Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/91
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2019.05.14.
Iktatószám:8582/2019
CPV Kód:90911200-8;90911300-9;90919200-4
Ajánlatkérő:Semmelweis Egyetem
Teljesítés helye:1085 Budapest, Mária u. 39.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Profi-Komfort Kft.
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Postai cím: Üllői út 26.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Oláh Márta
Címzett:
Telefon: +36 12109610/120
E-mail: olah.marta@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Profi-Komfort Kft.
Postai cím: Bercsényi u. 7.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1039
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
x Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási keretszerződés
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 14
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
1085 Budapest, Mária u. 39.
NUTS-kód HU110
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/09/03 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Szemészeti Klinika (1085 Budapest VIII. Mária u. 39.),
Takarítandó terület nagysága: 4456 m².
A keretszerződés teljesítésével kapcsolatosan rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke: nettó 107.113.214,- HUF/4 év, melytől a lehetséges eltérés + 20%.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90911200-8
További tárgyak:90911300-9
90919200-4
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 107113214 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 48 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
x Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014 /S 150 - 269849
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/08/07 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 15437 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/08/11 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 036 - 065512
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2017/02/21 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 2561 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2017/02/22 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Felek rögzítik, hogy a Szerződés I.3. pontját módosítják.
A Szerződés I.3. pontjának eredeti szövege: „I/3.) A nyertes ajánlat értékelésre került eleme: havi összes vállalási ár: nettó 1.803.255,- Ft/hó.”
A Felek rögzítik, hogy a Szerződés I.3. pontjának helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„I/3.) A nyertes ajánlat értékelésre került eleme: havi összes vállalási ár: nettó 2.021.391,- Ft/hó.”
IV.1.3) A módosítás indoka:
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet két ütemben - 2017. január 1. és 2018. január 1. napjától - megemelte a minimálbér és a szakmai bérminimum összegét. A Vállalkozó a 2017. január 1. napjától történő emelésre tekintettel kezdeményezte a takarítási díjak emelését a bérrendezésre vonatkozó kormányrendeletre, mint előre nem látható körülményre, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: új Kbt.) 141.§-ára hivatkozva.
A Felek tárgyalásokat folytattak, amelyek során megegyezés született arra vonatkozóan, hogy a munkabérre vonatkozó jogszabályi változásokra tekintettel keletkezett többletköltséget a Felek megosztják egymás között, így a Megrendelő - a Kbt. vonatkozó szabályait is figyelembe véve - és a Vállalkozó egyezséget kötött a Szerződés I/3. pontjában rögzített havi összes vállalási ár 5%-os mértékű díjemelésére vonatkozóan, azonban az erre vonatkozó szerződés-módosítás aláírására nem került sor.
A Vállalkozó a 2018. január 1. napjától hatályos minimálbéremelésre vonatkozó jogszabályváltozások miatt ismételten szerződésmódosítási igénnyel fordult a Megrendelőhöz. A Megrendelő tájékoztatta a Vállalkozót írásban, hogy a 7,65 %-os mértékű bérfedezet emelés által indukált szolgáltatási díjemelést tartja indokoltnak. A fentiek alapján a szerződésmódosítás hatályba lépése esetén a vállalkozói díj növekménye 6,76 % . A Felek 2018. május 8-án a - közbeszerzésekért felelős miniszter jóváhagyását követően - a szerződésmódosítást aláírták (a Szerződés I. sz. módosítása).
A Vállalkozó 2019. január 21-án kelt kérelmében újabb emelésre tett javaslatot, figyelemmel a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról szóló 324/2018. (XII.30.) Korm.rendelet szabályaira. A Megrendelő a szakképzettséget nem igénylő munkakörökhöz kapcsolódó adókedvezményt is figyelembe véve 5.61 %-os bérfedezet emelésre tett javaslatot, amely a Szemészeti Klinika esetén 5,00 %-os vállalkozói díjemelést eredményez.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2019/05/08 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Ajánlattevő a fentiekkel egyetértett.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2019/05/09 (év/hó/nap)