Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/93
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.16.
Iktatószám:8747/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Hangony Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:3626 Hangony, Rákóczi út 177. sz. 402 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Hódos Épker Kereskedelmi Építőipari, és Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hangony Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53671471
Postai cím: Rákóczi Ferenc Út 130.
Város: Hangony
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3626
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Béla Szilárd
Telefon: +36 48448001
E-mail: hangony.kozseg@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Óvoda felújítás Hangony községben
Hivatkozási szám: EKR001051052018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Óvoda felújítás Hangony községben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3626 Hangony, Rákóczi út 177. sz. 402 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 402 hrsz-ú ingatlan Hangony községben, aszfaltozott út mentén fekszik, meglévő közút csatlakozással. Az utcában található épületek a tervezett épülethez hasonlóak, régebbi típusú épületek részben felújítva, többször is bővítve. A már kialakult állapotokhoz, és épületekhez
megfelelően alkalmazkodik a tervezett felújítás.
Telek területe: 2513 m2, beépített terület: 435,47 m2, tervezett beépítési terület nem változik.
Tervezett helyiséglista:
Óvoda földszint
Előtér 29,11 m2
Fedett bejárat 12,13 m2
Öltöző 13,20 m2
Mosdó 13,18 m2
Csoportszoba 54,30 m2
Öltöző 13,20 m2
Mosdó 14,85 m2
Csoportszoba 54,45 m2
Közlekedő 12,16 m2
Közlekedő 7,00 m2
Iroda és Egyéni fejlesztő szoba 20,76 m2
Elkülönítő 9,36 m2
Akadálymentes WC 6,26 m2
Előtér 3,60 m2
WC 1,62 m2
Mosdó 3,42 m2
Személyzeti öltöző 5,50 m2
WC 1,53 m2
Előtér 2,85 m2
Mosdó 1,71 m2
Zuhanyozó 5,44 m2
Tálaló-konyha 38,14 m2
Hulladék tároló 4,00 m2
Salaktároló 6,60 m2
Tüzelő tároló 16,13 m2
Kazánház 13,82 m2
Öltöző 4,85 m2
Előtér 2,25 m2
Zuhanyozó 3,58 m2
WC 1,35 m2
Összesen: 376,35 m2
Munkarészek: földmunka, alapozás, falazás, víz és hőszigetelés, burkolás, festés, épületgépészeti rendszerek, épületvillamossági rendszerek, napelemes rendszer beépítése
Akadálymentes parkoló kialakítása, akadálymentes járda, gyalogút, rámpa, wc, mosdó
A tervdokumentációban megjelölt anyagok nevei tájékoztató jellegűek! A dokumentációban megnevezett konkrét gyártmányok, vagy típusok helyett, azokkal mindenben egyenértékű más gyártmányok és típusok is alkalmazhatóak! Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható „azzal egyenértékű” megjelölés mellett (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§. (3) bekezdése). A mennyiségek és a közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban kerül részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 170
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00023

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
03289 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Óvoda felújítás Hangony községben
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hódos Épker Kereskedelmi Építőipari, és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26654515
Postai cím: Sárli Telep
Város: Ózd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3600
Ország: Magyarország
E-mail: hodosepker@t-online.hu
Telefon: +36 48470908
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 48470908
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 24969683
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3626 Hangony, Rákóczi út 177. sz. 402 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 402 hrsz-ú ingatlan Hangony községben, aszfaltozott út mentén fekszik, meglévő közút csatlakozással. Az utcában található épületek a tervezett épülethez hasonlóak, régebbi típusú épületek részben felújítva, többször is bővítve. A már kialakult állapotokhoz, és épületekhez
megfelelően alkalmazkodik a tervezett felújítás.
Telek területe: 2513 m2, beépített terület: 435,47 m2, tervezett beépítési terület nem változik.
Tervezett helyiséglista:
Óvoda földszint
Előtér 29,11 m2
Fedett bejárat 12,13 m2
Öltöző 13,20 m2
Mosdó 13,18 m2
Csoportszoba 54,30 m2
Öltöző 13,20 m2
Mosdó 14,85 m2
Csoportszoba 54,45 m2
Közlekedő 12,16 m2
Közlekedő 7,00 m2
Iroda és Egyéni fejlesztő szoba 20,76 m2
Elkülönítő 9,36 m2
Akadálymentes WC 6,26 m2
Előtér 3,60 m2
WC 1,62 m2
Mosdó 3,42 m2
Személyzeti öltöző 5,50 m2
WC 1,53 m2
Előtér 2,85 m2
Mosdó 1,71 m2
Zuhanyozó 5,44 m2
Tálaló-konyha 38,14 m2
Hulladék tároló 4,00 m2
Salaktároló 6,60 m2
Tüzelő tároló 16,13 m2
Kazánház 13,82 m2
Öltöző 4,85 m2
Előtér 2,25 m2
Zuhanyozó 3,58 m2
WC 1,35 m2
Összesen: 376,35 m2
Munkarészek: földmunka, alapozás, falazás, víz és hőszigetelés, burkolás, festés, épületgépészeti rendszerek, épületvillamossági rendszerek, napelemes rendszer beépítése
Akadálymentes parkoló kialakítása, akadálymentes járda, gyalogút, rámpa, wc, mosdó
A tervdokumentációban megjelölt anyagok nevei tájékoztató jellegűek! A dokumentációban megnevezett konkrét gyártmányok, vagy típusok helyett, azokkal mindenben egyenértékű más gyártmányok és típusok is alkalmazhatóak! Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható „azzal egyenértékű” megjelölés mellett (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§. (3) bekezdése). A mennyiségek és a közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban kerül részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 170
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 24969683
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hódos Épker Kereskedelmi Építőipari, és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26654515
Postai cím: Sárli Telep
Város: Ózd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3600
Ország: Magyarország
E-mail: hodosepker@t-online.hu
Telefon: +36 48470908
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 48470908
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/08 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szövegrész:
„Vállalkozó nettó 12.484.841 Ft azaz Tizenkettőmillió-négyszáznyolcvannyolcezer-nyolcszáznegyvenegy forint előlegre jogosult.”
Módosítás:
„Vállalkozó nettó 12.484.841 Ft azaz Tizenkettőmillió-négyszáznyolcvannégyezer-nyolcszáznegyvenegy forint előlegre jogosult.”
A szerződés módosítás indoka: A vállalkozási szerződés hivatkozott pontjában adminisztratív hiba miatt elírás történt az előleg összegének betűvel való kiírásánál. A Kbt. 141 § (6) bekezdés (a szerződés nem lényeges módosítása) alapján a fenti változtatás szükséges.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés módosítás indoka: A vállalkozási szerződés hivatkozott pontjában adminisztratív hiba miatt elírás történt az előleg összegének betűvel való kiírásánál.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 24969683 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 24969683 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben