Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/94
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.17.
Iktatószám:8585/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:Győr-Moson-Sopron megye, Fertőrákos-Sopronpuszta
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Széles Út Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési Titkárság
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fertőrákos-Sopronpuszta (HU) -Szentmargitbánya (Sankt Margarethen im Burgenland - AT) összekötő út kivitelezési munkáinak elvégzése.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés keretében a 8532. j. ök. út 0+000 - 3+507 km sz. között Fertőrákos-Sopronpuszta (HU) -Szentmargitbánya (Sankt Margarethen im Burgenland - AT) összekötő út kivitelezési munkáinak elvégzése.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45231300-8
További tárgyak:45315300-1
45315500-3
45315600-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Győr-Moson-Sopron megye, Fertőrákos-Sopronpuszta
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében a 8532. j. ök. út 0+000 - 3+507
km sz. között Fertőrákos-Sopronpuszta (HU) -Szentmargitbánya (Sankt Margarethen im Burgenland
- AT) összekötő út kivitelezési munkáinak elvégzése.
A meglévő jelenleg 5 m széles - amely a határ előtti 1,2 km hosszon 4 m szélességre csökken -
aszfalt burkolatú 8532. jelű út átépítése 3,507 km hosszban 9 m koronaszélességgel és 6 m
burkolatszélességgel, amelyből az első 550 m-en új, 6 m széles burkolatú út került megépítésre. A
közúthoz 11 db meglévő útcsatlakozás kiépítése. Az építési szakaszon DN 300 vízvezeték 428 m
hosszan és D32 KPE 50,5 m hosszan vízvezetékek kiváltása szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/03 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15757 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Széles Út Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Faller J. u. 2.
Város: Tata
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2890
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 746058500
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45231300-8
További tárgyak:45315300-1
45315500-3
45315600-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Győr-Moson-Sopron megye, Fertőrákos-Sopronpuszta
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében a 8532. j. ök. út 0+000 - 3+507
km sz. között Fertőrákos-Sopronpuszta (HU) -Szentmargitbánya (Sankt Margarethen im Burgenland
- AT) összekötő út kivitelezési munkáinak elvégzése.
A meglévő jelenleg 5 m széles - amely a határ előtti 1,2 km hosszon 4 m szélességre csökken -
aszfalt burkolatú 8532. jelű út átépítése 3,507 km hosszban 9 m koronaszélességgel és 6 m
burkolatszélességgel, amelyből az első 550 m-en új, 6 m széles burkolatú út került megépítésre. A
közúthoz 11 db meglévő útcsatlakozás kiépítése. Az építési szakaszon DN 300 vízvezeték 428 m
hosszan és D32 KPE 50,5 m hosszan vízvezetékek kiváltása szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 735 433 500
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Széles Út Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Faller J. u. 2.
Város: Tata
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2890
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/04/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A fenti indokokra és okokra tekintettel Szerződő Felek közös megegyezéssel úgy döntöttek, hogy a Szerződés 13. pontjában meghatározott bontófeltételt - a támogatási szerződés megkötését késleltető diplomáciai feszültség okozta akadályoztatás időtartamára tekintettel - 8 hónapról 10 hónapra módosítják.
Mindemellett a Támogatási Szerződés megkötésének elhúzódása ellehetetlenítette Vállalkozó számára a Szerződés 9.1. pontja szerinti Befejezési Határidőre történő szerződésszerű teljesítést is. Erre tekintettel szükségessé vált a befejezési határidő módosítása is. A szerződés megkötésekor szerződő felek úgy számoltak, hogy a szerződés tárgyát képező munkák elvégzése megközelítőleg 6 hónapot vesz igénybe, amely a Támogatási Szerződés előre nem látható elhúzódásának hiányában az eredeti szerződés szerinti befejezési határidőig rendelkezésre is állt volna.
A fent írtakra tekintettel Szerződő Felek közös megegyezéssel úgy döntöttek, hogy a szerződés szerinti Befejezési Határidőt a Támogatási Szerződés megkötésének elhúzódása által okozott akadályoztatásra tekintettel a Szerződés hatálybalépésétől számított 6 hónapra módosítják.
A projekt megvalósításához szükséges a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztályának határozatában foglaltak alapján „Az érintkező Natura 2000 területeken az állatvilág védelme érdekében kizárólag vegetációs perióduson kívül, szeptember 1. - március 1. között végezhetők a kivitelezési munkálatok, a cserjeírtás, fakitermelés.” Mivel ezen feltétel a még hatályba nem lépett VSZM keretein belül nem teljesíthető, ezért a NIF Zrt. a közte és a KEFAG kiskunsági Erdészeti Faipari Zrt. között 2017. január 9-én 4500011275 számon létrejött keretszerződés alapján a szükséges fakivágási munkálatokat elvégeztette, ezzel is biztosítva a projekt optimális időintervallumon belüli megvalósíthatóságát.
A fent írtakra tekintettel a 213 014 számú, nettó 10.625.000,- Ft elmaradó költségvetési tétel elszámolására nem jogosult a Vállalkozó. Erre tekintettel Szerződő Felek közös megegyezéssel úgy döntöttek, hogy a szerződés 4.1 pontjában foglalt Vállalkozói Díj összegét nettó 10.625.000,- Ft-tal csökkentve 735.433.500,- Ft összegre módosítják.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Megállapítható, hogy a támogatási szerződés módosítását meglapozó Korm. határozat módosítás folyamatát lelassító diplomáciai feszültségek és erre tekintettel a teljes forrást biztosító támogatási szerződés rendelkezésre állásának hiánya olyan körülménynek tekinthetők, amelyet kellő gondossággal eljárva szerződő felek nem láthattak előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
Fentiek alapján megállapítható, hogy a szerződés módosítása tekintetétében a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti jogalap igazolt. Erre tekintettel Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti jogalapra hivatkozással módosítják.
Az elmaradó tétel tekintetében megállapítható, hogy a tárgyi változtatás értéke (nettó 10.625.000,- Ft) sem az eredeti szerződés értékének (746.058.500,- Ft) 15 %-át sem az uniós értékhatárt nem éri el, továbbá nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, Szerződő Felek álláspontja szerint a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt követelményeknek.
Fentiek alapján Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdésére hivatkozással módosítják.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 746 058 500 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 735 433 500 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben