Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/91
Beszerzés tárgya:Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.14.
Iktatószám:8600/2019
CPV Kód:45210000-2;45350000-5
Ajánlatkérő:Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:Szentendre, Hamvas Béla u. 2-10.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:RENESCO Energiahatékonysági, Szolgáltató, és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
Postai cím: Szabadkai u. utca 9.
Város/Község: Szentendre
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Mandula Gergely
Telefon: +36 26816442
E-mail: kozbeszerzes@vszzrt.szentendre.hu
Fax: +36 26501022
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.vszzrt.hu
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: RENESCO Energiahatékonysági, Szolgáltató, és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: 1037 Budapest, Bécsi út 588/b.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet x
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Szentendre, Hamvas Béla u. 2-10. szám alatti társasház épület energetikai korszerűsítése, használati melegvíz-termelő rendszer, napelemes villamos energia-termelő rendszer építés kivitelezése
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Szentendre, Hamvas Béla u. 2-10.
NUTS-kód HU120
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2014/10/10 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Szentendre, Hamvas Béla u. 2-10. szám alatti társasház épület energetikai korszerűsítése, használati melegvíz-termelő rendszer, napelemes villamos energia-termelő rendszer építés kivitelezése
Hibrid napkollektor, Volther Powertherm típusú, gyári
tartókerettel, építész terv szerinti tartóra helyezve,
növelt keresztmetszetű villamos csaltakozó vezetékkel
(10 mm2) 163 db
Egyéb részletek a dokumentációban
Becsült érték: nettó 60 MFt
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
További tárgyak:45350000-5
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 75888457 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
1. Építés kivitelezés nettó ellenszolgáltatása HUF70
2. Az önerő előfinanszírozása során alkalmazott kamat30
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: 2014/09/15 (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 22235 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/10/29 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
2. A beruházás finanszírozása részben a Vállalkozó előfinanszírozásában történik, oly módon, hogy a beruházás ellenértékét a Megrendelő az energetikai beruházások megtakarításából fizeti meg Vállalkozó részére (halasztott részletfizetés), a szerződés 2.2.2. pontjában rögzített, 1 havi BUBOR+2,8 % kamatfelárral terhelten.
3. A Felek Vállalkozó kezdeményezésére a Szerződés 2.2.2. pontját közös megegyezéssel oly módon módosítják, hogy 2019. április hó 01. napjától a Megrendelő fizetési kötelezettsége kizárólag a Szerződés szerint számítandó megtakarítás összegére terjed ki, a Megrendelő az önerő finanszírozására kamatot nem fizet Vállalkozó részére, annak érvényesítéséről a Vállalkozó kifejezetten lemond, továbbá vállalja, hogy a Szerződés mellékletét képező kalkulációs táblában is átvezeti a kamat elengedését.
4. A Vállalkozó tájékoztatja Megrendelőt, hogy a Szerződésből eredő követelését a zálogjoggal kívánja megterhelni. Amennyiben a zálogszerződés megkötésre kerül, úgy a Vállalkozó vállalja, hogy a Zálogjogosultat jelen szerződésmódosítás teljes tartalmáról tájékoztatja, és a hozzájárulását beszerzi, melyről szóló igazolást a jelen módosítás aláírásától számított 8 napon belül átad Megrendelőnek. A Vállalkozó ezen kötelezettségéért, e kötelezettség megszegéséből eredő károkért korlátlan és feltétlen felelősséget vállal, ideértve azt is, hogy a Megrendelőt mentesíti a Szerződés szerinti megtakarítási összeget meghaladó fizetési kötelezettség alól, melyet akár a Zálogjogosult, akár más a Szerződésből eredően követel.
IV.1.3) A módosítás indoka:
Vállalkozó a Szerződésből eredő követelését a zálogjoggal kívánja megterhelni.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2019/04/18 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Egyet ért a tartalmával.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2019/05/09 (év/hó/nap)