Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/93
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.16.
Iktatószám:8636/2019
CPV Kód:45223300-9
Ajánlatkérő:Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Bp. X. ker.,Kőbánya É-i részén (Örs Vezér tér környezete), a Gyakorló u. menti belső parkolók, a Kerepesi út, a Gépmadár u. és Hatház u. által bezárt terület (39.210/39; 53 valamint a 39.210/8 hrsz)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Bácskai Elemér egyéni vállalkozó
Ajánlatkérő típusa:Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vagyonkezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87263677
Postai cím: Ceglédi Utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kálmánné Csernus Gabriella
Telefon: +36 16662751
E-mail: csernus.gabriella@kvzrt.hu
Fax: +36 16662793
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kvzrt.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bp.X.Gyakorló u. közterületi rekonstrukciós munkái
Hivatkozási szám: EKR000301482019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223300-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Budapest X. kerület, Gyakorló utca közterületi rekonstrukciós munkái
Nyertes Ajánlattevő Vállalkozási Szerződés keretében az alábbi munkák elvégzésre köteles a TRIÓ TERV Kft. (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 61.) által 2018. novemberben készített Tervdokumentáció alapján.
A tervezési terület Bp. X. kerület, Kőbánya É-i részén (Örs Vezér tér környezete), a Gyakorló utca menti belső parkolók, a Kerepesi út, a Gépmadár utca és Hatház utca által bezárt terület (39.210/39; 53 valamint a 39.210/8 helyrajzi számú közterületek) található. Jellemzően lakótelepi belső közlekedő és parkoló utcahálózat. Az átépítéssel érintett utcák: Gépmadár utca K-i szakasza, Hatház utca (a Kerepesi úttól a Hatház u 28-as számig a közelmúltban felújításra kerül az útpálya burkolata, ezt a szakaszt nem érinti jelen terv csak a gyephézagos parkolósávot), Erdősi utca és a Református templom mögötti nagy parkoló, mely szintén gyephézagos beton burkolatú a parkoló állások helyén. A meglévő, de régi kissé repedezett egyenetlen felületű elöregedett aszfalt kopóréteg cseréje a feladat.
A régebbi parkolók illetve parkoló bővítések gyephézagos betonlap burkolata is cserére kerül.
A burkolt felület nagysága 7.500 m2, melyből 2.400 m2 teljes pályaszerkezet átépítés történik (gyephézagos parkolók). A kiemelt szegélyek 1.200 m-en kerül átépítésre.
A burkolatban lévő víznyelők száma 32 db, a burkolatban lévő csatorna aknafedlapok száma 17 db. Egyéb szerelvény (gáz ill. vízelzáró) szintbehelyezése 15 db.
A tervezett burkolatszintekhez igazodóan a meglévő víznyelők és aknák szintbehelyezendők, tisztítandók.
A burkolatfelújítás, a jelenlegi kopóréteg lemarása után felülettisztítás, bitumen emulziós felület előkészítés és a repedések feletti hőálló geotextlia átfedése után a tervezett szinteknek megfelelő aszfalt kopóréteg beépítését jelenti.
A hiányzó jelzőtáblák-, ill. az elkopott- és a felújítás során megszűnő burkolati jeleket pótolni kell. A jelzőtáblákat min. HI fóliás kivitelben kell elkészíteni.
A zöldsávok rendezésére, indokolt szakaszokon, melyet a műszaki ellenőrrel egyeztetve kell meghatározni, finom tereprendezés után, humuszterítést és füvesítést irányoztunk elő. A szegélyekhez közeli fák felszinközeli gyökérzete visszavágandó.
A kivitelezési munkák által érintett felszíni gáz-és vízvezetéki elzáró szerelvényeket be kell védeni, és azokat az útszintekhez igazodóan megfelelő alapozással szintbe kell helyezni. Az útépítéssel érintett földalatti tűzcsapokat, útpályán kívülre kell helyezni, földfeletti kivitelben. A meglévő csatorna aknák- és víznyelők tisztítása szükségszerű javítása fedlap-és rács cseréje, szintbehelyezése.
A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok és annak mellékletei (különösen műszaki leírás és árazatlan költségvetés) tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 148104600 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Bp. X. ker.,Gyakorló u. közterületi rekonstrukciós
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223300-9
További tárgyak:45233228-3
45233253-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Bp. X. ker.,Kőbánya É-i részén (Örs Vezér tér környezete), a Gyakorló u. menti belső parkolók, a Kerepesi út, a Gépmadár u. és Hatház u. által bezárt terület (39.210/39; 53 valamint a 39.210/8 hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes Ajánlattevő Vállalkozási Szerződés keretében az alábbi munkák elvégzésre köteles a TRIÓ TERV Kft. (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 61.) által 2018. novemberben készített Tervdokumentáció alapján.
A tervezési terület Bp. X. kerület, Kőbánya É-i részén (Örs Vezér tér környezete), a Gyakorló utca menti belső parkolók, a Kerepesi út, a Gépmadár utca és Hatház utca által bezárt terület (39.210/39; 53 valamint a 39.210/8 helyrajzi számú közterületek) található. Jellemzően lakótelepi belső közlekedő és parkoló utcahálózat. Az átépítéssel érintett utcák: Gépmadár utca K-i szakasza, Hatház utca (a Kerepesi úttól a Hatház u 28-as számig a közelmúltban felújításra kerül az útpálya burkolata, ezt a szakaszt nem érinti jelen terv csak a gyephézagos parkolósávot), Erdősi utca és a Református templom mögötti nagy parkoló, mely szintén gyephézagos beton burkolatú a parkoló állások helyén. A meglévő, de régi kissé repedezett egyenetlen felületű elöregedett aszfalt kopóréteg cseréje a feladat.
A régebbi parkolók illetve parkoló bővítések gyephézagos betonlap burkolata is cserére kerül.
A burkolt felület nagysága 7.500 m2, melyből 2.400 m2 teljes pályaszerkezet átépítés történik (gyephézagos parkolók). A kiemelt szegélyek 1.200 m-en kerül átépítésre.
A burkolatban lévő víznyelők száma 32 db, a burkolatban lévő csatorna aknafedlapok száma 17 db. Egyéb szerelvény (gáz ill. vízelzáró) szintbehelyezése 15 db.
A tervezett burkolatszintekhez igazodóan a meglévő víznyelők és aknák szintbehelyezendők, tisztítandók.
A burkolatfelújítás, a jelenlegi kopóréteg lemarása után felülettisztítás, bitumen emulziós felület előkészítés és a repedések feletti hőálló geotextlia átfedése után a tervezett szinteknek megfelelő aszfalt kopóréteg beépítését jelenti.
A hiányzó jelzőtáblák-, ill. az elkopott- és a felújítás során megszűnő burkolati jeleket pótolni kell. A jelzőtáblákat min. HI fóliás kivitelben kell elkészíteni.
A zöldsávok rendezésére, indokolt szakaszokon, melyet a műszaki ellenőrrel egyeztetve kell meghatározni, finom tereprendezés után, humuszterítést és füvesítést irányoztunk elő. A szegélyekhez közeli fák felszinközeli gyökérzete visszavágandó.
A kivitelezési munkák által érintett felszíni gáz-és vízvezetéki elzáró szerelvényeket be kell védeni, és azokat az útszintekhez igazodóan megfelelő alapozással szintbe kell helyezni. Az útépítéssel érintett földalatti tűzcsapokat, útpályán kívülre kell helyezni, földfeletti kivitelben. A meglévő csatorna aknák- és víznyelők tisztítása szükségszerű javítása fedlap-és rács cseréje, szintbehelyezése.
A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok és annak mellékletei (különösen műszaki leírás és árazatlan költségvetés) tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlatkérő által kötelezően előírt jótállási időn (36 hónap) felül vállalt többlet jótállás időtartama (max. 24 hó) 20
2 Ajánlatkérő által kötelezően előírt szavatossági időn (24 hónap) felül vállalt többlet szavatosság időtartama (max. 12 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Kiegészítés az ajánlattételi felhívás II.2.7) pontjában rögzített teljesítési határidőkhöz: Teljesítés kezdésének tervezett, tájékoztató jellegű időpontja az EKR-ben kötelezően kitöltendő adatokra figyelemmel: 2019.05.15. Részhatáridő: (Kivitelezés befejezése): 2019.08.30. – (kötbérterhes). A teljesítési véghatáridő: A sikeres műszaki átadás-átvételt követően 2019.09 30. – (kötbérterhes).

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bp. X. ker.,Gyakorló u. közterületi rekonstrukciós
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bácskai Elemér egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74917130
Postai cím: Dózsa György Út 8.
Város: Tura
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2194
Ország: Magyarország
E-mail: bacskai185@gmail.com
Telefon: +36 309403169
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 49616541233
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 136237710
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 148104600
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Közlekedési építmények szakterületen felelős műszaki vezetése (MV-KÉ), Szakipari munkák egyes részfeladatai és egyéb a
projekthez kapcsolódó feladatok elvégzése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: IMMO Szervíz Szolgáltató és Épületkezelő Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28659990
Postai cím: Alkotás Utca 7/B. II/2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12030705243

Hivatalos név: Bácskai Elemér egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74917130
Postai cím: Dózsa György Út 8.
Város: Tura
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2194
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 49616541233

Hivatalos név: AQUAGAS Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35332066
Postai cím: Béke Út 34.
Város: Tóalmás
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2252
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10819933213

Hivatalos név: NÉMETH ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40304014
Postai cím: Mikszáth Kálmán Utca 5.
Város: Mezőtárkány
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3375
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13411974210

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A Kbt. 81. § (4) – (5) bekezdései alapján a bírálat során figyelembe nem vett ajánlattevő neve, címe és adószáma, továbbá az ajánlatnak az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 1.AQUAGAS Építő és Szolgáltató Kft. (Székhelye: 2252 Tóalmás Béke Út 34.; adószáma: 10819933-2-13) 1. Ajánlati ár:158 224 010 ; 2.Többlet jótállás időtartama: 0; 3. Többlet szavatosság időtartama: 0; 2. NÉMETH ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 3375 Mezőtárkány Mikszáth Kálmán Utca 5.; adószáma: 13411974-2-10) 1. Ajánlati ár: 181 442 468 Ft. Többlet jótállás időtartama: 0; 3. Többlet szavatosság időtartama: 0; 3. IMMO Szervíz Szolgáltató és Épületkezelő Korlátolt felelősségű társaság (Székhelye: 1123 Budapest Alkotás Utca 7/B. II/2.; adószáma: 12030705-2-43)1. Ajánlati ár: 150 455 169 2. Többlet jótállás időtartama: 0; 3. Többlet szavatosság időtartama: 0
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges