Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/93
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.16.
Iktatószám:8740/2019
CPV Kód:16000000-5
Ajánlatkérő:Erdészeti és Mezőgazdasági Vállalkozási Kft
Teljesítés helye:a szállító telephelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Hunduna Sro
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Erdészeti és Mezőgazdasági Vállalkozási Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95464152
Postai cím: Sólyom Utca 9
Város: Jászkisér
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5137
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mihályi Istvánné
Telefon: +36 304545828
E-mail: kzspalyazat@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.erdeszetikft.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Erdőgazdálkodáshoz szükséges gépek beszerzése.
Hivatkozási szám: EKR000984492018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Rövidtárcsa beszerzése.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: a szállító telephelye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db erdészeti tuskómaró (munkagép) beszerzése.
Főbb műszaki jellemzők, követelmények:
- Teljesítményigény min. 200 LE
- Munkamélység min. 600 mm
- Munkaszélesség min. 600 mm
- Marási átmérő min. 650 mm
- Rotor: 440 f/min.
- Rotor átmérő min. 880 mm
- Nyomatékhatárolós kardántengellyel, hidraulikus oldalra kihelyezéssel, fogaskerékmű meghajtó szerkezettel
- 3 ponthoz csatlakozás hidraulikusan.
Ajánlatkérő kizárólag új gépet fogad el. Ajánlatkérő azt a gépet tekinti újnak, amely korábban még nem volt üzembe helyezve.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 1862254192

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
04162 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 1 Elnevezés: Rövidtárcsa beszerzése.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/25 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hunduna Sro
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31484127
Postai cím: Druzstevny Rad 958/10
Város: Sturovo
NUTS-kód: SK
Postai irányítószám: 94301
Ország: Szlovákia
E-mail: hunduna@hunduna.hu
Telefon: +36 209256305
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 16970800
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16000000-5
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16000000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: a szállító telephelye
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db erdészeti tuskómaró (munkagép) beszerzése.
Főbb műszaki jellemzők, követelmények:
- Teljesítményigény min. 200 LE
- Munkamélység min. 600 mm
- Munkaszélesség min. 600 mm
- Marási átmérő min. 650 mm
- Rotor: 440 f/min.
- Rotor átmérő min. 880 mm
- Nyomatékhatárolós kardántengellyel, hidraulikus oldalra kihelyezéssel, fogaskerékmű meghajtó szerkezettel
- 3 ponthoz csatlakozás hidraulikusan.
Ajánlatkérő kizárólag új gépet fogad el. Ajánlatkérő azt a gépet tekinti újnak, amely korábban még nem volt üzembe helyezve.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/03/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 16970800
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hunduna Sro
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31484127
Postai cím: Druzstevny Rad 958/10
Város: Sturovo
NUTS-kód: SK
Postai irányítószám: 94301
Ország: Szlovákia
E-mail: hunduna@hunduna.hu
Telefon: +36 209256305
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/04/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződő felek a szerződést kizárólag a teljesítési (szállítási) határidőre vonatkozóan az alábbiak szerint módosították:
A Szerződés 2.2. pontja az alábbiak szerint módosult:
„2.2. A teljesítési (szállítási) határidő: 2019. május 31. A szállító előteljesítésre jogosult.”
(Az eredeti teljesítési határidő a szerződés hatályba lépésétől (2019. március 21.) számított 1 hónap volt.)
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés létrejöttét, illetve hatályba lépését követően Szállító írásban jelezte Megrendelő felé, hogy a szállítandó tuskómaró gép gyártója (FAE GROUP SPA) nem tudja határidőben legyártani és Szállító részére átadni a gépet, mivel beszállítói több fontos alkatrészt csak késedelemmel tudtak előállítani. Ezért Szállító kérte Megrendelőtől a teljesítési határidő szükséges mértékű meghosszabbítását.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 16970800 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 16970800 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben