Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/92
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.15.
Iktatószám:8660/2019
CPV Kód:79416000-3
Ajánlatkérő:Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye (8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.) illetve az egyes rendezvények helyszínei.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:EPS Kereskedőház Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK15394
Postai cím: Balatoni út 6.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kamarás Zsuzsanna
Telefon: +36 22315370
E-mail: kamaraszsuzsanna@kdtvizig.hu
Fax: +36 22313275
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kdtvizig.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kdtvizig.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Megbízási szerződés a „Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című projekttel (KEHOP-1.3.0-15-2016-00015) kapcsolatos PR és tájékoztatási feladatok teljes körű ellátására
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79416000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Megbízási szerződés a „Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című projekttel (KEHOP-1.3.0-15-2016-00015) kapcsolatos PR és tájékoztatási feladatok teljes körű ellátására.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79340000-9
További tárgyak:79821000-5
79822500-7
79952000-2
72413000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.) illetve az egyes rendezvények helyszínei.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt során megvalósítani tervezett PR és tájékoztatási tevékenységek célja, hogy Ajánlatkérő teljesítse azokat a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket, melyeket az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU és 1300/2013/EU rendelete, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, a KEHOP-1.3.0/2015 felhívás és a „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei Útmutató és Arculati Kézikönyv” tartalmaz.
A „Velencei-tavi partfal komplex, fenntartható rehabilitációja” projekt megvalósítása során elsődleges cél a célcsoportok pontos tájékoztatása, a pozitív üzenetek célba juttatása, illetve az esetleges konfliktushelyzetek kezelése. Az elvégzendő PR- és tájékoztatási feladatok végrehajtása során a projekt szakmai célkitűzéséhez kell igazodni és annak megfelelően kell megválasztani az alkalmazható PR-eszközöket.
Általános kommunikációs cél valamennyi célcsoport folyamatos tájékoztatása a projekt aktuális helyzetéről, a célcsoport szimpátiájának elnyerése és megtartása, a célcsoport támogatásának megőrzése az abban rejlő előnyöknek a projekt javára történő kihasználása érdekében.
A rendezvényszervezés során gondoskodni kell a környezettudatos rendezvény körülményekről, beleértve a szervezés, a helyszínválasztás, az ellátás, a tájékoztatás körülményeit, lehetőség szerint a tájékoztatáshoz használt eszközöket. A projekttáblák, szórólapok készítése, a reklám- és szóróajándékok kiválasztása során szintén figyelembe kell venni a környezettudatosságot.
A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken és a kommunikációban esélytudatosságot kell kifejezni, tilos szegregációt közvetíteni, vagy növelni a csoportokra vonatkozó előítéleteket. A nyilvános események további célja, hogy a projektről közvetlenül tájékoztassuk a fejlesztésben érintett lakosságot, hiszen a megvalósítás sikere nagymértékben függ az érintett célcsoportok támogatásától.
A nyilvános eseményeken a célcsoporttól (lakosság, média, intézmények, civilek) elhangzott kérdésekre, kérésekre, javaslatokra megnyugtató választ kell adni. A nyilvános eseményeken kiváló alkalom nyílik a projektekkel kapcsolatos lakossági és egyéb helyi érdekeltek véleményének meghallgatására, az esetleges aggályok kezelésére.
Feladatok:
1. Tájékoztató táblák tervezése, kivitelezése, kihelyezése
- „B” típusú tájékoztató tábla - 1 db
- „C” típusú tájékoztató tábla - 2 db
- „D” típusú tájékoztató tábla - 3 db
2. Rendezvényekkel kapcsolatos tevékenységek
- Projektindító rendezvény - 1 db - 100 főre (+/- 10 %)
- Sajtó-nyilvános rendezvények - 2 db lakossági rendezvény és 2 db konferencia - 100 főre (+/- 10%)
- Study tour - 2 db - 100 főre (+/- 10%)
- Ünnepélyes projektátadó rendezvény - 1 db 100 főre (+/- 10%)
- Lakossági fórum - 5 db 100 főre (+/- 10%)
3. Média megjelenések
- Média megjelenés vásárlása - helyi print vagy online lapokban 5 alkalommal, alkalmanként legalább A6 +/-20% méretben
- Média megjelenés vásárlása - regionális print vagy online lapokban 5 alkalommal, alkalmanként legalább A/6 +/-20% méretben
- Média megjelenés vásárlása - országos print vagy online lapokban 7 alkalommal, alkalmanként legalább A6 +/- 20% méretben
- Televíziós megjelenés - 30 mp-es reklámszpot (1 féle) készítése és sugárzása 2 alkalommal regionális adón,
4. Nyomdai termékek, reklám- és szóróajándékok
- Szórólap grafikai tervezése, készítése és lakossági terjesztése - 10.000 db
- A projekthez kapcsolódó hajtogatott térkép készítése - 2.000 db
- Roll-up készítése - 5 db (1 kültéri és 4 beltéri)
- Eredménykommunikációs anyagok - saját borítású füzet 700 db
- Reklám- szóróajándékok - felnőtt korosztálynak 1300 db/tétel - az iskolás korosztálynak összesen 1400 db tétel
5. Nyílt napok a tókörnyéki általános iskolásoknak - 4 éven keresztül, évente 9 iskola bevonásával, 1 alkalommal kb. 50 fő látogatásával számolva, összesen 1400 gyermek részvételével
6. A Velencei-tó makettjének elkészítése a projekt elemeivel - mérete: 1*0,8 m
7. Internetes honlap készítése, legfrissebb információk közlése
8. Fotódokumentáció készítése kommunikációs célra - 6 alkalom, alkalmanként minimálisan 50 kép (300 dpi felbontás, legalább 2 MB)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/07/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/09/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.3.0-15-2016-00015

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11509 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Megbízási szerződés a „Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című projekttel (KEHOP-1.3.0-15-2016-00015) kapcsolatos PR és tájékoztatási feladatok teljes körű ellátására.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/07/31 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EPS Kereskedőház Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dévai utca 56.
Város: Érd
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2030
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 55101700
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79416000-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79340000-9
További tárgyak:79821000-5
79822500-7
79952000-2
72413000-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.) illetve az egyes rendezvények helyszínei.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt során megvalósítani tervezett PR és tájékoztatási tevékenységek célja, hogy Ajánlatkérő teljesítse azokat a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket, melyeket az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU és 1300/2013/EU rendelete, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, a KEHOP-1.3.0/2015 felhívás és a „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei Útmutató és Arculati Kézikönyv” tartalmaz.
A „Velencei-tavi partfal komplex, fenntartható rehabilitációja” projekt megvalósítása során elsődleges cél a célcsoportok pontos tájékoztatása, a pozitív üzenetek célba juttatása, illetve az esetleges konfliktushelyzetek kezelése. Az elvégzendő PR- és tájékoztatási feladatok végrehajtása során a projekt szakmai célkitűzéséhez kell igazodni és annak megfelelően kell megválasztani az alkalmazható PR-eszközöket.
Általános kommunikációs cél valamennyi célcsoport folyamatos tájékoztatása a projekt aktuális helyzetéről, a célcsoport szimpátiájának elnyerése és megtartása, a célcsoport támogatásának megőrzése az abban rejlő előnyöknek a projekt javára történő kihasználása érdekében.
A rendezvényszervezés során gondoskodni kell a környezettudatos rendezvény körülményekről, beleértve a szervezés, a helyszínválasztás, az ellátás, a tájékoztatás körülményeit, lehetőség szerint a tájékoztatáshoz használt eszközöket. A projekttáblák, szórólapok készítése, a reklám- és szóróajándékok kiválasztása során szintén figyelembe kell venni a környezettudatosságot.
A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken és a kommunikációban esélytudatosságot kell kifejezni, tilos szegregációt közvetíteni, vagy növelni a csoportokra vonatkozó előítéleteket. A nyilvános események további célja, hogy a projektről közvetlenül tájékoztassuk a fejlesztésben érintett lakosságot, hiszen a megvalósítás sikere nagymértékben függ az érintett célcsoportok támogatásától.
A nyilvános eseményeken a célcsoporttól (lakosság, média, intézmények, civilek) elhangzott kérdésekre, kérésekre, javaslatokra megnyugtató választ kell adni. A nyilvános eseményeken kiváló alkalom nyílik a projektekkel kapcsolatos lakossági és egyéb helyi érdekeltek véleményének meghallgatására, az esetleges aggályok kezelésére.
Feladatok:
1. Tájékoztató táblák tervezése, kivitelezése, kihelyezése
- „B” típusú tájékoztató tábla - 1 db
- „C” típusú tájékoztató tábla - 2 db
- „D” típusú tájékoztató tábla - 3 db
2. Rendezvényekkel kapcsolatos tevékenységek
- Projektindító rendezvény - 1 db - 100 főre (+/- 10 %)
- Sajtó-nyilvános rendezvények - 2 db lakossági rendezvény és 2 db konferencia - 100 főre (+/- 10%)
- Study tour - 2 db - 100 főre (+/- 10%)
- Ünnepélyes projektátadó rendezvény - 1 db 100 főre (+/- 10%)
- Lakossági fórum - 5 db 100 főre (+/- 10%)
3. Média megjelenések
- Média megjelenés vásárlása - helyi print vagy online lapokban 5 alkalommal, alkalmanként legalább A6 +/-20% méretben
- Média megjelenés vásárlása - regionális print vagy online lapokban 5 alkalommal, alkalmanként legalább A/6 +/-20% méretben
- Média megjelenés vásárlása - országos print vagy online lapokban 7 alkalommal, alkalmanként legalább A6 +/- 20% méretben
- Televíziós megjelenés - 30 mp-es reklámszpot (1 féle) készítése és sugárzása 2 alkalommal regionális adón,
4. Nyomdai termékek, reklám- és szóróajándékok
- Szórólap grafikai tervezése, készítése és lakossági terjesztése - 10.000 db
- A projekthez kapcsolódó hajtogatott térkép készítése - 2.000 db
- Roll-up készítése - 5 db (1 kültéri és 4 beltéri)
- Eredménykommunikációs anyagok - saját borítású füzet 700 db
- Reklám- szóróajándékok - felnőtt korosztálynak 1300 db/tétel - az iskolás korosztálynak összesen 1400 db tétel
5. Nyílt napok a tókörnyéki általános iskolásoknak - 4 éven keresztül, évente 9 iskola bevonásával, 1 alkalommal kb. 50 fő látogatásával számolva, összesen 1400 gyermek részvételével
6. A Velencei-tó makettjének elkészítése a projekt elemeivel - mérete: 1*0,8 m
7. Internetes honlap készítése, legfrissebb információk közlése
8. Fotódokumentáció készítése kommunikációs célra - 6 alkalom, alkalmanként minimálisan 50 kép (300 dpi felbontás, legalább 2 MB)
A részletes feladatleírást, mennyiségeket a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/07/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/08/20 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 55101700
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EPS Kereskedőház Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dévai utca 56.
Város: Érd
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2030
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/02 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Módosítás tartalma: A Szerződés 2. számú mellékletének „Makett és nyílt napok” c. táblázatának „Nyílt napok szervezése és lebonyolítása általános iskolák részére” c. sorának „Feladat leírása” c. oszlopának 2. bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: „A nyílt napokra a következő települések iskoláit tervezzük meghívni: Gárdony (Agárd), Velence, Kápolnásnyék (Vereb), Pázmánd, Sukoró Zichyújfalu, Pákozd, Székesfehérvár.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Megbízott feladata a Szerződés, illetve a Szerződés elválaszthatatlan részét képező műszaki leírás alapján többek között „Az általános iskolai környezeti neveléshez kapcsolódva a projekt megvalósítása során nyílt napok megszervezése és teljes körű lebonyolítása a Velencei-tó körül található iskolák (Gárdony (Agárd) Velence, Kápolnásnyék (Vereb) Pázmánd, Sukoró, Zichyújfalu, Pákozd) felsőbb osztályai részére”.
A Felek megállapítják, hogy a Szerződésnek, a jelen szerződésmódosítás 2. pontjában meghatározott részének teljesítése a Feleknek fel nem róható okból akadályoztatott, tekintettel arra, hogy az ott meghatározott nyílt napok megszervezésében nem elégséges számú oktatási intézmény működött együtt.
A Felek a fentiekre hivatkozással a Szerződést olyan módon kívánják módosítani, hogy az a székesfehérvári általános iskolákra is kiterjedjen.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 55101700 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 55101700 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
"II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama"; "VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama" kiegészítés:
2. Felek rögzítik, hogy a határidők a megkötésre kerülő Támogatási Szerződés szerinti határidőkhöz igazodnak, ennek megfelelően a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont alapján a Felek megállapodnak, hogy a határidők és ezzel összhangban a teljesítési időtartam is minden további szükséges intézkedés és nyilatkozat nélkül módosulnak abban az esetben, ha a Projekt Támogatási Szerződése szerinti ezen határidők módosulnak, ezen változás tehát külön szerződésmódosítást nem igényel.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben