:
A főfalakon méretezett vb. koszorú készül statikus terv szerinti vasalással, 10 cm vastagságú hőszigeteléssel.
Tetőszerkezet:
Talp- közép és gerincszelemenes dőltszékes és feszített-függesztett jellegű fa fedélszerkezet készül Tondach natúr cserépfedéssel. I. o. tűlevelű puhafa felhasználásával hagyományos ács jellegű kötésekkel, faanyagvédelemmel. A szarufákat csavart ácskapcsokkal, vagy laposvassal kell a szelemenek belső függőleges oldalához lekötni. A faanyagokat beépítés előtt MIKETOX-B gombaölőszerrel kell kezelni. A tető lécezése 5/3-es, ellenlécezése 5/3 cm-es léccel történik. A tetőszerkezet eresz alatti átszellőzését biztosító légrést és annak rovarhálóval történő lezárását feltétlenül ki kell alakítani. Ehhez kapcsolódóan lényeges a beépítendő szellőzőcserepek előírás szerinti elhelyezése.
Bádogos szerkezetek:
Vápa és ereszszegély Lindab festett acéllemezből, míg a függőereszcsatorna, lefolyócsatorna horganyzott acéllemezből készül.
Nyílászárók:
A külső nyílászárók 6 kamrás REHAU SYNEGO-80 műanyag tokszerkezetűek 80 mm-es beépítési mélységgel. Minden szerkezeti vasalat GU (v. Roto NT), több ponton záródó, hibás működtetésgátlóval és részszellőző funkcióval, gombafejes záródarabbal, ajtóknál biztonsági zárbetéttel vezérkulcsos rendszerben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/07/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 38995316
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Blaskó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74940574
Postai cím: Hunyadi Utca 1
Város: Szeghalom
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5520
Ország: Magyarország
E-mail: blaskoestarsa@gmail.com
Telefon: +36 702401056
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/04/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek Vállalkozó akadályközlését figyelembe véve és elfogadva, a teljesítési határidőt 2019. július 30. napjáig meghosszabbították.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A munkaterület átadására 2018. 08. 31-én került sor, a teljesítési határidő 2019. 04. 30-án járt le. Vállalkozó akadályközléssel élt, amely az építési naplóba is bejegyzésre került, építőanyag beszállítók akadályoztatása folytán, részére előre nem látható módon jelentős akadályoztatása van az építőanyag beszerzésében és ezért kéri a teljesítési határidő meghosszabbítását 2019. 07. 30-ig. Megrendelő számára a fentiek teljességgel, a legnagyobb gondosság mellett is előre nem láthatóak voltak, azonban a közérdek – a községi piac működtethetősége – folytán nem teheti meg, hogy nem teljesíti a vállalkozói kérést. Egyébként nem tehetne Megrendelő mást, mint kötbérkiszabással a szerződést harminc nap után felmondaná, majd új közbeszerzési eljárást indítana a befejezésre, aminek eredménye kétséges lenne, mivel nehéz Bucsán kivitelezőket találni ilyen kisebb munkák elvégzésére. Az építkezés így szinte 100%-os valószínűséggel nem készülne el a Vállalkozó által kért 2019. 07. 30-i határidőre sem.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 38995316 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 38995316 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben