Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/94
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.17.
Iktatószám:8779/2019
CPV Kód:45300000-0
Ajánlatkérő:Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:1101 Bp., Hölgy utca 22.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.06.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vagyonkezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87263677
Postai cím: Ceglédi Utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kálmánné Csernus Gabriella
Telefon: +36 16662751
E-mail: csernus.gabriella@kvzrt.hu
Fax: +36 16662793
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kvzrt.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000588452019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000588452019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Lakások felújítása 2019. III. ütem
Hivatkozási szám: EKR000588452019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Vállalkozási szerződés alapján lakásfelújítás 5 lakásban. Lakások: 1.lakás:1102 Bp., Hölgy utca 22. fszt. 2. 2.lakás:1101 Bp., Hölgy utca 22. I. em. 8. 3.lakás:1101 Bp., Hölgy utca 22. I. em. 9. 4.lakás:1101 Bp., Hölgy utca 22. I. em. 12. 5.lakás:1101 Bp., Hölgy utca 22. I. em. 16.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Lakások felújítása 2019. III. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45310000-3
További tárgyak:45350000-5
45421100-5
45430000-0
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: 1101 Bp., Hölgy utca 22.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1.lakás: 1102 Bp, Hölgy u. 22. fszt. 2. sz. lakás felújítása. Alapterület 51 m2 Munkák: Mennyezetről és festett falakról régi festék lekaparása, lecsiszolása, glettelése ahol szükséges, Mennyezet és oldalsó falfelületek festése, Homlokzati ablakban külső szárnyban üvegezés cseréje, Lakásban falon kívül futó gázvezeték mázolása szükséges előkészületeket követően,- Homlokzati nyílászárók és belső nyílászárók mázolása, Konyhában konyhapult és konyhaszekrény kialakítása, Gáztűzhely és konvektorok ellenőrzése és javítása, Villanytűzhely ellenőrzése, - Fürdőszobában elektromos lámpakiállások kialakítása, Lakás pipere takarítása, Mérési jegyzőkönyv bemutatása Nettó Becsültérték: 1.160.372.-Ft
2.lakás: Hölgy u. 22. I.em. 8. sz. lak. felújítása. Alapterület 26 m2 Munkák: Mennyezetről és festett falakról régi festék lekaparása, lecsiszolása, glettelése, Mennyezet és oldalsó falfelületek festése, Bejárati ajtónál acél rácsos ajtó bontás, Lakásban falon kívül futó gázvezeték mázolása szükséges előkészületeket követően, Oldalfalon vakolás, vakolásjavítás, A szobai feltárás kijavítása, laminált parketta elhelyezése, Konyhában konyhapult és konyhaszekrény kialakítása, Villanytűzhely elhelyezése, Fürdőszobában csempe kiegészítése zuhanyzónál, A fürdőszobában, WC-ben WC ülőke csere, csaptelepek pótlása, Mérési jegyzőkönyv elkészítése, A lakás piperetakarítása. Becsült érték: 796.365.-Ft
3.lakás: Hölgy u. 22.I. 9. sz. lak. felújítása. alapterület 53 m2 Munkák: Mennyezetről és festett falakról régi festék lekaparása, lecsiszolása, glettelése ahol szükséges, Mennyezet és oldalsó falfelületek festése, Bejáratnál felülvilágítóban üvegezés cseréje, Lakásban falon kívül futó gázvezeték mázolása szükséges előkészületeket követően, Oldalfalon vakolás, vakolásjavítás, Konyhában, falon és padlón hidegburkolat pótlása. Konyhában konyhapult és konyhaszekrény kialakítása, Gáztűzhely és konvektorok ellenőrzése és javítása, Fürdőszobában elektromos lámpakiállások kialakítása, A fürdőszobában. WC-ben WC ülőke csere, csaptelepek pótlása, Lakás pipere takarítása, Mérési jegyzőkönyv bemutatása.Becsült érték: 899342 Ft
4.lakás: Hölgy u. 22. I.em. 12. sz. lak. felújítása: alapterület 80 m2 Munkák: Mennyezetről és festett falakról régi festék lekaparása, lecsiszolása, glettelése, Mennyezet és oldalsó falfelületek festése, Lakásban falon kívül futó gázvezeték mázolása szükséges előkészületeket követően, Oldalfalon vakolás, vakolásjavítás, Konyhában konyhapult és konyhaszekrény kialakítása, Légelszívó vezeték megszüntetése, Egytálcás mosogató elhelyezése, Gáztűzhely és konvektorok ellenőrzése, javítása, A fürdőszobában, WC-ben WC ülőke csere, csaptelepek pótlása, Belső ajtók vasalatainak javítása és pótlása, Homlokzati ablak vasalat pótlása, Ablak deszka javítása, Homlokzati és belső nyílászárók mázolása, Belső ajtó javítása, Mérési jegyzőkönyv elkészítése, A lakás piperetakarítása. Becsült érték: 1.477.763Ft
5.Iakás: Hölgy u. 22. I. em. 16. lak. felújítása. alapterület 29 m2 Munkák: Mennyezetről és festett falakról régi festék lekaparása, lecsiszolása, glettelése ahol szükséges, Mennyezet és oldalsó falfelületek festése, Lakásban falon kívül fató gázvezeték mázolása szükséges előkészületeket követően, Homlokzati nyílászárók és belső nyílászárók mázolása, Konyhában konyhapult és konyhaszekrény kialakítása, Kamrában oldalfal- és mennyezetvakolat leverése, Kamra újravakolása, Fürdő felújítása: padlóburkolat és oldalfalburkolat csere, aljzatbeton, oldalfalvakolat, kenhető vízszigetelés kialakítása, Fürdőben új szaniterek, csaptelep, zuhanycsaptelep elhelyetése, Fürdőben gépészeti csövek cseréje, Konvektorok ellenőrzése és javítása, Villanytűzhely ellenőrzése, Fürdőszobában elektromos lámpakiállások kialakítása, Lakás pipere takarítása, Mérési jegyzőkönyv bemutatása. Becsültérték: 1386956Ft. A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részleteket közbeszerzési dok. és annak mellékletei (műszaki leírás és árazatlan költségvetés) tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 III.1.3)M.1.1. pontban előírt szakember MV-É jogosultság megszerzését követően, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idő elérését követően szerzett szakmai tapasztalata(max. 36 hó) 28
2 Az Ajánlatkérő által kötelezően előírt jótállási időn (12 hónap) felül vállalt többlet jótállás időtartama (maximum 12 hónap 2
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (tartalékkeret nélkül, nettó Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/06/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/26 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ Kieg. a II.2.7) höz: Telj. kezd. tervezett időpontjat: '19.6.25. Részh.i.:(Kivitelezés bef): '19.8.9.(kötbérterhes).Véghatáridő: Sikeres műszaki átadás-átvételt köv.'19.8.26.(kötbérterhes). A besz.tárgya műszaki és gazd-i egységet képez,a munkák nem elválaszthatóak, komplex megvalósítást igényelnek 1 épületben. AK-nek fontos, ésszerű gazd-i érdeke fűződik az egy szerződéssel való megvalósításhoz.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) előírásait figyelembe véve fog eljárni. 1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott
kizáró okok bármelyike fennáll. 2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
(Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja).
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján önállóan kialakított eljárási szabály a tárgyi eljárásban, hogy
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az
ajánlatok részeként csatolt és - szükség szerint - hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási eljárás nélkül.
Ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró okok fenn nem állását
igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően. Ajánlattevőknek csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló
egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan – a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 8. § i)
pont ib) alpontjában, illetőleg a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti – alábbi nyilatkozatát EKR-ben rendelkezésre bocsátott
űrlap felhasználásával: A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38
. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó
nyilatkozatot szükséges benyújtani; Ha az ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni; Az alvállalkozó, és adott esetben az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában - a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerint - az
ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a felhívásban
előírt (a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglalt) kizáró okok. Az Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2)
bekezdése alapján a Rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Az
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra (az öntisztázás lehetőségére).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Sz.1.Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem szerepel az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. §-a szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők
névjegyzékében.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Sz.1. A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján önállóan kialakított eljárási szabály a tárgyi eljárásban,
hogy Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az
ajánlatok részeként csatolt és - szükség szerint - hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási eljárás nélkül.
Ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró okok fenn nem állását
igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően. Ajánlattevő csatolja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 39. §-a szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében történő szereplés tényét
igazoló – a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kiállított – igazolást az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági
szereplők vonatkozásában. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartása
szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell benyújtani. Amennyiben az építőipari kivitelezési
tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepel a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara építőipari kivitelező vállalkozásokat
nyilvántartó rendszerében, úgy az igazolás benyújtása nem szükséges. Karakterkorlátozásra tekintettel jelen pontban rögzíti
Ajánlatkérő: Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg az alábbiakban: III.1.1); III.1.3) pontok.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 65. §-ában foglaltakra tekintettel gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő a Kbt. 65. §-ában foglaltakra tekintettel gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján önállóan kialakított eljárási szabály a tárgyi eljárásban,
hogy Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az
ajánlatok részeként csatolt és - szükség szerint - hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási eljárás nélkül.
Ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró okok fenn nem állását
igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően. Ajánlattevő ajánlatában nyújtsa be azoknak a szakembereknek (
szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe a
szakemberek saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt
ajánlattevő rendelkezésére áll. Ajánlattevő ajánlatában nyújtsa be továbbá a Kbt. 65. § (4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
21. § (2) bek. b) pontja alapján az építési beruházás teljesítéséért felelős szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot,
amelyből egyértelműen kiolvasható szakmai tapasztalat megléte és az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés,
valamint csatolja a végzettséget, képzettséget igazoló okiratok egyszerű másolatát. Ajánlatkérő előírja, hogy a szakmai önéletrajzban a
szakmai gyakorlat legalább év/hónap részletezettséggel (eleje-vége) kerüljön bemutatásra. Amennyiben a szakember rendelkezik az M
.1.1. pontban előírt jogosultsággal, úgy elegendő benyújtani a szakember jogosultságát megállapító határozat egyszerű másolatát,
vagy nyilatkozzon a kamarai nyilvántartási számáról, amely alapján Ajánlatkérő ellenőrzi a jogosultság meglétét a Magyar Építész
Kamara (http://mek.hu/) vagy a Magyar Mérnöki Kamara (http://mmk.hu/) elektronikus névjegyzékében. Más tagállami állampolgár
által szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű
fordításának benyújtása szükséges. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az M.1.1. pontban az alkalmasság igazolására és
az értékelési részszempontjánál leírt többlettapasztalat igazolására szolgáló szakmai tapasztalat között az átfedés nem megengedett.
M.1.2. és M.1.3. alkalmassági feltétel vonatkozásában: Amennyiben a szakember rendelkezik az M.1.2. és M.1.3. pontokban előírt, a
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultsággal, nyilatkozzon a kamarai nyilvántartási számáról. Ajánlatkérő ez
esetben a névjegyzékben szereplést a Magyar Építész Kamara (http://mek.hu/) vagy a Magyar Mérnöki Kamara (http://mmk.hu/)
elektronikus névjegyzékében a név és/vagy jogosultsági szám alapján ellenőrzi. Amennyiben a szakember nem rendelkezik az M.1.2. és
M.1.3. pontokban előírt, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott "MV-ÉV” / ”MV-ÉG" jogosultsággal, csatolandó a
végzettséget igazoló okiratok másolata, a szakember sajátkezűleg aláírt, keltezett önéletrajza akként, hogy abból az előírt
alkalmassági követelmény megléte egyértelműen megállapítható legyen [szakmai gyakorlati követelmények abban az esetben kerülnek
megállapításra, ha a szakmai önéletrajzban feltüntetett releváns projektek időtartamai (a szakmai gyakorlat legalább év/hónap
részletezettséggel (eleje-vége) kerüljön bemutatásra) elérik a rendeletben elvárt időtartamot].
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. M.1. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább: M.1.1. legalább 1 fő,
felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező, építési szakterületen érvényes, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-É, illetve
ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai
gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel - vagy, ha az új névjegyzéki besorolás még nem történt meg, a 244/2006 (XII.5.) Korm.
rendelet szerinti legalább MV-Ép/A, illetve ezzel egyenértékű jogosultsággal - vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel. M.1.2. legalább 1 fő, felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező,
építményvillamossági szakterületen érvényes, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-ÉV, illetve ezzel egyenértékű felelős
műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező
szakemberrel - vagy, ha az új névjegyzéki besorolás még nem történt meg, a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti, fentiekkel
egyenértékű jogosultsággal - vagy a jogosultság meg-szerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező
szakemberrel, M.1.3. legalább 1 fő, felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező, építménygépészeti szakterületen érvényes, a 266/
2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-ÉG, illetve ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel - vagy, ha az új névjegyzéki besorolás
még nem történt meg, a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti, fentiekkel egyenértékű jogosultsággal - vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel. Ajánlatkérő e körben felhívja az
ajánlattevők figyelmét, hogy az M.1.1., M.1.2., M.1.3. alkalmassági feltételeknek kizárólag különböző szakemberek bemutatásával
felelhetnek meg. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt 71. § (9) bekezdésében, és a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdéseiben
foglaltakra.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
1.Ajánlatkérő az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalását írja elő: késedelmi,
hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért érvényesíthet a szerződéstervezetben meghatározott esetekben és mértékben. 2.Biztosíték: A)
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a nettó ajánlati ára 5 %-át kitevő teljesítési
biztosítékot köt ki. B) Ajánlattevő a jótállási időszakra köteles jótállási biztosítékot az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani a
ténylegesen felhasznált tartalékkeret és Áfa nélkül számított ellenszolgáltatás értékének 5%-ával egyenlő mértékben. 3.Kötelező
felelősségbiztosítás mértéke: 30.000.000.-Ft/év és 10.000.000.-Ft/káresemény. 4. a jótállás időtartama értékelési
részszempont, időtartama a létesítmény sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásától (szerződés teljesítése) számított, a nyertes
ajánlattevő ajánlata szerinti időtartam, de legalább 12 hónap.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) bek.-e szerinti teljesítésigazolás kiállítását követően, a
szerződésszerűen és alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015 (X.30.) Korm.rend. 32/A.–32/B. §-a alapján és a szerződés szerint, 1
előlegszámla és 1 szakaszteljesítést lezáró szakaszszámla(végszámla) alapján történik. A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét
képezi. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bek. értelmében nettó ajánlati ár 5%-ának megfelelő összegű előleget biztosít, kifizetése a 322/
2015. (X.30.) Korm.rend. 30. § (1) bek. szerint történik, az előleggel való elszámolás, az előleg szabályszerű felhasználásának igazolása
a szerződéstervezet szerint történik. Az előleg igénybevételére vonatkozó szándékáról ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
Ajánlattétel, szerződéses kifizetések pénzneme:HUF. Tartalékkeret: nettó ajánlati ár 5%-a. Jogszábályok: Kbt. 135. § (1)-(3),(5)-(6), 8),(
10)-(11) bek.;Kbt. 136. § (1) bek.;Ptk. 6:155. § (1) bek., Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Karakterkorlátozásra tekintettel Ajánlatkérő e pontban rögzíti az alábbi előírásokat: A Kbt. 117. § (1)
szerinti eljárási szabályokat köteles az eljárást megindító felhívásban megjeleníteni: Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1)
bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel: 1)
Ajánlatkérő alkalmazza Kbt. 81. (4)-(5) bekezdéseit, azaz Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig beérkező ajánlatokat értékeli,
és csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő
tekintetében végzi el a bírálatot. 2) Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben,
az ajánlatban benyújtott - szükség szerint - hiánypótolt iratok alapján történik, utólagos igazolási eljárás nélkül. A fentiekre tekintettel
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevőket, hogy az ajánlatukban nyújtsák be a kizáró okokat, valamint az alkalmassági követelményeket
alátámasztó igazolásokat. 3) Ajánlatkérő a Kbt. 52. §(4)-(5) bek. és a 113. § (1)-(5) bek. rendelkezéseit nem alkalmazza, a Kbt. 113. § (6
) bekezdése a következő eltérésekkel alkalmazandó: ha nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli
egyéb közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre (azaz min. 4
munkanap), Ajánlatkérő nem köteles az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani és módosításról hirdetményt feladni. Ajánlatkérő ez
esetben az egyéb közbeszerzési dokumentumok módosítását az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül
elektronikusan elérhetővé teszi és a módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi gazdasági szereplőt, akik az
eljárás iránt az EKR-ben érdeklődésüket jelezték. 4) A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56.§ (1)-(6) bekezdéseiben foglaltak
aKbt.114. §(6) bek.-ben foglalt eltérésekkel az irányadóak. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás megadásakor ésszerű válaszadási időn
az ajánlattételi határidő lejárta (a hirdetmény IV.2.2. pontjában rögzített napja) előtti második munkanapot érti, erre való tekintettel a
kiegészítő tájékoztatáskérést legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta (a hirdetmény IV.2.2. pontjában rögzített napja) előtt négy
munkanappal szükséges megküldeni az EKR-ben. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatásban jogosult közölni, hogy a hirdetménnyel nem
közzétett közbeszerzési dokumentumok valamely eleme semmis, ha a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumokon
belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumok
valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól vagy a Kbt. alkalmazandó rendelkezéseitől. A hirdetménnyel nem közzétett
közbeszerzési dokumentumok semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem
alkalmazandó. 5) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (2) bekezdés alábbi rendelkezését: „A 67. § (1) bekezdése szerinti
nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények
teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját
nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok
tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti
felhívására köteles benyújtani.”
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/06/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/06/03 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/06/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok bontása az EKR Rendelet 15. § (2) bek. alapján az
EKR-ben történik, a bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (1b) (1c) és az EKR Rendelet. 15. § (3) bekezdése irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 1. részszempont: fordított arányosítás, 2-3. részszempontok: egyenes arányosítás.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1.Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek
megfelelően a legjobb ár-érték elve alapján értékeli az alábbiak szerint: A legjobb ár-érték elve értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100. 2.Ajánlatkérő
tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben [EKR (https://
ekr.gov.hu/)] folytatja le. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR-en keresztül, az eljárás erre megadott felületén, a megadott
időpontig nyújtható be. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli. Az
eljárás EKR azonosítószáma: EKR000588452019. 3.Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a EKR-ben alkalkalmazott
karakterkorlátozásra tekintette a dokumentáció tartalmazza az értékelési részszempontok részletes leírását; az alkalmassági
követelményekre, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatokra, a megkövetelt igazolási módra vonatkozó részletes Ajánlatkérői
tájékoztatást, valamint az ajánlatban benyújtandó dokumentumokra vonatkozó tájékoztatást, iratjegyzéket. 4.A Kbt. 35. § (8)
bekezdése alapján a szerződés teljesítésére az Ajánlatkérő a nyertestől nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
létrehozását. 5.A Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, ha a Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása alapján megalkotott
külön jogszabály alapján az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha
jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. 6. Az Ajánlatkérő előírja, hogy az olyan nyilatkozatokat,
amelyek közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgálnak (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy
kezességvállalásról szóló nyilatkozat) elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes
bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. 7. Ajánlatkérő az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton
megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelmények, képviselet elektronikus úton megtett nyilatkozatok vonatkozásában
felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A § foglalt rendelkezésekre. 8.Az Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 9.Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 10.Az ajánlattételi felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek, így különösen az EKR Rendelet előírásai szerint kell eljárni. 11. A II.2.4) pontban rögzített adatok a terjedelmi
korlátokra tekintettel tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a részenként rendelkezésre bocsátandó közbeszerzési
dokumentáció és annak mellékletei (különösen műszaki leírás és árazatlan költségvetés) tartalmazzák. A 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre,
műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányú vagy eredetű dologra, konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra,
tevékenységre, személyre vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. 12. Helyszíni
bejárás: egyéb közbeszerzési dokumentumok:(ld. 10. oldal). 13. FAKSZ: dr. Szabó Andrea (lajstromszám: 00779), dr. Csepy Dorottya (
lajstromszám: 01102).
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/05/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges