Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/93
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.16.
Iktatószám:8696/2019
CPV Kód:45247112-8;45233228-3;45231600-1
Ajánlatkérő:Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Szt. Vendel utca (Győr 9818 hrsz) Fő utca (Győr 9757 hrsz)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21314713
Postai cím: Városház Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csapó Krisztina
Telefon: +36 96500120
E-mail: csapo.krisztina@gyor-ph.hu
Fax: +36 18009170
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyor.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Győr, Szent Vendel utca csapadékvíz elvezetése és útfelújítása a Fő utca és Jávor Pál utca közötti szakaszon kivitelezési munkái
Hivatkozási szám: EKR000390512019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45247112-8
További tárgyak:45233228-3
45231600-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Építendő főbb műszaki mennyiségek:
Szent Vendel utca:
1. Csapadékvíz elvezetés
A Napfény utcai meglevő árok bekötés és a Jávor Pál utca között épül 55 fm D300 talpas betoncső, 4 db D1000 beton tisztítóakna.
2. Út és járdaépítés
A Fő utcai csatlakozás és a Jávor Pál utca közötti szakaszon a meglevő burkolat bontása után épül 325 fm út 2x3,0 m szélességben és járda 1,50 m szélességben, a kettő közötti zöldsávval. Az út pályaszerkezet cseréje 60 cm vastagságban történik 5-5 cm AC11 kötő és AC11 kopóréteggel, 20 cm ckt-4 alapréteggel és 30 cm homokos-kavics javítóréteggel. A járda és a kapubejárók 4 cm AC-8 aszfalburkolattal épülnek, 20 cm FZKA és 30 cm homokos-kavics stabilizációval.
3. Közvilágítási hálózat
A Fő utcai csatlakozás és a Jávor Pál utca közötti szakaszon 325 fm hosszon kiépül a közvilágítási hálózat 63 mm-es védőcsőbe helyezett NAYY-J 4x25 mm² alumínium földkábelekből, 6 méteres illetve 7 méteres HOFEKA Tweet típusú kandeláberekkel. A kandeláberekre V1T-10-76 típusú lámpakar, a lámpakarokra TWEET S1 CIT lámpatest kerül 36 W-os LED fényforrással.
4. Vidanet hálózat
A Fő utcai csatlakozás és a Diós utcai elosztó közötti szakaszon megvalósul a szükséges helyeken a VIDANET kábelhálózat kiváltása illetve védelembe helyezése. Ehhez összesen 80 fm hosszon 110 mm-es PVC cső kerül lefektetése a járulékos földmunkákkal és szerelvények beépítésével, helyreállítással.
5. Telekom hálózat
A Fő utcai csatlakozás és a Diós utcai elosztó közötti szakaszon megvalósul a szükséges helyeken a Magyar Telekom kábelhálózat kiváltása illetve védelembe helyezése. Ehhez összesen 1130 fm hosszon optikai földkábel kerül lefektetésre 84 fm hosszon védőcsőben a járulékos földmunkákkal és szerelvények beépítésével, helyreállítással.
Fő utca:
6. Erőátvitel és közvilágítási hálózat
A Fő utca első lakott háza és a Szent Vendel utca között a meglevő 0,4 kV-os erőátviteli hálózat valamint a közvilágítási hálózat és oszlopsor bontása után összesen 880 fm kisfeszültségű földkábel létesül 350 fm védőcsővel, 6 db új HOFEKA Tweet típusú közvilágítási kandeláberrel, lámpakarokkal, LED fényforrással, erőátviteli elosztókkal, a járulékos földmunkákkal és szerelvények beépítésével, helyreállítással. A lakossági fogyasztói bekötések is elkészítésre kerülnek.
7. Vidanet hálózat
A Fő utca első lakott háza és a Szent Vendel utca között kiváltásra kerül a meglevő hírközlési hálózat, illetve megtörténik a védelembe helyezése. Ennek során 216 fm koax kábel létesül, 186 fm védőcsővel, elosztókkal, a járulékos földmunkákkal, aknák és szerelvények beépítésével, helyreállítással. A lakossági fogyasztói bekötések is elkészítésre kerülnek.
8. Telekom hálózat
A Fő utca első lakott háza és a Szent Vendel utca között kiváltásra kerül a meglevő Magyar Telekom hírközlő kábelhálózat illetve megtörténik a védelembe helyezése. Ehhez összesen 610 fm hosszon optikai földkábel kerül lefektetésre 320 fm hosszon védőcsőben a járulékos földmunkákkal, aknák és szerelvények beépítésével, helyreállítással. A lakossági fogyasztói bekötések is elkészítésre kerülnek.
Részletes műszaki tartalom a műszaki leírásban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 171497504 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Győr-Pinnyéd lakóutcák út- és közműépítési munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45247112-8
További tárgyak:45233228-3
45231600-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Szt. Vendel utca (Győr 9818 hrsz)
Fő utca (Győr 9757 hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Győr, Szent Vendel utca csapadékvíz elvezetése és útfelújítása a Fő utca és Jávor Pál utca közötti szakaszon kivitelezési munkái
Építendő főbb műszaki mennyiségek:
Szent Vendel utca:
1. Csapadékvíz elvezetés
A Napfény utcai meglevő árok bekötés és a Jávor Pál utca között épül 55 fm D300 talpas betoncső, 4 db D1000 beton tisztítóakna.
2. Út és járdaépítés
A Fő utcai csatlakozás és a Jávor Pál utca közötti szakaszon a meglevő burkolat bontása után épül 325 fm út 2x3,0 m szélességben és járda 1,50 m szélességben, a kettő közötti zöldsávval. Az út pályaszerkezet cseréje 60 cm vastagságban történik 5-5 cm AC11 kötő és AC11 kopóréteggel, 20 cm ckt-4 alapréteggel és 30 cm homokos-kavics javítóréteggel. A járda és a kapubejárók 4 cm AC-8 aszfalburkolattal épülnek, 20 cm FZKA és 30 cm homokos-kavics stabilizációval.
3. Közvilágítási hálózat
A Fő utcai csatlakozás és a Jávor Pál utca közötti szakaszon 325 fm hosszon kiépül a közvilágítási hálózat 63 mm-es védőcsőbe helyezett NAYY-J 4x25 mm² alumínium földkábelekből, 6 méteres illetve 7 méteres HOFEKA Tweet típusú kandeláberekkel. A kandeláberekre V1T-10-76 típusú lámpakar, a lámpakarokra TWEET S1 CIT lámpatest kerül 36 W-os LED fényforrással.
4. Vidanet hálózat
A Fő utcai csatlakozás és a Diós utcai elosztó közötti szakaszon megvalósul a szükséges helyeken a VIDANET kábelhálózat kiváltása illetve védelembe helyezése. Ehhez összesen 80 fm hosszon 110 mm-es PVC cső kerül lefektetése a járulékos földmunkákkal és szerelvények beépítésével, helyreállítással.
5. Telekom hálózat
A Fő utcai csatlakozás és a Diós utcai elosztó közötti szakaszon megvalósul a szükséges helyeken a Magyar Telekom kábelhálózat kiváltása illetve védelembe helyezése. Ehhez összesen 1130 fm hosszon optikai földkábel kerül lefektetésre 84 fm hosszon védőcsőben a járulékos földmunkákkal és szerelvények beépítésével, helyreállítással.
Fő utca:
6. Erőátvitel és közvilágítási hálózat
A Fő utca első lakott háza és a Szent Vendel utca között a meglevő 0,4 kV-os erőátviteli hálózat valamint a közvilágítási hálózat és oszlopsor bontása után összesen 880 fm kisfeszültségű földkábel létesül 350 fm védőcsővel, 6 db új HOFEKA Tweet típusú közvilágítási kandeláberrel, lámpakarokkal, LED fényforrással, erőátviteli elosztókkal, a járulékos földmunkákkal és szerelvények beépítésével, helyreállítással. A lakossági fogyasztói bekötések is elkészítésre kerülnek.
7. Vidanet hálózat
A Fő utca első lakott háza és a Szent Vendel utca között kiváltásra kerül a meglevő hírközlési hálózat, illetve megtörténik a védelembe helyezése. Ennek során 216 fm koax kábel létesül, 186 fm védőcsővel, elosztókkal, a járulékos földmunkákkal, aknák és szerelvények beépítésével, helyreállítással. A lakossági fogyasztói bekötések is elkészítésre kerülnek.
8. Telekom hálózat
A Fő utca első lakott háza és a Szent Vendel utca között kiváltásra kerül a meglevő Magyar Telekom hírközlő kábelhálózat illetve megtörténik a védelembe helyezése. Ehhez összesen 610 fm hosszon optikai földkábel kerül lefektetésre 320 fm hosszon védőcsőben a járulékos földmunkákkal, aknák és szerelvények beépítésével, helyreállítással. A lakossági fogyasztói bekötések is elkészítésre kerülnek.
Részletes leírás a műszaki a leírásban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.1. alkalmassági követelmény körében előírt szakember többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban kifejezve az ajánlati elem minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 48 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár nettó HUF-ban kifejezve Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A kivitelezés befejezési határideje: a munkaterület átadásától számított 135 nap, mely időpontra a műszaki átadás átvételi eljárásnak sikeresen le kell zárulnia. Előteljesítés lehetséges.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Győr-Pinnyéd lakóutcák út- és közműépítési munkái
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23508554
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 109_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11705053444
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 182131304
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 171497504
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Út- és járdaépítés, Csapadékvíz elvezetés, Villamos munkák, ViDaNet hálózat kiváltása, Magyar Telekom hálózat kiváltása költségvetési tételek egyes tételei; Építőanyagok fuvarozása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ARVIA ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51890685
Postai cím: Bartók B. Utca 8/A.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13178572208

Hivatalos név: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23508554
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11705053444

Hivatalos név: GLÁZER-TRANSZ Fuvarozó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24672287
Postai cím: Ezerjó Út 5/a
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9011
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12887875208

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges