Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/5
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.08.
Iktatószám:0087/2019
CPV Kód:72225000-8
Ajánlatkérő:NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Teljesítés helye:1135 Budapest, Csata u. 8.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:NETI Informatikai Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20976077
Postai cím: Csokonai Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kalmár Dóra
Telefon: +36 17954436
E-mail: kalmar.dora@nisz.hu
Fax: +36 14594217
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nisz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sérülékenységvizsgálat
Hivatkozási szám: EKR000042932018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72225000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Sérülékenységvizsgálat
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72225000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1135 Budapest, Csata u. 8.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő által fejlesztetett rendszerek sérülékenységvizsgálata a ‘Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása’ című KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00025 azonosító számú projekt keretében” a műszaki leírásban részletezettek szerint.
A vizsgálatot 8 db rendszeren kell elvégezni, összesen 10 db vizsgálati körben, ajánlatkérő döntése alapján produktív vagy tesztkörnyezetben, a műszaki leírásban foglalt követelményeknek megfelelően.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00025

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17275 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Sérülékenységvizsgálat
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NETI Informatikai Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50626375
Postai cím: Munkácsy Mihály Utca 16
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1063
Ország: Magyarország
E-mail: neti@neti.com
Telefon: 0613012030
Internetcím(ek): (URL)
Fax: 0613532320
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 30000000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72225000-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72225000-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1135 Budapest, Csata u. 8.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő által fejlesztetett rendszerek sérülékenységvizsgálata a ‘Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása’ című KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00025 azonosító számú projekt keretében” a műszaki leírásban részletezettek szerint.
A vizsgálatot 8 db rendszeren kell elvégezni, összesen 10 db vizsgálati körben, ajánlatkérő döntése alapján produktív vagy tesztkörnyezetben, a műszaki leírásban foglalt követelményeknek megfelelően.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 30000000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NETI Informatikai Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50626375
Postai cím: Munkácsy Mihály Utca 16
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1063
Ország: Magyarország
E-mail: neti@neti.com
Telefon: +36 13012030
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13532320
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A módosítás az eredeti szerződés határidejének meghosszabbítására szolgál. A szerződésmódosítással a felek a szerződést 2019. június 30-ig tartó határozott időre kötik.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Szerződés 2.1 pontja alapján annak hatálya 2018. december 31-ig tart. Ezt az időpontot a sérülékenység vizsgálatok időtartamára valamint a Szerződés 1.1 pontjában meghatározott rendszerek kialakításának – a közbeszerzési eljárás megindításakor ismert/tervezett – határidejére tekintettel határozta meg Megrendelő. A Szerződés 1.1 pontjában meghatározott rendszerek közül a SZÜF e-Űrlap (iFORM űrlapkitöltő), az elektronikus űrlapszolgáltatás központi megoldásként elektronikus ügy-intézési szolgáltatásként történő biztosítása (e-Űrlap KEÜSZ), a Nyilvántartások Elektronikus Nyilvántartása (NyENy) valamint az Open Government Data (OGD) éles üzemű telepítése, illetve kialakítása az eredetileg tervezett, a közbeszerzési eljárás megindításakor ismert határidőre nem fejeződött be. Az előzőekben meghatározott rendszerek kialakítása várhatóan 2019. első negyedévére várható.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 30000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 30000000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Felek rögzítik továbbá, hogy mivel a Szerződés pénzügyi fedezete a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00025 azonosítószámú, „Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása” megnevezésű projekt keretében biztosított, mely projekt befejezésének határideje jelenleg 2018. december 31. , ezért Megrendelő a projekt határidejének módosára vonatkozó Támogatási Szerződés módosítását kezdeményezte az Irányító Hatóságnál. A Támogatási Szerződés módosítása jelen szerződésmódosítás aláírásáig Megrendelő és az Irányító Hatóság között nem jött létre, ezért a szerződésmódosítás hatályba lépésének feltétele ennek megtörténte.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben