Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/92
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.15.
Iktatószám:8746/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:5000 Szolnok, Móra Ferenc út 2. (hrsz 1428/5.);5000 Szolnok, Aranyi Sándor út 1. (hrsz 9107/13.).
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TOP-BUILD Építőipari és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság;TOP-BUILD Építőipari és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20961341
Postai cím: Kossuth Tér 9
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kállai Sándor
Telefon: +36 56503810
E-mail: kallais@ph.szolnok.hu
Fax: +36 56503515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szolnok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szolnok.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében a Móra úti bölcsőde és az Aranyi Sándor úti bölcsőde felújításához és energetikai fejlesztéséhez szükséges tervezési és kivitelezési feladatok elvégzése
Hivatkozási szám: EKR001119592018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében a Móra úti bölcsőde és az Aranyi Sándor úti bölcsőde felújításához és energetikai fejlesztéséhez szükséges tervezési és kivitelezési feladatok elvégzése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 287928977 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 1. rész – Móra úti bölcsőde
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak:45260000-7
45261400-8
45310000-3
45330000-9
45331000-6
45421100-5
45430000-0
45442100-8
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5000 Szolnok, Móra Ferenc út 2. (hrsz 1428/5.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Móra úti bölcsőde felújításához és energetikai fejlesztéséhez szükséges tervezési és kivitelezési feladatok elvégzése az alábbiak figyelembevételével, a műszaki dokumentációban részletesen meghatározottak szerint:
Főbb feladatok és mennyiségek:
- Tervezési feladatok:
• Kivitelezési tervdokumentáció készítése
• Minden egyéb terv, valamint dokumentáció, mely szükséges a szerződésszerű teljesítéshez
- Kivitelezési feladatok:
TOP-621:
• Belső felújítás
- Meglévő válaszfalak bontása (AKM mosdó, egységek vizes helyiségei) 151,8 m2
- Új gipszkarton válaszfalak készítése 138,75 m2
- Belső vakolatok javítása 125 m2
- Felületek átkaparása: 550 m2
- Felületek glettelés, előfestés: 450 m2
- Belső festés teljes (mélyalapozás, festés) készítése: 2120 m2
• Nyílászárók
- Belső nyílászárók cseréje szükség szerint: AJ-02 (101/213): 21 db
• Gépészet:
- Szennyvízcsövek cseréje új pvc csövekre
- Meglévő vizesblokkok felújítása (Felnőtt mosdók, Fürösztők),
• Akadálymentesítés
- Mosdó kialakítása (komplexen)
- Új bejárati rámpa építése, meglévő helyén
- Kapu (90 cm szabad nyílásméretű) kaputelefonnal
- Parkoló és vezető sáv kialakítása
- Indukciós hurok, tapintható térképek, infótáblák
• Villamos
- Villamoshálózat korszerűsítése (gyengeáram)
- Tűzvédelem a tűzvédelmi tervfejezet alapján jelzőfények, biztonsági fények kiépítése
• EGYÉB
- Napvédők bontása: 8 db
- Karos homlokzati textilárnyékoló felszerelése: 9 db
- Gumiburkolat fektetése, kiegyenlített aljzatra, ragasztással: 189,5 m2
TOP-651:
• Homlokzat
- Homlokzati állványépítés 830 m2
- Homlokzati alapvakolat készítése 280 m2
- Homlokzatburkolat készítése: KLINKER tégla burkoló lapok 428,6 m2
- Lábazatszigetelés készítése15 cm XPS: 64,54 m2
- Homlokzati hőszigetelés készítése: 15 cm EPS: 734 m2
- Homlokzati hőszigetelés készítése: 15 cm kőzetgyapot: 225 m2
- Attikafal hőszigetelés készítése 15 cm XPS: 276,60 m2
- Bejáratok előtti vb előtetők szigetelés körbecsomagolással, tetején lejtésképzésben 15 cm EPS
• Belső felújítás
- Talajnedvesség elleni szigetelés készítése feltárások után: 120 m2
- Utólagos talajnedvesség elleni szigetelés készítése lábazaton falátvágásos módszerrel: 55,8 ker.m2
- Betonaljzat készítése: 66,0 m3
- Meglévő padlórétegrend szükség szerinti bontása, új készítése az egységek vizesblokk helyiségeiben: 145,4 m2
• Tető:
- Lapostető teljes felújítása: 798 m2
- Leterhelő réteg bontása: 39,9 m3
- Lapostető bontása a vasbeton födémig: 798 m2
- Attika szigetelés bontása 129 m2
- Belső csapadékvíz elvezető rendszer bontása
- Új csapadékvízelvezető rendszer kiépítése (vízelvezetés a hőszigetelésben)
- Lejtésképző betonréteg készítése (min szerkezeti vtg 5 cm): 10,6 m3
- Tető hőszigetelés készítése 10+12 cm EPS: 798 m2
- Leterhelés készítése 39 m3
- Bitumenes vízszigetelés készítése előkészítéssel: 798 m2
- Attika vízszigetelés készítése előkészítéssel: 129 m2
- Attikabádogozás készítése 318 m2
• Nyílászárók
- Homlokzati nyílászárók cseréje műanyag nyílászárókra járulékos építőmesteri munkákkal:
- Nyílászárók bontása: 85 m2
- Téglaburkolat bontása: 55 m2
- Keskenyvakolatpótlás: 85 m
- Ablakkönyöklő elhelyezés kívül- belül: 135 m
Új nyílászárók beépítése:
- ablakok:
90/65 bukó–nyíló: 39 db
90/65 fix: 15 db
90/90 bukó-nyíló: 26 db
60/65 bukó nyíló: 6 db
90/160 bukó-nyíló: 33 db
90/160 fix: 12 db
90/50 fix: 12 db
90/150 bukó-nyíló: 5 db
- ajtók:
AJ-01 (110/210): 4 db
AJ-03 (110/265): 4 db
AJ-04 (110/210): 1 db
• Gépészet:
- HMV rendszer felülvizsgálata és korszerűsítése, különböző keresztmetszetben: 441 m
- Hőleadók, szerelvényekkel együtt történő cseréje: 60 db
• Villamos
- 9 kW NAPELEM rendszer
- Világítótestek (116 db.) és vezetékek cseréje
- Villámvédelem (202 m felfogó, 18 m földelő, 10 db földelőrúd)
A teljes mennyiség és a műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentációban kerül részletesen kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Kötelezően előírt jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (0-36 hónap) 10
2 3. A felhívás III.1.3) M/2.1-2.3. pontja szerinti szakembereknek az épület(ek) energetikai felújításának irányításában szerzett összesített többlet szakmai tapasztalata (0 - 36 hónap) 15
3 4. A felhívás III.1.3) M/2.4. pontja szerinti szakember épület(ek) energetikai felújításának tervezésében szerzett többlet szakmai tapasztalata (0 - 36 hónap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.2.1-16 és TOP-6.5.1-16
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlatok bírálatát, valamint a Kbt. 81. § (4) bekezdésben foglaltak alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt.75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

II.2.1)
Elnevezés: 2. rész – Aranyi Sándor úti bölcsőde
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak:45260000-7
45261400-8
45310000-3
45330000-9
45331000-6
45421100-5
45430000-0
45442100-8
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5000 Szolnok, Aranyi Sándor út 1. (hrsz 9107/13.).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Aranyi Sándor úti bölcsőde felújításához és energetikai fejlesztéséhez szükséges tervezési és kivitelezési feladatok elvégzése az alábbiak figyelembevételével, a műszaki dokumentációban részletesen meghatározottak szerint:
Főbb feladatok és mennyiségek:
- Tervezési feladatok:
• Kivitelezési tervdokumentáció készítése
• Minden egyéb terv, valamint dokumentáció, mely szükséges a szerződésszerű teljesítéshez
- Kivitelezési feladatok:
TOP 621
Belső festés:
• Előfestés: 3500,0 m2
• Glettelés: 1100,0 m2
• Falfelületek alapozása: 3440,0 m2
• Falfelületek festése: 3440,0 m2
Csoportszobák felújítása:
• Lapburkolatok bontása: 126,1 m2
• Falburkolat bontása: 320,0 m2
• PVC burkolat bontása: 350,8 m2
• Sima oldalfalvakolat készítése: 320,0 m2
• Padlóburkolatok készítése: 126,0 m2
• Falburkolat készítése: 320,0 m2
• PVC burkolat készítése: 350,8 m2
Konyha kialakítás:
• Lapburkolatok bontása: 44,53 m2
• Falburkolat bontása: 45,16 m2
• Padlóburkolatok készítése: 44,53 m2
• Falburkolat készítése: 45,13 m2
• Nyílászárók bontása: 11,34 m2
Térkőburkolatok kialakítása:
• Járdák, teraszok bontása, homokos kavicságyazattal: 155,0 m2
• Térkőburkolat: 155,0 m2
• Szegélykő építés: 75,0 fm
• Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése: 24,0 m3
• Fagyálló alap készítése: 12,0 m3
Akadálymentesítés
Belső ajtók cseréje AKM útvonalon
Szaniterek cseréje
Biztonsági világítás
Gyengeáram:
• Horony vésés: 90,0 fm
• Fészek vésés: 11 db
• Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése: 100,0 fm
• Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése: 150,0 fm
• Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése: 550,0 fm
• Informatikai rendezőszekrény összeállítása: 1 db
TOP 651
Homlokzat hőszigetelés:
• Homlokzati csőállvány állítása: 1453,0 m2
• Kiegészítő homlokzati alapvakolat készítése: 951,0 m2
• Nemesvakolat készítése: 1133,0 m2
• Lábazat vakolat készítése: 129,0 m2
• Vakolat javítás: 220,0 m2
• Vakolat pótlás: 550,0 m2
• Kőzetgyapot szigetelés készítése: 330,0 m2
• XPS szigetelés készítése: 129,0 m2
• EPS szigetelés készítése: 1133,0 m2
Nyílászáró csere:
• Nyílászárók bontása: 320,0 m2
• Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése, több méretben: 196 db
Tető:
• Falfedések bontása: 360,0 m
• Falfedések készítése: 345,2 m
• Ragasztott bitumenes lemez szigetelés bontás: 1300,0 m2
• Tetőösszefolyók vagy oldalkifolyók, pára- vagy salakszellőzők bontása: 260 db
• Szórt poliuretánhab hőszigetelés eltávolítása: 1300,0 m2
• Csapadékvíz elleni szigetelés vízszintes felületen: 1300,0 m2
• Csapadékvíz elleni szigetelés függőleges felületen: 472,0 m2
• Tető- és teraszösszefolyó vagy oldalkifolyó, páraszellőző elhelyezése: 240db
• EPS szigetelés készítése: 1300,0 m2
Árnyékolás:
• Ollós árnyékolók bontása: 13 db
• Új Ollós árnyékolók felszerelése: 8 db
• Homlokzati előtetők felújítása, visszaszerelése: 5 db
Konyha légtechnikai rendszer kiépítése, beüzemelése
Akadálymentesítés:
Fűtési rendszer átalakítása:
• Lapradiátorok leszerelése: 80 db
• Termosztatikus szelepfej felszerelése: 80 db
• Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése: 80 db
Világítás-vezeték kiépítés:
• Faláttörés téglafalban: 45 db
• Horony vésés: 1260,0 fm
• Fészek vésés: 6 db, téglafalban, 0,015 m³-ig
• Vezetékek bontása: 590,0 fm
• Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása: 224 db
• Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése: 1240,0 fm
• Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése: 240,0 fm
• Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe: 3600,0 fm
• Kábelszerű vezeték elhelyezése: 1855 m
• Fogyasztásmérés, főelosztó, alelosztó és elosztók összeállítása: 7 db
• Lámpatest elhelyezése: 264 db
Villámvédelem:
• Meglévő rendszer bontása: 200,0 fm
• Új rendszer kialakítása: 205,0 fm
• Napelem telepítése a lapostetőn, tartószerkezettel, leterheléssel: 13 kW
A teljes mennyiség és a műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentációban kerül részletesen kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Kötelezően előírt jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (0-36 hónap) 10
2 3. A felhívás III.1.3) M/2.1-2.3. pontja szerinti szakembereknek az épület(ek) energetikai felújításának irányításában szerzett összesített többlet szakmai tapasztalata (0 - 36 hónap) 15
3 4. A felhívás III.1.3) M/2.4. pontja szerinti szakember épület(ek) energetikai felújításának tervezésében szerzett többlet szakmai tapasztalata (0 - 36 hónap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.2.1-16 és TOP-6.5.1-16
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlatok bírálatát, valamint a Kbt. 81. § (4) bekezdésben foglaltak alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt.75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1. rész – Móra úti bölcsőde
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TOP-BUILD Építőipari és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35811712
Postai cím: Szellőrózsa Utca 12
Város: Budapest, X.
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: electronic.market@av-mail.hu
Telefon: +36 709416546
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25943566242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 120192636
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 119848599
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TOP-BUILD Építőipari és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35811712
Postai cím: Szellőrózsa Utca 12
Város: Budapest, X.
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25943566242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 2. rész – Aranyi Sándor úti bölcsőde
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TOP-BUILD Építőipari és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35811712
Postai cím: Szellőrózsa Utca 12
Város: Budapest, X.
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: electronic.market@av-mail.hu
Telefon: +36 709416546
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25943566242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 168499504
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 168080378
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TOP-BUILD Építőipari és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35811712
Postai cím: Szellőrózsa Utca 12
Város: Budapest, X.
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25943566242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/21 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtását, így nem rendelkezik információval a tekintetben,
hogy alvállalkozók bevonása valószínűsíthető-e.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges