Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/93
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.16.
Iktatószám:8814/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:Szegedi Vadaspark (6725 Szeged, Cserepes sor 47 (hrsz: 24 388/3)) területén a dokumentáció részét képező tervdokumentációban megjelölt terület.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83432682
Postai cím: Cserepes Sor 47
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Veprik Róbert
Telefon: +36 62542530
E-mail: info@zooszeged.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: indiai orrszarvúház építése
Hivatkozási szám: EKR000361512019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Szegedi Vadaspark részére indiai orrszarvúház építése körében végzendő építési munkák az alábbi mennyiségben:
Elhelyezésre kerülő egyedek, orrszarvúház ház: 2 db egyed
Bokszok kialakítása:
Az orrszarvú lába rendkívül sérülékeny és érzékeny, ezért a bokszok padlója speciális kialakítású – olyan értelemben, hogy –, azokban nem készül szilárd burkolat. A bokszokba 75-80 cm vastagságban mulcs, illetve fa apríték kerül. A hazai és nemzetközi állatkerti tapasztalatok ezt tartják a legjobbnak. A bokszok lényegében szigetelt medencék. A mulcson keresztül leszivárgó vizelet és víz a "medence" alján egy lejtésben kialakított védőbetonon pontra lejtéssel kerül összegyűjtésre, és bevezetésre a zárt szennyvíztároló aknába. A bokszok falai vasbetonból készülnek, a falakon áttörések kerülnek kialakításra, melyek igény szerint lehetnek áttörtek és – ha szükséges – faburkolattal fedettek. A falak bokszok felőli oldalán 1,5 m magasságban felezett rönk burkolat készül. A bokszokban szigetelt lefolyóval ellátott vasbeton itatóvályú készül. Két bokszban fűthető vizű medence készül.
A bokszok kapuinak mozgatása kézi erővel történik, a végpontoknál fix, lakatolható rögzítési ponttal. A kezelő védett helyről kezeli a kaput. A természetes fényt bevilágító kupolák biztosítják, a szellőztetés ezeken és nyílászárókon lesz megoldva.
Külső kifutó kialakítása:
A külső kifutók a nemzetközi ajánlásoknak megfelelően igen nagyok. Két külső kifutó készül. A külső kifutókban dagonya, medence, különböző tereptárgyak és villanypásztorral körülvett facsoportok lesznek. A kifutókban kialakításra kerül egy dagonya medence.
A külső kifutókban többféle talajborítás készül, egyes részeken mulcs, egyes részeken pedig anyagmentes homok kerül a humuszréteg helyére. A kifutó kerítése 1,7 m magas, maximum 2,5 méterenként elhelyezett 300 mm átmérőjű kibetonozott acélcsövekből készül. Az oszlopok között 3 sor 20 mm vastag acélsodrony kerül kifeszítésre. A pillérekre a belső oldalon villanypásztor kerül – 3 sorban 2 mm-es acéldrót vezetővel –berendezéssel.
ALAPADATOK
Padlóvonal magassága: +0,00
Belmagasság: 4,00 m
Homlokzatmagasságok:
- Déli homlokzat: 4,90 m
- Északi homlokzat: 4,90 m
- Keleti homlokzat: 5,04 m
- Nyugati homlokzat: 4,80 m
TERVEZETT ÉPÜLET HELYISÉGEI
SZÁMA MEGNEVEZÉS ALAPTERÜLET (m2) BURKOLAT
01. Kezelő folyosó 34,32(m2) műgyanta
02. Gépészeti helyiség 16,91(m2) műgyanta
03. Boksz 96,18(m2) mulcs
03.-1 Medence 33,94(m2) beton – víz
04. Boksz 39,24(m2) mulcs
04-1. Medence 20,07(m2) beton – víz
05. Boksz 37,80(m2) mulcs
06. Fedett szénatároló 10,25(m2) beton
07. Rámpa - előtető 66,32(m2) térkő
ÖSSZESEN 355,03(m2)
További részletes feladatleírást az ajánlati dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: indiai orrszarvúház építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45210000-2
45212000-6
45213242-1
45223200-8
45233200-1
45261400-8
45262300-4
45262310-7
45300000-0
45310000-3
45330000-9
45343200-5
45350000-5
45430000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szegedi Vadaspark (6725 Szeged, Cserepes sor 47 (hrsz: 24 388/3)) területén a dokumentáció részét képező tervdokumentációban megjelölt terület.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szegedi Vadaspark részére indiai orrszarvúház építése körében végzendő építési munkák az alábbi mennyiségben:
Elhelyezésre kerülő egyedek, orrszarvúház ház: 2 db egyed
Bokszok kialakítása:
Az orrszarvú lába rendkívül sérülékeny és érzékeny, ezért a bokszok padlója speciális kialakítású – olyan értelemben, hogy –, azokban nem készül szilárd burkolat. A bokszokba 75-80 cm vastagságban mulcs, illetve fa apríték kerül. A hazai és nemzetközi állatkerti tapasztalatok ezt tartják a legjobbnak. A bokszok lényegében szigetelt medencék. A mulcson keresztül leszivárgó vizelet és víz a "medence" alján egy lejtésben kialakított védőbetonon pontra lejtéssel kerül összegyűjtésre, és bevezetésre a zárt szennyvíztároló aknába. A bokszok falai vasbetonból készülnek, a falakon áttörések kerülnek kialakításra, melyek igény szerint lehetnek áttörtek és – ha szükséges – faburkolattal fedettek. A falak bokszok felőli oldalán 1,5 m magasságban felezett rönk burkolat készül. A bokszokban szigetelt lefolyóval ellátott vasbeton itatóvályú készül. Két bokszban fűthető vizű medence készül.
A bokszok kapuinak mozgatása kézi erővel történik, a végpontoknál fix, lakatolható rögzítési ponttal. A kezelő védett helyről kezeli a kaput. A természetes fényt bevilágító kupolák biztosítják, a szellőztetés ezeken és nyílászárókon lesz megoldva.
Külső kifutó kialakítása:
A külső kifutók a nemzetközi ajánlásoknak megfelelően igen nagyok. Két külső kifutó készül. A külső kifutókban dagonya, medence, különböző tereptárgyak és villanypásztorral körülvett facsoportok lesznek. A kifutókban kialakításra kerül egy dagonya medence.
A külső kifutókban többféle talajborítás készül, egyes részeken mulcs, egyes részeken pedig anyagmentes homok kerül a humuszréteg helyére. A kifutó kerítése 1,7 m magas, maximum 2,5 méterenként elhelyezett 300 mm átmérőjű kibetonozott acélcsövekből készül. Az oszlopok között 3 sor 20 mm vastag acélsodrony kerül kifeszítésre. A pillérekre a belső oldalon villanypásztor kerül – 3 sorban 2 mm-es acéldrót vezetővel –berendezéssel.
ALAPADATOK
Padlóvonal magassága: +0,00
Belmagasság: 4,00 m
Homlokzatmagasságok:
- Déli homlokzat: 4,90 m
- Északi homlokzat: 4,90 m
- Keleti homlokzat: 5,04 m
- Nyugati homlokzat: 4,80 m
TERVEZETT ÉPÜLET HELYISÉGEI
SZÁMA MEGNEVEZÉS ALAPTERÜLET (m2) BURKOLAT
01. Kezelő folyosó 34,32(m2) műgyanta
02. Gépészeti helyiség 16,91(m2) műgyanta
03. Boksz 96,18(m2) mulcs
03.-1 Medence 33,94(m2) beton – víz
04. Boksz 39,24(m2) mulcs
04-1. Medence 20,07(m2) beton – víz
05. Boksz 37,80(m2) mulcs
06. Fedett szénatároló 10,25(m2) beton
07. Rámpa - előtető 66,32(m2) térkő
ÖSSZESEN 355,03(m2)
További részletes feladatleírást az ajánlati dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai többlettapasztalatának bemutatása (+ hónap, max. 36 hónap)  20
2 3. Többlet jótállás időtartama a minimumként meghatározott 36 hónap jótállási időn felül (+ hónap, max. + 12 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1.Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.2.7) pont szerinti hosszabbítás csak a szerződés időtartamát érinti, a szerződés szerinti ellenérték a hosszabbítás során nem növekszik.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: indiai orrszarvúház építése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen tekintettel arra, hogy az eljárásban az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2019.04.10 10:00) a fenti tárgyú eljárásban egyetlen egy ajánlat sem érkezett.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/26 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges