Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/91
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.14.
Iktatószám:8720/2019
CPV Kód:45237000-7
Ajánlatkérő:Szentes Város Önkormányzata
Teljesítés helye:6600 Szentes, Petőfi utca 2., (hrsz.: 5599)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.06.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szentes Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27925506
Postai cím: Kossuth Tér 6.
Város: Szentes
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagygyörgy Zsolt
Telefon: +36 63560620
E-mail: szvsz@szvszkft.hu
Fax: +36 63317124
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szentes.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000268082019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000268082019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tóth József Színház felújítása: színháztechnológia
Hivatkozási szám: EKR000268082019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45237000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A szecessziós stílusú Petőfi Szálló műemlék épületegyüttes Tóth József Színház és Vigadó épületrész folyamatban lévő korhű felújítása és bővítése során 1 db komplett színháztechnológiai rendszer (színpad, hangosítás, világítás) kiépítése, telepítése.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az egymással szükségszerűen összefüggő beszerzési tárgyak és az egymásra épülő, egymástól el nem választható teljesítés miatt.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Színháztechnológia szállítása és beépítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31527260-6
További tárgyak:45310000-3
48952000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6600 Szentes, Petőfi utca 2., (hrsz.: 5599)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 430 férőhelyes színház működéséhez szükséges színháztechnológia telepítése:
1. Színpadtechnika:
1.1. Színpadi alsógépészet, színpadburkolás:
• 1 db 38 m2 előszínpad (zenekari árok süllyedő) építése kiemelhető mellvédekkel, elektromos szereléssel és vezérléssel;
• 1 db 8 m átmérőjű színpadi forgótárcsa komplett acélszerkezete futógörgőkkel, frikciós meghajtással, elektromos szereléssel és vezérléssel;
• 230 m2 felületű borovi fenyőből készült színpadpadló;
• Színpadi emelvények, modul rendszerű színpadi pódiumrendszer;
• 1 db szétszedhető, moduláris, kézzel mozgatható, acél vázszerkezetű, fa lemez és 0,5 cm gumilemez burkolatú nézőtéri tribün;
1.2. Színpadi felsőgépészet:
• Komplett világítási keret (2 db torony, 1 készlet híd) acélszerkezete, járófelületekkel, csőkorláttal, létrákkal a színpadra beépítve;
• Szerelőgerendákon díszlettartók, 13 készlet komplett díszlethúzó vezérléssel, 3 készlet komplett gépi világítási húzó berendezés vezérléssel, 4 készlet gépi függönymozgatás);
1.3. Nézőtéri felsőgépészet:
• 1 készlet nézőtéri csillár mozgatás (Komplett kas acélszerkezet, hajtásegység vezérléssel);
• Nézőtéri világítási tartók mozgatása (2 készlet);
• Előszínpadi díszlethúzók mozgatása gépi kompakt berendezésekkel (3 készlet);
1.4. Színpadi textília:
• összesen 895 m2 különféle színpadi textília (bársony előfüggöny, bélelt bársony osztó- és háttérfüggöny, szuffita takarás, balettszőnyeg)
2. Színpadvilágítás és nézőtéri, valamint közönségforgalmi területek világításvezérlése
• 1 db színpadi fényvezérlő rendszer DMX illesztő egységgel;
• 1 db nézőtéri és közönségforgalmi fényvezérlő rendszer DMX illesztő egységgel;
• 82 db különféle LED fényvető;
• 2 db 600W teljesítményű fejgép;
• 2 db 900W fűtési teljesítményű ködgép;
• 1 db DMX vezérlési rendszer (1 db keverő, 4 db elosztó, 2 db vezeték nélküli DMX adó, 5 db vezeték nélküli DMX vevő).
3. Audiovizuális rendszer
• 1 db 80 csatornás digitális hangkeverő rendszer;
• 58 db különféle mikrofon;
• 20 db különféle mikrofonállvány;
• 38 db különféle hangsugárzó;
• 1 db telepített projektor tartószerkezettel, kiegészítő optikákkal;
• 2 db 6*4 m méretű vetítővászon;
• 1 db Ügyelői duplex, hívó, információs rendszer.
Amennyiben a műszaki dokumentáció meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra hivatkozik, az csak a szerződés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) pontja alapján lehetővé teszi az egyenértékű termékekkel történő ajánlattételt is. Ezért, ha bármely közbeszerzési dokumentumban meghatározott gyártmány, eredet került feltüntetésre, abban az esetben ott a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is értendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Az előírt 24 hónap jótállási időn felül vállalt többletjótállás időtartama 10
2 2. Az M.2.1. alkalmassági követelményként meghatározott szakember előírt szakmai tapasztalatát meghaladó többlet szakmai tapasztalata 10
3 3. Az M.2.2. alkalmassági követelményként meghatározott szakember előírt szakmai tapasztalatát meghaladó többlet szakmai tapasztalata 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 4. Egyösszegű nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A munkaterület átadásának várható időpontja 2019. szeptember 1.
A támogatási intenzitása: 100,0 %. A támogatás módja: utófinanszírozás. Szállítói finanszírozás: 0 Ft.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) g)-k), m) és q) pontban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet („Korm. rendelet”) 17.§ (1) bekezdése szerint az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének vonatkozásában külön nyilatkozatot kell benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan Ajánlattevő, illetve az ajánlatban megjelölt további építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, ha nem szerepel az 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlattevő az ajánlat részeként a Kbt. 67. § (1) bekezdése és 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles csatolni, melyben a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. A követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés alapján, figyelemmel a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlattevőnek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását közvetlenül megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti (színháztechnológia (színpad és/vagy hangosítás és/vagy világítás) telepítése) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az árbevételi adatok rendelkezésre állnak.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdése és 114. § (2) bekezdése szerinti előzetesen csak nyilatkoznia kell, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, az alkalmasságot igazolni csak az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén szükséges.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyával (színháztechnológia (színpad és/vagy, hangosítás, és/vagy világítás) telepítése) azonos tevékenységéből származó árbevétele összesen nem érte el a nettó 185 millió forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek az ajánlatában előzetesen csak nyilatkoznia kell, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, az alkalmasságot igazolni csak az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén szükséges.
M.1. Ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben befejezett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, az alkalmasság minimum követelményeinél meghatározottaknak megfelelő építési munkáit /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) a)/ A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdése alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházások vehetők figyelembe a fentiek szerinti referenciakörben.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 23. § valamint 22. § (3) bekezdése szerint az alkalmassági igazolásához a szerződést kötő másik fél által adott igazolás szükséges, amely tartalmazza legalább a következő adatokat: a kivitelezés tárgyát, valamint mennyiségét (alapterület m2 adatát és a műemléki törzsszámot), a teljesítés ideje (kezdete és vége - év, hó, nap) és helye, a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
M.2. Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az alkalmassági követelmény igazolásához benyújtandó iratok:
1. ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről és az ajánlattevővel fennálló jogviszonyukról (lásd: III. Ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták / VIII. számú melléklet),
2. a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozata (lásd: III. Ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták / VII. számú melléklet),
3.1. amennyiben a szakember rendelkezik MV-ÉV és/vagy G-D-36G jelölésű jogosultsággal, akkor a szakember jogosultságának száma és a nyilvántartást vezető szakmai szervezet (kamara) elektronikus elérési útvonallal/ tagi azonosító számmal (lásd: III. Ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták / V. számú melléklet),
3.2. amennyiben a szakember nem rendelkezik az előírt jogosultsággal, akkor - az MV-ÉV és/vagy G-D-36G jelölésű jogosultság megszerzéséhez a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt szükséges követelményeknek való megfelelés alátámasztása érdekében - a szakember szakmai önéletrajza (lásd: III. Ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták / VI. számú melléklet), valamint a végzettségét vagy képzettségét igazoló dokumentum(ok)egyszerű másolata .
4. M.2.3. szempontban meghatározott szakember szakmai önéletrajza (lásd: III. Ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták / VI. számú melléklet), valamint a végzettségét vagy képzettségét igazoló dokumentum(ok)egyszerű másolata.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 db, az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített,
M.1.1. legalább 1 db, az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített, színpad építésre vonatkozó referenciával, mely legalább az alábbi munkanemeket és mennyiségeket tartalmazta: 60 m2 színpad építése színházban, hangversenyteremben vagy művelődési házban;
M.1.2. legalább 1 db, az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított öt évben sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített, színpadvilágítás építésére vonatkozó referenciával, mely legalább az alábbi munkanemeket és mennyiségeket tartalmazta: 60 m2 nagyságú színházi vagy hangversenytermi színpad világításának építése;
M.1.3. legalább 1 db, az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített, színházi hangosítás telepítésére vonatkozó referenciával, mely legalább az alábbi munkanemeket és mennyiségeket tartalmazta: 250 férőhelyes színház vagy hangversenyterem hangosításának kiépítése.
Fenti referencia követelmények több szerződés keretében is teljesíthetőek.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M.2.1. legalább 1 fő okleveles villamosmérnök, vagy villamosmérnök végzettségű műszaki vezetővel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV (Építményvillamossági szakterület) jogosultsággal (nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország szerinti egyenértékű jogosultsággal), vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
M.2.2. legalább 1 fő gépészmérnöki, vagy villamosmérnöki, vagy okleveles gépészmérnöki, vagy okleveles villamosmérnöki, , vagy okleveles közlekedésmérnöki végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik Magyar Mérnöki Kamara G-D-36G jelölésű jogosultsággal (nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország szerinti egyenértékű jogosultsággal), vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
M.2.3. Legalább 1 fő munkavédelemért felelős középfokú végzettségű, munkavédelmi technikus képzettségű szakemberrel, aki a képzettség megszerzésétől számított legalább 36 hónapos szakmai gyakorlattal rendelkezik az építőipari munkavédelmi koordináció területen.
Egy szakember több követelménynek való megfelelést is igazolhat.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződést megerősítő biztosítékok (Ptk. 6:186. §): késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér, teljesítési biztosíték, jólteljesítési (szavatossági/jótállási) biztosíték.
Jótállás ideje minimum 24 hónap, illetve az értékelési szempontként figyelembe vett időtartam, kezdete a sikeresen lezárt műszaki átadás-átvételi eljárás napja.
A teljesítési biztosíték és jótállási biztosíték esetében a Kbt. 134.§ (4) -(5) bek. irányadó. Azaz a teljesítési- és a jótállási biztosíték rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken.
A szerződést megerősítő biztosítékok részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A fizetési feltételek tekintetében irányadók a Kbt. 135. § (1)-(3), (5) és (6) bek., a 272/2014. (XI. 5.) Korm. r. „utófinanszírozásra” vonatkozó szabályai, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek., az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv., valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv.. Ha Nyertes Ajánlattevő alvállalkozót [Kbt. 3.§ 2.] nem vesz igénybe a kifizetés a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint történik. Ha Nyertes Ajánlattevő alvállalkozót vesz [Kbt. 3.§ 2.] igénybe, a kifizetés során a 322/2015. Korm. r. 32/A-32/B. §-a irányadó. Az ÁFA megfizetése szempontjából Ajánlatkérő közli, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1) bek. b.) pontja alapján a számlázás a „fordított ÁFA” szabályai szerint történik. Nyertes Ajánlattevő a Kbt. 135. § (7) bek. alapján legfeljebb 5% előlegre jogosult. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít, részszámlázásra lehetőséget ad. A fizetési feltételeket részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/06/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/06/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: Ajánlatok bontása elektronikus úton, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben történik, a Kbt. 68. § (1b) és (1c) pontjaiban rögzített módon.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1 millió Ft
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11735043-15726920
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: banki átutalás visszaigazolása, vagy a pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított okirat, illetőleg a kötelezvény ajánlatba történő csatolása. További részletek a közbeszerzési dokumentációban.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Nincs korlátozás.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: A Minőségi kritériumok esetén egyenes arányosítás módszere, az Ár kritérium esetén fordított arányosítás módszere a dokumentációban részletezettek szerint.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. FAKSZ: Székely Attila (00974), levelezési cím: 1046 Budapest, Lahner Gy. u. 8.,email : szekelyata.faksz@gmail.com, telefon: (30) 639-5416.
2. Ajánlati biztosíték teljesítésével, igazolásával, rendelkezésre állásával kapcsolatos rendelkezéseket (a Kbt. 54. §. alapján) a kiadott közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
3. A beárazott költségvetést PDF és szerkeszthető MS Excel formátumban is be kell nyújtania az Ajánlattevőnek (továbbiakban: AT).
4. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.
5. A nyertes AT köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – a kivitelezés teljes időtartamára összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítás (C.A.R.) kötni. További részletek a közbeszerzési dokumentációban.
6. AK helyszíni bejárást tart. Időpontja: 2019. május 24-én 10:00 órakor. Találkozás: Tóth József Színház főbejárata előtt (6600 Szentes, Petőfi utca 2.).
7. Minőségi kritériumok értékelése során a szakmai többlettapasztalat tartamaként az AK az értékelésben az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontjában előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges időtartamon felül legfeljebb 60 (M.2.1.), illetve 36 (M.2.2.) hónapnyi időtartamot vesz figyelembe. Az előírt 24 hónap jótállási időn felül vállalt többletjótállás időtartama értékelése során legfeljebb 36 hónap többlet jótállást vesz figyelembe. Ezen maximális értékeket meghaladó mértékű megajánlásokra a ponthatár felső értékével egyező pontszámot ad (10 pont) ajánlatkérő.
8. Hiánypótlásra, illetőleg az ajánlatban található nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében szükséges felvilágosítás nyújtására az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint biztosít lehetőséget.
9. Amennyiben az AT a Kbt. 44. § alapján az ajánlatának egy részét üzleti titoknak minősíti, és ezáltal annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza.
10. Kiegészítő tájékoztatás kizárólag az EKR rendszeren keresztül lehetséges.
11. Az AK a Kbt. 57. § (2) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja. A közbeszerzési dokumentumokat az EKR rendszerben regisztrált AT elektronikus úton az ajánlattételi határidő lejártáig elérheti.
12. AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját alkalmazni kívánja.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/05/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges