Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/110
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.11.
Iktatószám:8763/2019
CPV Kód:31170000-8
Ajánlatkérő:MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt.
Teljesítés helye:HU1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:CG Electric Systems Hungary Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt.
Nemzeti azonosítószám: AK04992
Postai cím: Anikó u. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pálfi Mónika
Telefon: +36 13041445
E-mail: palfim@mavir.hu
Fax: +36 13041118
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavir.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mavir.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MAVIR ZRt. részére 2 db 400/128/18 kV-os 250/250/75 MVA-es szabályozós, takarékkapcsolású transzformátor szállítása
Hivatkozási szám: 2018-0317
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:31170000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: MAVIR ZRt. részére 2 db 400/128/18 kV-os 250/250/75 MVA-es szabályozós, takarékkapcsolású transzformátor szállítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: Kecskemét 400/132 kV-os alállomás
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
2 db 400/128/18 kV-os 250/250/75 MVA-es transzformátor szállítása a MAVIR Kecskemét alállomásra
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/12/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 009 - 017509

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: MAVIR ZRt. RÉSZÉRE 2 db 400/128/18 kV-os 250/250/75 MVA-es SZABÁLYOZÓS, TAKARÉKKAPCSOLÁSÚ TRANSZFORMÁTOR SZÁLLÍTÁSA
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/12/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: CG Electric Systems Hungary Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Soroksári út 30-34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 4380000 Pénznem: EUR

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás dátuma: 2019.03.29.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:31170000-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: Kecskemét 400/132 kV-os alállomás
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
2 db 400/128/18 kV-os 250/250/75 MVA-es transzformátor szállítása a MAVIR Kecskemét alállomásra
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/12/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 4380000
Pénznem: EUR
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: CG Electric Systems Hungary Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Soroksári út 30-34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141.§-a, illetve a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés b) pontja alapján módosítják a szerződést.
A Szerződés aláírását követően mind a Szállító, mind a Megrendelő részéről olyan körülmények álltak elő, melyek a Szerződés aláírásakor nem voltak előreláthatók, és a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
A fentiekre tekintettel a szerződés ütemezésének, véghatáridejének módosítása vált szükségessé.
A Szállító jelzése alapján továbbá fizetési feltételek az alábbiak szerint kerültek módosításra:
1. A Szállító nem tart igényt az előleg összegére, így előlegvisszafizetési biztosítékot nem kell nyújtania.
2. A szerződésben előlegként rögzített összeg a vasmag és tekercsek legyártását követően fizetendő összegben kerül elismerésre.
3. A teljesítési biztosítékot bankgarancia helyett a Megrendelő bankszámlájára történő átutalással, óvadék formájában nyújtja.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Kecskemét 400/132 kV-os alállomást tápláló, tervezett Albertirsa - Kecskemét 400 kV-os kétrendszerű távvezeték engedélyeztetése a MAVIR ZRt. számára korábban előre nem látható, harmadik fél által indukált ellenállásba ütközött. A távvezeték érvényes vezetékjogi engedélyének hiányában Kecskemét 400/132 kV-os alállomás kivitelezését a Társaság felfüggesztette. Az alállomási kivitelezés felfüggesztése nagymértékben befolyásolja a beruházás menetét, így Kecskemét alállomás előreláthatólag nem lesz alkalmas a 2 db 400/128/18 kV-os 250/250/75 MVA teljesítményű transzformátor szerződés szerinti időpontban történő fogadására.
A fentiek értelmében a 2 db 400/128/18 kV-os 250/250/75 MVA teljesítményű transzformátor szállítására vonatkozó szerződés ütemezésének, véghatáridejének módosítása válik szükségessé.
Fizetési feltételek módosításának indoka:a Szállító Tulajdonosa által kijelölt bank részéről az előlegvisszafizetési és teljesítési biztosíték kibocsátása a közeljövőben nem oldható meg
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 4380000 Pénznem: EUR
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 4380000 Pénznem: EUR
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben