Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/91
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.14.
Iktatószám:8589/2019
CPV Kód:45111100-9;45300000-0;45350000-5
Ajánlatkérő:Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:1108 Budapest, Újhegyi út 13. (Hrsz.:42450/2)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:IMMO Szervíz Szolgáltató és Épületkezelő Korlátolt felelősségű társaság
Ajánlatkérő típusa:Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vagyonkezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87263677
Postai cím: Ceglédi Utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kálmánné Csernus Gabriella
Telefon: +36 16662751
E-mail: csernus.gabriella@kvzrt.hu
Fax: +36 16662793
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kvzrt.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Újhegyi Uszoda felújítása
Hivatkozási szám: EKR000319122019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak:45300000-0
45350000-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében az Újhegyi Uszoda felújítása. Főbb munkanemek: A tervezett építési tevékenység előtt közvetlenül a medencetér fedésének cseréje megtörtént. Jelen beruházás keretében a medencetér belső felújítására kerül sor, illetve a medencetér légtechnikai gépészete kerül kiépítésre a belső udvarban, továbbá szintén a jelen beruházás keretében kerül felújításra a távhő hőközpont. Ezeken felül minimális beavatkozásokkal élünk a fűtési rendszer, illetve a meglévő légtechnika esetleges újbóli üzembe helyezése érdekében. Az átalakítás funkcióváltással nem jár, a meglévő uszoda, tanuszoda funkció kiegészítése, jelenkor követelményeinek való megfeleltetése történik. Az uszoda átalakítása kapcsán a szerkezeti kialakítás nem változik. A telek közművesített, távhő-, víz- és elektromos, kommunális szennyvízhálózati csatlakozásokkal rendelkezik. Az Újhegyi Uszoda területén lévő strand a kivitelezés alatt április 1. és november 1. között üzemel, zavartalan működését biztosítani kell.
A pinceszinten a hőközpontot érintő területen új aljzatbeton és járófelület, a medencetérben új aljzatbeton és padlófűtés kerül kialakításra, új vízelvezetéssel, melyekhez a szükséges lejtésviszonyokat az új aljzatbeton biztosítja, új aljzatkiegyenlítő alkalmazásával új kerámia burkolatot kapnak.
Teherhordó szerkezetek minimálisan módosulnak: megszűnő födémmezők kibetonozásra kerülnek méretezett monolit vb. lemezekkel, illetve új födémáttörések készülnek. Pinceszinten elhelyezésre kerülő gépeknek új gépalapok kialakítása a feladat.
Belső udvar födémfelújítására kerül sor, a felújított födémre kerülnek elhelyezésre a szellőzőgép berendezései.
Medencetérben meglévő hidegburkolat elbontásra kerül (teherhordó szerkezetig) új kerámia burkolatok készülnek üzemi víz elleni szigeteléssel.
Gépészeti munkák: A beruházás keretében a medencetér (padlófűtés, folyóka, légtechnika), valamint a hőközpont kerül felújításra. A pinceszinten az összes meglévő gépészeti csővezetéket és a komplett légtechnikai rendszert el kell bontani. Kivételt képez a teljes medencegépészet, a meglévő napkollektoros rendszer, mely a beltéri medencék és a kültéri medencék napi hőtartásához szükséges hőenergia mérséklésére ad energiát, és amit a felújítás után csatlakoztatni kell a felújított rendszerre. Az új hálózatokat úgy kell kialakítani, hogy a földszinti meglévő megmaradó rendszerek működőképesek legyenek (Fűtés, HHV, HMV Cirk., szennyvíz esővíz). A tervezési határ a pincefödém. A felújítás során a légtechnikai rendszerek annyiban módosulnak, hogy a 3db légkezelő kikerül a belső udvarra.
Az épület hőenergiával való ellátását távhő energiával biztosított, primer hőcserélővel leválasztott fűtési rendszerrel valósítjuk meg.
A medencetérben új padlófűtés kialakítását terveztük, a régi padlófűtési rendszer elbontásra kerül.
Uszodatechnológiai munkák: Az uszodában két beltéri medence és két kültéri medence üzemel. A beltéri úszó- és tanmedence egész évben működik, a kültéri úszó- és gyermekmedence csak szezonális jelleggel.
A belső medencetér felújításával együtt a medence szerkezethez kapcsolódó gépészeti elemek cseréjét szükséges elvégezni: úszómedence befúvó idomok, úszómedence ürítő rács, tanmedence befúvó idomok, tanmedence ürítő rács.
Elektromos munkák: A meglévő főelosztó mellett elhelyezésre kerül a pinceszinti alelosztó, melyből megtáplálásra kerülnek a jelen beruházás kiépítésre kerülő épületgépészeti berendezések, valamint az uszodatéri világítási lámpatestek és dugaljak. A pinceszinti alelosztót úgy kell kialakítani, hogy későbbi kiépítésre kerülő főelosztóba átforgathatóak legyenek igény szerint. A pinceszinti alelosztó részére a meglévő főelosztóban áramköri leágazást kell kialakítani.
A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a részenként rendelkezésre bocsátandó közbeszerzési dokumentáció és annak mellékletei (különösen műszaki leírás és árazatlan költségvetés) tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 456784331 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Újhegyi Uszoda felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak:45300000-0
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1108 Budapest, Újhegyi út 13. (Hrsz.:42450/2)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében az Újhegyi Uszoda felújítása. Főbb munkanemek: A tervezett építési tevékenység előtt közvetlenül a medencetér fedésének cseréje megtörtént. Jelen beruházás keretében a medencetér belső felújítására kerül sor, illetve a medencetér légtechnikai gépészete kerül kiépítésre a belső udvarban, továbbá szintén a jelen beruházás keretében kerül felújításra a távhő hőközpont. Ezeken felül minimális beavatkozásokkal élünk a fűtési rendszer, illetve a meglévő légtechnika esetleges újbóli üzembe helyezése érdekében. Az átalakítás funkcióváltással nem jár, a meglévő uszoda, tanuszoda funkció kiegészítése, jelenkor követelményeinek való megfeleltetése történik. Az uszoda átalakítása kapcsán a szerkezeti kialakítás nem változik. A telek közművesített, távhő-, víz- és elektromos, kommunális szennyvízhálózati csatlakozásokkal rendelkezik. Az Újhegyi Uszoda területén lévő strand a kivitelezés alatt április 1. és november 1. között üzemel, zavartalan működését biztosítani kell.
A pinceszinten a hőközpontot érintő területen új aljzatbeton és járófelület, a medencetérben új aljzatbeton és padlófűtés kerül kialakításra, új vízelvezetéssel, melyekhez a szükséges lejtésviszonyokat az új aljzatbeton biztosítja, új aljzatkiegyenlítő alkalmazásával új kerámia burkolatot kapnak.
Teherhordó szerkezetek minimálisan módosulnak: megszűnő födémmezők kibetonozásra kerülnek méretezett monolit vb. lemezekkel, illetve új födémáttörések készülnek. Pinceszinten elhelyezésre kerülő gépeknek új gépalapok kialakítása a feladat.
Belső udvar födémfelújítására kerül sor, a felújított födémre kerülnek elhelyezésre a szellőzőgép berendezései.
Medencetérben meglévő hidegburkolat elbontásra kerül (teherhordó szerkezetig) új kerámia burkolatok készülnek üzemi víz elleni szigeteléssel.
Gépészeti munkák: A beruházás keretében a medencetér (padlófűtés, folyóka, légtechnika), valamint a hőközpont kerül felújításra. A pinceszinten az összes meglévő gépészeti csővezetéket és a komplett légtechnikai rendszert el kell bontani. Kivételt képez a teljes medencegépészet, a meglévő napkollektoros rendszer, mely a beltéri medencék és a kültéri medencék napi hőtartásához szükséges hőenergia mérséklésére ad energiát, és amit a felújítás után csatlakoztatni kell a felújított rendszerre. Az új hálózatokat úgy kell kialakítani, hogy a földszinti meglévő megmaradó rendszerek működőképesek legyenek (Fűtés, HHV, HMV Cirk., szennyvíz esővíz). A tervezési határ a pincefödém. A felújítás során a légtechnikai rendszerek annyiban módosulnak, hogy a 3db légkezelő kikerül a belső udvarra.
Az épület hőenergiával való ellátását távhő energiával biztosított, primer hőcserélővel leválasztott fűtési rendszerrel valósítjuk meg.
A medencetérben új padlófűtés kialakítását terveztük, a régi padlófűtési rendszer elbontásra kerül.
Uszodatechnológiai munkák: Az uszodában két beltéri medence és két kültéri medence üzemel. A beltéri úszó- és tanmedence egész évben működik, a kültéri úszó- és gyermekmedence csak szezonális jelleggel.
A belső medencetér felújításával együtt a medence szerkezethez kapcsolódó gépészeti elemek cseréjét szükséges elvégezni: úszómedence befúvó idomok, úszómedence ürítő rács, tanmedence befúvó idomok, tanmedence ürítő rács.
Elektromos munkák: A meglévő főelosztó mellett elhelyezésre kerül a pinceszinti alelosztó, melyből megtáplálásra kerülnek a jelen beruházás kiépítésre kerülő épületgépészeti berendezések, valamint az uszodatéri világítási lámpatestek és dugaljak. A pinceszinti alelosztót úgy kell kialakítani, hogy későbbi kiépítésre kerülő főelosztóba átforgathatóak legyenek igény szerint. A pinceszinti alelosztó részére a meglévő főelosztóban áramköri leágazást kell kialakítani.
A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a részenként rendelkezésre bocsátandó közbeszerzési dokumentáció és annak mellékletei (különösen műszaki leírás és árazatlan költségvetés) tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az Ajánlatkérő által kötelezően előírt jótállási időn (36 hónap) felül vállalt többlet jótállás időtartama (maximum 24 hónap) 20
2 Az Ajánlatkérő által kötelezően előírt szavatossági időn (24 hónap) felül vállalt többlet szavatosság időtartama (maximum 12 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (tartalékkeret nélkül, nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Kiegészítés a felhívás II.2.7) pontjában rögzített teljesítési határidőkhöz: Teljesítés kezdésének tervezett, tájékoztató jellegű időpontja az EKR-ben kötelezően kitöltendő adatokra figyelemmel: 2019. május 7. Kötbérterhes 4. részhatáridő: (100 %-os műszaki készültség): 2019. november 25. Kötbérterhes teljesítési véghatáridő: A sikeres műszaki átadás-átvételt követően: 2019. december 10.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Újhegyi Uszoda felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: IMMO Szervíz Szolgáltató és Épületkezelő Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28659990
Postai cím: Alkotás Utca 7/B. II/2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@immoszerviz.hu
Telefon: +36 309847185
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13554103
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12030705243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 325349556
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 456784331
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: IMMO Szervíz Szolgáltató és Épületkezelő Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28659990
Postai cím: Alkotás Utca 7/B. II/2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12030705243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/27 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja alapján a szerződés a (8) bekezdéstől eltérően az ott rögzített tíznapos időtartam letelte előtt is
megköthető, tekintettel arra, hogy tárgyi - a Kbt. 113. §-a szerinti, nyílt - eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges