Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/94
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.17.
Iktatószám:8578/2019
CPV Kód:34136100-0
Ajánlatkérő:Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47638985
Postai cím: Alföldi Utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kulcsár Krisztina
Telefon: +36 14596955
E-mail: kulcsarkr@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fkf.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: K1975 kisáru szállító gépjármű beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000438892019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34136100-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
5 tonna alatti új kisáru szállító gépjárművek beszerzése
I. rész: 3,5 tonna alatti új kisáru szállító gépjárművek beszerzése az alábbi mennyiségben:
9 db 3,5 tonna alatti új zárt terű kisáru szállító gépjármű
1 db 3,5 tonna alatti új zárt terű kisáru szállító 4×4 gépjármű
5 db 3,5 tonna alatti új zárt terű dobozos duplafülkés vegyes használatú gépjármű
4 db 3,5 tonna alatti új zárt terű szimplafülkés gépjármű
3 db 3,5 tonna alatti új fix platós szimpla fülkés takaró ponyvás gépjármű
1 db 3,5 tonna alatti új fix platós szimpla fülkés magas ponyvás, emelő hátfalas gépjármű
8 db 3,5 tonna alatti új fix platós duplafülkés magas ponyvás gépjármű
2 db 3,5 tonna alatti új fix platós szimpla fülkés takaró ponyvás 4×4 gépjármű
2 db 3,5 tonna alatti új zárt terű dobozos duplafülkés 4×4 gépjármű
II. rész: 2 db 5 tonna alatti új billenő platós duplafülkés takaró ponyvás 4×4 gépjármű

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/13 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 6329 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 085 - 203369
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/29 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 7
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: Időtartam hónapokban
A következő helyett:
6
Helyesen:
7
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 7
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: Időtartam hónapokban
A következő helyett:
6
Helyesen:
7
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az uniós eljárásrend nyílt eljárásra vonatkozó ajánlati felhívás hirdetmény mintája a II.2.7. pontban a szerződés időtartamát hónapban vagy munkanapokban engedi rögzíteni, naptári napok megadása nem lehetséges.
Ajánlatkérő az EKR rendszerbe feltöltött közbeszerzési dokumentumokban (ajánlati dokumentáció III.26. pontjában, szerződéstervezet 4.1. pontjában és a műszaki leírás 8. pontjában) mindkét rész vonatkozásában a gépjárművek leszállítási határidejét 210 naptári napban határozta meg.
Ajánlatkérő mindkét rész tekintetében a 2019/S 085-203369 számon megjelent ajánlati felhívásban a II.2.7. pontban a szerződés időtartamánál 6 hónap időtartamot adott meg, azonban tekintettel arra, hogy az ajánlati felhívás VI.3.24. pontjában rögzítésre került, hogy „A II.2.7. pontban megadott hónapok esetén Ajánlatkérő 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.”, így az ajánlati felhívás II.2.7. pontjában a 6 hónap helyett 7 hónap időtartam szerepeltetése szükséges.
A Kbt. 52. § (5) bekezdésben előírtak alapján az ajánlattételi határidő meghosszabbítása nem szükséges.
A módosító hirdetmény feladásáról az érdekelt gazdasági szereplők 2019.04.09-én értesítve lettek.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ