Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/93
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.16.
Iktatószám:8731/2019
CPV Kód:45211000-9
Ajánlatkérő:Berettyóújfalu Város Önkormányzat
Teljesítés helye:Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér, 335/13 Hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Generál-Építő '98 Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Berettyóújfalu Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57012403
Postai cím: Dózsa György Utca 17-19
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Körtvélyesi Viktor
Telefon: +36 06309749417
E-mail: kozbeszerzes@berettyoujfalu.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.berettyoujfalu.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Homlokzatfelújítás - Orbán Balázs tér 335/13 hrsz
Hivatkozási szám: EKR000017712019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45211000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Homlokzatfelújítás - Orbán Balázs tér 335/13 hrsz
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45211000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér, 335/13 Hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér, 335/13 Hrsz.-ú ingatlanán meglévő Gróf Tisza István Kórházhoz tartozó szolgálati lakások épületének homlokzat felújítása. A külső homlokzat felújítása az oldalfalon 15 cm vtg. EPS hőszigetelő lappal, míg a lábazaton 15 cm vtg. XPS hőszigetelő lappal történik. Külső felületképzésként silikon kötőanyagú nemes vakolat készül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
02276 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Homlokzatfelújítás - Orbán Balázs tér 335/13 hrsz
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Generál-Építő '98 Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60913227
Postai cím: Kossuth Utca 41
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@general98.hu
Telefon: +36 302696860
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 4996342
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45211000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45211000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér, 335/13 Hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér, 335/13 Hrsz.-ú ingatlanán meglévő Gróf Tisza István Kórházhoz tartozó szolgálati lakások épületének homlokzat felújítása. A külső homlokzat felújítása az oldalfalon 15 cm vtg. EPS hőszigetelő lappal, míg a lábazaton 15 cm vtg. XPS hőszigetelő lappal történik. Külső felületképzésként silikon kötőanyagú nemes vakolat készül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 4996342
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Generál-Építő '98 Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60913227
Postai cím: Kossuth Utca 41
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@general98.hu
Telefon: +36 302696860
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/04/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szerződéses rendelkezés:
A munkaterület szerződés szerinti átadása esetén a szerződés tárgyát képező munka átadási
határideje: a munkaterület átadásának napjától számított 1 hónap.
2019. március 4-i módosítással érintett szerződéses rendelkezés:
A szerződés tárgyát képező munka átadási határideje: 2019. április 30.
Jelenlegi módosítással érintett szerződéses rendelkezés:
A szerződés tárgyát képező munka átadási határideje: 2019. május 31.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A kivitelezési munkák során a homlokzat hőszigetelési anyagok beszerzése akadályozta a munka elvégzését, mely módosítja a kivitelezés határidejét.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 4996342 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 4996342 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben